Daugavpils 11.pamatskola

Projekti

................................................................

 

   Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvas "Latvijas skolas soma" mērķis ir nodrošināt iespēju valsts noteiktā mācību satura īstenošanas gaitā katram 1.–12. klašu skolēnam, tostarp profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, klātienē izzināt un pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus īpašā starpdisciplinārā programmā.

    Plašāka informācija par iniciatīvu "Latvijas skolas soma" atrodama Latvijas valsts simtgades programmas mājaslapā >>> https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

.............................................

    „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

     Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

............................................

Projekta aktivitātes

 2021./2022.mācību gads

   Daugavpils 11. pamatskolas 2. klases  izglītojamie projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 2021. gada 7. oktobrī apmeklēja Vaboles Skrindu dzimtas muzeju, kur  iesaistījās pasākumā „Vakariešana muna ustobā’’.
   Muzeja darbinieki  aicināja mūs uz sarunu par maizi, maizes tapšanas procesu. Ieklausījāmies stāstā par maizes vēsturi, rudzu maizes gatavošanu pēc sentēvu metodēm. Muzejā ir savākts simtiem lietu, kas saistītas ar graudu pārstrādi un maizes cepšanu. Aizrautīgi klausījāmies maizes gatavošanas noslēpumos, uzzinājām - lai sanāktu laba maize, tai vajadzīgs ne tikai akas ūdens, kvalitatīvi milti, bet arī mīlestība un labas domas, iejaucot maizīti un to cepot.
   Starp mums bija bērni, kuri pirmo reizi redzēja rudzu graudus! Ļoti uzmanīgi skolēni klausījās informāciju, sakāmvārdus un parunas, kas saistītas ar labības audzēšanu, maizes cepšanu un ēšanu. Bērni spēlēja arī spēles, kas saistītas ar labību un maizi. Mēs ceram, ka mūsu mazie bērni būs saudzīgi un ar cieņu izturēsies pret maizi un lauku saimniekiem.
   Katrs bērns  izveidoja savu maizīti ar kanēli, kuru, izceptu, paņēma līdzi. Kamēr maizīte cepās, sirsnīgās saimnieces  mūs aicināja pie galda nodegustēt dažādu maizīti un nobaudīt  garšīgo zāļu tēju.
Daži izglītojamo komentāri:
“Man ļoti patika. Tik forši bija pirmo reizi  braukt kopā ar klasesbiedriem, draugiem.”
“Pirmo reizi veidoju mazo maizīti ar kanēli. Tas bija tik ļoti saviļņojoši.”
“Uzzināju daudz jauna par rudzu maizi, tās gatavošanu un vēsturi.”
“Ļoti garšoja zāļu tēja un maizīte.”
“Tikko izceptās maizītes  smarža bija fantastiska!”

   Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās, skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes, tādēļ pirms un pēc pasākumu apmeklēšanas skolotāji mācību priekšmetu un klases stundās runāja par plānoto aktivitāti, veidoja atgriezenisko saiti par piedzīvoto pasākumā.
Sākums ir labs un daudzsološs. Redzēts un piedzīvots tik īsā laika posmā ir daudz. Paldies skolu koordinatoriem un skolotājiem par veikto darbu, par atsaucību un aktīvu darbošanos.
I
nformāciju sagatavoja 2.a klases skolotāja Jeļena Ribakova.

 Siltā un saulainā 8. oktobra pēcpusdienā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros mēs, 3.a klases izglītojamie, devāmies mācību ekskursijā uz brāļu Skrindu muzeju Vabolē, kur apzinājāmies maizes nozīmi senā latvieša/latgalieša un mūsdienu cilvēka dzīvē,  stiprinājām izpratni  par tautas nemateriālo kultūru (tautas ticējumiem, mīklām, sakāmvārdiem) un to nozīmi senču dzīvē.
   Vispirms mēs iepazināmies ar muzeju, uzzinājām, kāpēc tam ir šāds nosaukums. Izrādās, ka laika periodā, kad Vaboles pagastā saimniekoja grāfi Plāteri–Zībergi, šeit dzīvoja arī lielā Skrindu ģimene. Muzejā apskatījām ekspozīcijas ar dažādu laiku liecībām, pielaikojām attiecīgo apģērbu un cepures.
Īpaši godināta šajā dienā tika maize. Noskatījāmies filmu par maizes tapšanas vēsturi, iepazināmies ar galvenajiem maizes cepšanas rīkiem (abru, maizes lāpstu – lizi).
   Tad mēs devāmies uz  virtuvi, kur katram no mums tika dota iespēja izcept kanēļa smalkmaizītes.
Kamēr cepās maizītes, minējām latviešu tautas mīklas, atcerējamies latviešu un latgaliešu tautas ticējumus un sakāmvārdus, sacerējām dzejoļus par maizi.
   Kad darbs tika padarīts, sēdāmies pie garā saimes galda baudīt pašceptās smalkmaizītes un maizi, uzdzērām zāļu tēju. Secinājām, ka gardāku maizi neesam ēduši.
   Vizītes noslēgumā Vaboles muižas parkā šūpojāmies, vērojām rudens pārvērtības dabā.
Paldies par jauko dienu sakām “Latvijas skolas soma” projektam un brāļu Skrindu muzeja darbiniekiem.
Informāciju sagatavoja 3.a klases audzinātāja Svetlana Skripnika.

