Projekti

.........................................................................

1.  >>> Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award

2.  >>>  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  (APP) 8.3.2.2./16/I/001

3.  eTwinning projekts „E-papīra lelles apmaiņa” (2017-2018)

>>>  Projekta sākums /PDF formātā/

>>> Projekta noslēgums /PDF formātā/

>>> Padlet foto /JPG formātā/

4. „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (APU)  

>>> APU noteikumi /PDF formātā/

>>> APU darbība 2017./ 2018.m.g. /PDF formātā/

5.  "Daudzkultūru atmosfēras radīšana skolā" (Vasaras Baltijas akadēmija) (2017 - 2018)

>>> Apmācības seminārs Jelgavā /PDF formātā/

>>> Darba plāns /PDF formātā/

>>> Projekta noslēgums /PDF formātā/        

6.   >>>  Baltu valstu literatūras nedēļa 2018

7. >>> "BYLEC" Baltic Young Learners of English Corpus and Daugavpils Primary School 11 (2015 - 2017) /PDF formātā/

8.   >>>  Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūrija 2017"

 

9. Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas projekts  „Draudzīga skola”

10. ES atbalsta programma „Augļi skolai”

11. ES atbalsta programma „Piens”

.........................................................................