Projekti

.........................................................................

1. "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  (APP) 8.3.2.2./16/I/001 /DOC formātā/

2. eTwinning projekts „E-papīra lelles apmaiņa” (2017-2018) /PDF formātā/

3. „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (APU)  

>>> APU noteikumi /PDF formātā/

>>> APU darbība 2017./2018.m.g.  /DOC formātā/  

4. „Daudzkultūru atmosfēras radīšana skolā”(2017 - 2018) /DOC formātā/

5. "BYLEC" Baltic Young Learners of English Corpus and Daugavpils Primary School 11 (2015 - 2017) /PDF formātā/

6. Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūrija 2017"

7. Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas projekts  „Draudzīga skola”

8. ES atbalsta programma „Augļi skolai”

9. ES atbalsta programma „Piens”

.........................................................................