....................................................

 2020./2021.mācību gads

      Pateicoties iniciatīvai ‘’Latvijas skolas soma’’, maijā 1.klases bērniem bija iespēja apmeklēt  aizraujošo cirka izrādi, apbrīnot varoņu brīnišķīgos tērpus, ar interesi vērot akrobātu, žonglieru, ekvilibristu numurus.

Daudziem bērniem pārsteigums bija informācija par cirka profesiju dažādību. Pēc cirka izrādes skolēni izteica viedokli par redzēto, zīmējumos parādīja, kuri cirka numuri viņiem patika vairāk un kāpēc. Visiem kļuva skaidrs, ka cirka profesiju apguve ir liels un nopietns darbs.

   Pozitīvas emocijas, daudz iespaidu, tikšanas ar mākslu – to visu guva pirmklasnieki.

*    *    *

   25.05.2021. 3.klases skolēniem bija iespēja noskatīties pantomīmas un cirka izrādi “PantoCirks” projekta “Skolas soma” ietvaros. Pēc izrādes skolēni ar klases audzinātāju apsprieda izrādi un izveidoja zīmējumus.

*    *    *

   25. maijā projekta “Skolas soma” ietvaros 4. klases skolēniem  bija lieliska iespēja noskatīties  cirka izrādi ar pantomīmas elementiem.

Īpaši interesanta bija meistarklase. No pirmā acu skata vieglais darbs izrādījās grūts. Lai būtu rezultāts, jāpārvalda savs ķermenis, jābūt akrobātam, dramatiskam māksliniekam un jāsaprot baleta valoda.

Iegūtās zināšanas bērni varēs izmantot gan literatūras, gan vizuālās mākslas, gan sporta stundās. Pašus spilgtākos izrādes momentus bērni attēloja savos zīmējumos.

Mēs esam ļoti pateicīgi iniciatīvai “Latvijas skolas soma”, jo tiek dota iespēja noskatīties  cirka izrādi, kura paplašina skolēnu redzesloku, sniedz jaunas prasmes un zināšanas.

*    *    *

      27. maijā iniciatīvas “Latvijas skolas soma “ ietvaros 7.a klases 1. grupas 15 izglītojamie skatījās pantomīmas un cirka izrādi. Skolēni iepazinās kā ar vispārīgām fiziskām prasmēm, tā arī ar atsevišķām cirka disciplīnām. Tajās tika parādīta māka žonglēt, spēja noturēt līdzsvaru un koncentrēties, iemaņas aktiermeistarībā, veiklība un laba sadarbības prasme – iemaņas, kuras noderēs ne tikai cirkā, bet arī dzīvē. Nobeigumā mākslinieki iepazīstināja skolēnus ar cirka mākslas pamatiem, dažādām izrāžu formām, kā arī sniedza nelielu meistarklasi, mudinot skolēnus izmēģināt pantomīmas un plastiskās akrobātikas pamattehnikas.  

   Pēc video skatīšanās notika saruna par pasākuma ieguvumiem un trūkumiem.  Skolēni pastāstīja, kas viņiem patika visvairāk: meistarklase, fona mūzika, akrobātiskie vingrojumi, lokanā ķirzaka, joki.

*    *    *

   27. maijā Daugavpils 11.pamatskolas 7.a klases (2. grupa) skolēniem bija iespēja noskatīties PantoCirka izrādi un meistarklases video versiju projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros. Skolotāja to bija iekļāvusi klases stundā.

