Daugavpils 11.pamatskola

Projekti

.........................................................................

„Empātija pret iebiedēšanu” („Empathy Towards Bullying”);

„Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni” („Me and you – through art to a better future”);

„Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā” („Snapshots of myself on the European canvas”);

„Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas” („Social inclusion of people with disabilities”).

>>>  Projekta sākums /PDF formātā/

>>> Projekta noslēgums /PDF formātā/

>>> Padlet foto /JPG formātā/

>>> Apmācības seminārs Jelgavā /PDF formātā/

>>> Darba plāns /PDF formātā/

>>> Projekta noslēgums /PDF formātā/        

.........................................................................