Projekti

.........................................................................

1.  >>>  Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

2.  >>>  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - PuMPuRS

3.  >>> Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award

4.  >>>  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  (APP) 8.3.2.2./16/I/001

5. >>> Eiropas Savienības Erasmus+  programmas (KA2)  projekti:

6.  eTwinning projekts „E-papīra lelles apmaiņa” (2017-2018)

>>>  Projekta sākums /PDF formātā/

>>> Projekta noslēgums /PDF formātā/

>>> Padlet foto /JPG formātā/

7. „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (APU)  

>>> APU noteikumi /PDF formātā/

>>> APU darbība 2017./ 2018.m.g. /PDF formātā/

8.  "Daudzkultūru atmosfēras radīšana skolā" (Vasaras Baltijas akadēmija) (2017 - 2018)

>>> Apmācības seminārs Jelgavā /PDF formātā/

>>> Darba plāns /PDF formātā/

>>> Projekta noslēgums /PDF formātā/        

9.   >>>  Baltu valstu literatūras nedēļa 2018

10. >>> "BYLEC" Baltic Young Learners of English Corpus and Daugavpils Primary School 11 (2015 - 2017) /PDF formātā/

11.   >>>  Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūrija 2017"

12. Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas projekts  „Draudzīga skola”

13. ES atbalsta programma „Augļi skolai”

14. ES atbalsta programma „Piens”

.........................................................................