   Šī izrāde bija pantomīma, mēmais kino, kad ar žestu, mīmikas un plastisku ķermeņa kustību palīdzību, nelietojot valodu, tēli stāstīja savu stāstu. Visvairāk izbrīnīja, kad cilvēks Iguāna ielīda mazajā kastē. Uzjautrināja cilvēks balonā. Skolēniem bija iespēja piedalīties arī meistarklasē, kuras laikā viņi tika mudināti izmēģināt pantomīmas un plastiskās akrobātikas pamattehnikas.

 Skolēnu atsauksmes

Anastasija Labudze: "Manuprāt, pantomīma kā mākslas veids ir sarežģīts, ir ilgi jātrenējas. Meistarklasē man nebija vienkārši izpildīt tās kustības, ko rādīja mākslinieks".

Veronika Staškeviča: "Skatoties PantoCirku un meistarklasi un mēģinot atveidot kustības, nebija viegli. Man labāk padevās lokanības vingrinājumi".

Artjoms Putans : "Brīnums, kā pieaudzis cilvēks spēj ietilpt pavisam mazā kastē, un cik veikls var būt cilvēka ķermenis, ja regulāri trenējas".

Edgars Ivanovs: "Cirka izrāde bija interesanta, smieklīga un beigās varēja pavingrot".

Vadims  Lapackis: "Man personīgi pantomīma nepatika".

Vadims Peisenieks: "Arī es pamēģināju dažādas kustības. Man slikti padevās".

*    *    *

  Izmantojot projekta ,,Latvijas skolas soma’’ iespēju, mēs, 8.a klases 1.grupas skolēni, 27.maijā tiešsaistē apmeklējām pantomīmas un cirka izrādi.

Mēs iepazināmies ar sapņotāju, kurš ceļojuma laikā sastop iguānu un meiteni. Sapņotājam patīk fantazēt. Izrādes varoņi nesarunājās, bet par saziņas līdzekli izmantoja ķermeņa valodu.

Pēc izrādes mēs piedalījāmies meistarklasē un izmēģinājām pantomīmas un plastiskās akrobātikas pamattehnikas.

Mums visiem palika atmiņā visspilgtākais izrādes fragments, kur pieaudzis cilvēks ietilpa mazā kastē. Cilvēka ķermeņa iespējas ir bezgalīgas!

8.a klases 1.grupas skolnieks Artūrs Jevstifejevs.

 

   Daugavpils 11. pamatskolas 7. a klases 2.grupas izglītojamie 2021. gada 25. maijā projekta „Latvijas Skolas soma” ietvaros noskatījās zinātniskā teātra tiešsaistes izrādi “Zinātnes un mākslas krustpunkti”, kuru piedāvāja Laboratorium.lv.

   Interaktīvā nodarbībā skolēni uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu tika ņemta Latvijas vēsturiskā pilnmetrāžas spēlfilma “Dvēseļu putenis”. Skolēniem stāstīja un rādīja, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmā redzamos notikumus. Viņi uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis, speciālus degošos šķidrumus, kā veido mākslīgo ādu. Tas viss nebūtu īstenojams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām.

Atsauksmes

Anastasija Labudze: "Noslēpuma vairs nav! Filmās, lai imitētu sniegu, izmanto smalki sagrieztu papīru. Lai uztaisītu mākslīgās asinis, izmanto kartupeļu cieti. Filmās izmanto gumijas rētas vairākos eksemplāros".

 Veronika Staškeviča: "Šī  stunda man ļoti patika, es uzzināju, kā taisa efektus filmā, rētas, neīstās asins. Sapratu, kā māksla saistās ar ķīmiju. Ļoti gribu mācīties ķīmiju 8.klasē".

  Vadims Peisenieks: "Es visus šos piemērus zināju, redzēju internetā. Protams, gribētos uzzināt vēl ko interesantāku".

 Ņikita Jerumāns: "Es sapratu, ka mūsdienās daudz ko var izdarīt arī bez datoru palīdzības. Nezināju, ka trikus ar uguni patiešām izpilda cilvēki, domāju, ka to visu veic ar datorprogrammām. Uzzināju kā filmē degšanu".

Arina Petrjakova: "Stundā uzzinājām, kā tiek izgatavotas mākslīgās asinis, mākslīgā āda un mākslīgais sniegs. Es uzzināju to, ka specefektus īstenībā ir viegli īstenot mājās".

Edgars Ivanovs: "Šis pasākums man patika. Vadītājs visu labi un skaidri paskaidroja un parādīja". 

*    *    *

 

   Daugavpils 11. pamatskolas 7.a klases 1.grupas izglītojamajiem 2021. gada 25. maijā iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros tika piedāvāta aizraujoša interaktīvā zinātnes teātra izrāde “Zinātnes un mākslas krustpunkti”. Pasākumā piedalījās 14 izglītojamie.

Pasākuma laikā izglītojamajiem bija dota lieliska iespēja iepazīties ar to, kā mākslas kino filmēšanas procesā rodas vizuāli efekti, uzzināt  grima veidošanas noslēpumus iejaukties kaskadieru lomā. Zinātnes teātra izrāde bija saistīta ar filmas “Dvēseļu putenis”. Skolēni ieraudzīja, kā  zinātnes sasniegumu izmantošana palīdz labāk izprast filmā redzamos notikumus. Ļoti interesanti bija uzzināt, kā filmas ainām tiek gatavotas mākslīgās asinis, kā karstā vasarā var dabūt sniegu,  kā kaskadieriem izdevās izvairīties no  apdegumiem.

Pasākuma beigās skolēni secināja, ka specefektu veidošana balstās uz precīziem aprēķiniem un ķīmijas un fizikas likumu zināšanām.

 Atsauksmes

Iļja Aleksejenko: "Uzzināju dažādus trikus, kādi tiek pielietoti specefektu radīšanā. Uzzināju arī, cik daudz neīsto asiņu izmantoja ''Dvēseļu puteņa'' filmēšanā. Vēl man šī izrāde atgādināja, ka sākumskolā mums bija tāds pasākums Eksperimentu skola".

Anastasija Beinaroviča: "Es uzzināju, ka kinomāksla ir saistīta ar zinātni. Lai filmā būtu specefekti, tiek izmantotas ķīmiskās vielas. Mums pastāstīja un parādīja, kā var izgatavot mākslīgās asinis, mākslīgo ādu un mākslīgo sniegu".

Artūrs Dombrovskis: "Interesanti bija uzzināt, kā veido mākslīgās asinis, kā arī mākslīgo sniegu, jo līdz šīm brīdim es domāju, ka  filmās izmanto īsto sniegu un filmē ziemā. Uzzināju arī daudz jauna par grimu un kā to var izgatavot mājās".

Viktorija Stepanova: "Man radās iespaids, it kā es kādu brīdi būtu bijusi filmēšanas procesa aizkulisēs. Bija interesanti uzzināt specefektu noslēpumus. Nākamgad, kad mēs sāksim mācīties ķīmiju, es domāju, ka stundās uzzināsim vēl daudz interesanta par ķīmisko vielu pielietošanu".

Jūlija Kuzņecova: "Es uzzināju to, ka specefektus mājas apstākļos īstenībā ir ļoti viegli un elementāri sarīkot, jo nekad nebiju domājusi, ka tas vispār ir iespējams. Nezināju arī, ka sprādzienus un trikus ar uguni patiešām veic ar cilvēkiem, domāju, ka tas viss ir modificēts datorprogrammās, tas bija mazliet šokējoši".

Daniels Bogatirjovs: "Uzzināju, ka ūdens izveido pietiekamu barjeru, kas var dažas sekundes pasargāt ādu no apdeguma. Bija interesanti".

Ņikita Krapans: "“Es sapratu, ka mūsdienās daudz ko var izdarīt arī bez datoru palīdzības”.

Dmitrijs Kozlovskis: "Taisnību sakot, es visus šos parastos piemērus zināju, jo redzēju  internetā. Protams, gribētos uzzināt vēl ko interesantāku šajā nozarē".

Georgijs Paškevičs: "Sapratu,  kā māksla saistās ar ķīmiju. Nekad nebiju domājis,  ka neīstās asinis ir tik viegli pagatavot, domāju, ka kādreiz pamēģināšu".

 Karolina Tihoņa: "Uzzināju ļoti daudz jauna par filmu "Dvēseļu putenis", cik daudz asinis izlietotas, kā veido mākslīgās asinis, kā rodas neīsts sniegs filmās".

Kirills Vasiļevskis: "Es uzzināju, kā var izmantot dažādas vielas, kuras var nopirkt veikalā, lai pagatavotu mākslīgas asinis, sniegu. Arī to, ka šo materiālu vajag ļoti daudz".

Jeļizaveta Pipčenko: "Man visinteresantākais bija uzzināt, kā veido  neīstas rētas. To var izdarīt mājas apstākļos, izmantojot cieti, vazelīnu un tonālo krēmu".

*    *    *

 

   25.maijā 8. klašu skolēniem projekta " Latvijas skolas soma" ietvaros tika piedāvāta iespēja piedalīties nodarbībā "Zinātnes un mākslas krustpunkti", ko piedāvāja "Laboratorium Zinātnes skola". Nodarbībā piedalījās 16 izglītojamie (8.a klase, 2.grupa).

   Skolēni uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Zinātnes teātra izrāde bija saistīta ar vēsturiskās spēlfilmas “Dvēseļu putenis” uzņemšanas gaitu.  Nodarbībā tika rādīts, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmā redzamos notikumus. Nodarbības vadītājs demonstrēja, kā gatavo mākslīgās asinis, speciālus degošos šķidrumus, kā veido brūces, stāstīja, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri. Skolēni apzinājās, ka tas viss nebūtu īstenojams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām fizikā, ķīmijā un anatomijā.

 8.a klases, 2.grupas skolēnu domas par redzēto:

Nodarbībā es uzzināju, kā kino veido dažādus specefektus. Tas bija diezgan interesanti, bet šādus eksperimentus nedrīkst rīkot mājās. (Viktorija D.)

Man ļoti patika stunda programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Šodien es uzzināju, kā var veidot sprādzienu, kā bez sāpēm dedzināt roku un kā dabūt liesmu (Valerija)

Nodarbībā “Zinātnes un mākslas krustpunkti” es uzzināju, kā filmās tiek radīti sprādzieni, kā sprādzienā uztaisa uguni un skaņu. Noteikti paskatīšos filmu “Dvēseļu putenis” (Kristina)

Es uzzināju, kā filmās ir filmēti sprādzieni. Vēl es uzzināju, kā taisa brūces. Es ieteiktu šo nodarbību, jo tā ir ļoti interesanta. (Dmitrijs)

Man ļoti patika nodarbība, jo pastāstīja par dažādiem specefektiem, kurus izmanto filmās. (Margarita)

Uzzināju, ka ūdens veido pietiekamu aizsardzību, lai kaskadieri netraumētu ādu uguns ietekmē. (Ņikita)

Man šķita interesanti, kā veido neīstus sagriezumus un mākslīgās asinis. (Viktorija J.)

Bija interesanti uzzināt par mākslīgo sniegu (Artjoms)

*    *    *

 

   25.maijā mums, 8. klases 1.grupas skolēniem, bija iespēja ,,Latvijas skolas somas’’ projekta ietvaros noskatīties zinātniskā teātra tiešsaistes izrādi ,,Zinātnes un mākslas krustpunkti’’.

Bija interesanti uzzināt, kā šodien sadarbojas māksla un zinātne.

Mums rādīja, kā gatavo mākslīgās asinis, degošos šķidrumus, kā veido grimu, kuru izmanto filmas uzņemšanai.

Mēs ciešāk iepazināmies ar aktiera, grimētāja, kaskadiera, zinātnieka profesiju.

Noskatoties šo izrādi, mēs paplašinājām savu redzesloku un paplašinājām zināšanas ķīmijā, fizikā.

8.klases 1.grupas skolniece Marija Meļņikova

 

Daugavpils 11. pamatskolas 9. klašu izglītojamajiem 2021. gada 22. martā iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros tika piedāvāta interaktīvā nodarbība “Zinātnes un mākslas krustpunkti”.

   Nodarbības laikā izglītojamie tika iepazīstināti ar iespējām radīt ticamus efektus un pēc iespējas labāk izprast filmā redzamos notikumus. Norises darbība bija saistīta ar filmas “Dvēseļu putenis” uzņemšanas gaitu. Skolēni uzzināja, kā filmas ainām tiek gatavotas mākslīgās asinis, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri. Kā rodas specefekti, kuru veidošana balstās uz precīziem aprēķiniem un zināšanām. Tas bija ieskats aizkulisēs.

>>> Skolēnu atsauksmes /PDF formātā/

....................................................

 2019./2020.mācību gads

  11.decembrī 4.klases skolēni iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Daugavpils Māla mākslas centru, lai iepazītos ar Latgales kultūras mantojumu - keramikas un podniecības tradīcijām.

   Ekskursijas sākumā skolēnus iepazīstināja ar Māla mākslas centra rašanās vēsturi. Mēs apskatījām keramikas darinājumu izstādi, kā arī iepazināmies ar keramiķa darbu un tā īpatnībām. Skolēni paši piedalījās meistarklasē, kur  katram bērnam bija iespēja iejusties māla mākslinieka lomā.
   Daugavpils Māla mākslas centru daži skolēni apmeklēja pirmo reizi. Ekskursija bija ļoti interesanta un vērtīga.  Iegūtās zināšanas bērniem noderēs mācību priekšmetu stundās.
Informāciju sagatavoja 4.a klases skolotāja J.Ribakova.

*   *   *   *   *

06.12.2019.  2.klase apmeklēja Daugavpils Māla centru. Skolēniem tika piedāvāta interesanta tikšanās ar podniekiem, kur viņi uzzināja, kā no māla izveidot dažādas derīgas un skaistas lietas. Izstrādājumu izstāde izraisīja bērnu sajūsmu un lielu interesi, protams, šīs pasākums paplašina skolēnu redzesloku.

 Izglītojamajiem bija piedāvāta iespēja izveidot no māla Ziemassvētku rotājumus. Bērni ar prieku izveidoja zvaigznes, nākama gada simbolu - peli, sniegpārsliņas, eņģeļus un citas burvīgas lietas! Katrs dalībnieks ieguva jaunu pieredzi un pārbaudīja savas spējas šajā radošajā profesijā. Informāciju sagatavoja 2.a klases skolotāja V.Anoškova.

*   *   *   *   *

   5.decembrī  iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros 1.a klases izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar Latgales kultūras mantojumu – keramikas un podniecības tradīcijām Daugavpils Māla mākslas centrā.

   Pirms Māla mākslas centra apmeklējuma notika ievadnodarbība, sarunas par mālu, tā īpašībām, keramiķa profesiju, skolēni praktiski darbojās ar plastilīnu, lai pēc tam varētu salīdzināt māla un plastilīna īpašības.

   Tad skolēni devās uz Māla mākslas centru. Vispirms bija stāstījums par centra vēsturi, ekspozīciju un meistaru darbu. Skolēni iepazinās ar keramiķa profesiju, darba metodēm, gatavo darbu apdedzināšanu krāsnī. Meistare parādīja, kā praktiski darbojas podnieka ripa - izveidoja māla podu, demonstrēja, kā ar rokām var veidot eglīšu rotājumus. Pēc tam skolēni darbojās praktiski, uzzināja māla plastiskās īpašības, veidoja savu darbu.

Nākamajā dienā refleksijas nodarbībā tika pārrunāts redzētais.

Kad bija saņemtas apdedzinātās figūras, sarīkojām darbu izstādi, izrotājām eglīti klasē. Informāciju sagatavoja 1.klases skolotāja S.Skripnika.

*   *   *   *   *

  4. novembrī projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 3. klases skolēniem  bija lieliska iespēja apmeklēt Daugavpils Māla mākslas centru.

  Māls – mūsu dzimtenes lielākā bagātība. Bet kādus noslēpumus glabā māls? Ko var izgatavot no māla? Kādas īpašības un priekšrocības ir māla izstrādājumiem? Uz šiem jautājumiem skolēni saņēma atbildes Latgales keramikas darbnīcā.

  Ekskursijas laikā bērni veidoja dialogu ar gidu, apskatīja izstādi, darbojās  radošajās darbnīcās. Iegūtās zināšanas bērni varēs izmantot gan dabaszinības, gan literatūras, gan vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju stundās.

  Mēs esam ļoti pateicīgi iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par iespēju apmeklēt vietas, kuras paplašina skolēnu redzesloku, sniedz jaunas prasmes un zināšanas.  Informāciju sagatavoja 3.a klases skolotāja M.Popova.

 

  Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros, 29. oktobrī  2. - 4.klašu izglītojamie piedalījās ekspedīcijā Daugavpils – Berķenele.

  Skolēni apmeklēja vietu, kur latviešu dzejnieks Rainis pavadīja bērnību. Bērniem tika piedāvāta interesanta ekskursija, kur viņi uzzināja par rakstnieka bērnību un jaunradi. Pa ceļam skolēniem bija iespēja baudīt Sēlijas brīnišķīgo rudens dabu. Informāciju sagatavoja 2.a klases skolotāja V.Anoškova.

....................................................

 2018./2019.mācību gads

 2018.gada 27.novembrī Daugavpils 11.pamatskolas 8. un 9. klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Līdz ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas apmeklēšanu apstiprinās mūsu aizdomas, ka bibliotēka vairs nav tikai klusa un tumša telpa, kurā aizlienēt grāmatu ar viegli nolupušiem stūriem. Jaunā Gaismas pils noteikti ir vieta, kur var socializēties, jo iet uz bibliotēku ir stilīgi, turklāt jaunā LNB ēka nav tikai grāmatu glabātuve, bet gan sava veida multifunkcionāls kultūras un zinātnes centrs.

9. klases skolniece Viktorija Deiko raksta: “Jaunajā bibliotēkā mums iedeva caurlaides, lai mēs tiktu iekšā un devāmies ar liftu uz ēkas augstāko - 12. stāvu, no kura pavērās brīnišķīga Rīgas panorāma.  Gaismas pilī visvairāk mūs piesaistīja Krišjāņa Barona Dainu skapis, kuru redzējām pirmo reizi. Ekskursija pa Gaismas pili un pēc tam pa Vecrīgu ar mūsu pedagogiem bija ļoti interesanta un izzinoša. Iesakām arī Jums turp aizbraukt!"

 

        2018.gada 13.novembrī  6.klases skolēni iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros apmeklēja Daugavpils cietoksni, lai iepazītos ar savas dzimtenes vēsturi. Skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk par cietoksni no celtniecības laika līdz mūsdienām.

   Daugavpils cietoksnis ir vienīga fortifikācijas celtne Eiropā, kas saglabājusies pirmatnējā veidā. Izglītojamie izpētīja cietokšņa vaļņus un telpas, kas atrodas zem tiem, ar interesi aplūkoja tā laika aizsardzības sistēmu, kura spēja aizsargāt cietokšņa teritoriju pat pret varenā Napoleona garnizona iebrukumiem. Bērni labprāt apskatīja izstādi par Daugavpils cietokšņa vēsturi, kas atrodas restaurētā ūdenstornī. Puišiem īpaši patika pulvera noliktavas apskate, jo bija iespēja pašiem izšaut ar gaisa lielgabalu. Skolēniem bija interesanti klausīties gida stāstījumu par cietokšņa simboliem – sikspārņiem.

   Pasākums tā aizrāva skolēnus, ka viņi vēlējās doties debesīs un no putna lidojuma vērot Daugavpils cietoksni, saskatot zvaigzni vai burvīgu ziedu.

   Iegūtās zināšanas skolēniem noderēs mācību priekšmetu stundās.

 

     Daugavpils 11. pamatskola sāka veidot savu “Latvijas skolas somu”. Pirmais brauciens bija uz Silenes dabas parku. Aizraujošs stāsts par Latgales dabas skaistumu! Silenes dabas parkā ir sastopami aizsargājamie augi, putni un dzīvnieki. Mēs ieklausījāmies neskartajā dabā bez mūsdienu civilizācijas uzmācīgās klātbūtnes un veidojām priekšstatu par to, cik svarīga daba ir mums un cik svarīgi esam tai mēs. Apmeklēt Silenes dabas parku bija iespēja 82 sākumskolas izglītojamajiem.

Izglītojošās pastaigas laikā mēs runājām par šādām tēmām:

·        Drošības noteikumiem dabas vidē

·        Sezonālajām izmaiņām mežā

·        Augu un koku pasauli

·        Silenes dabas parka iemītniekiem

·        Debespušu noteikšanu pēc dabas pazīmēm

·        Orientēšanos dabā un kartē

  

   6. septembrī tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”.  Īpašā pasākumā Arēna Rīga skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs” kopā ar  atpazīstamiem māksliniekiem. Koncerts bija vēltīts Latvijas vēsturei, kultūrai, tradīcijām un vērtībām šodienas skatījumā.

   Šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas direktores vietniece Ilona Kokina un 9.a klases izglīitojamie Alisa Maļčeva, Viktorija Deiko, Maksimas Prakapavičus, Jana Zaiceva, Katrīna Persina.

.................................................................