Projekti

................................................................

 

   Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvas "Latvijas skolas soma" mērķis ir nodrošināt iespēju valsts noteiktā mācību satura īstenošanas gaitā katram 1.–12. klašu skolēnam, tostarp profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, klātienē izzināt un pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus īpašā starpdisciplinārā programmā.

    Plašāka informācija par iniciatīvu "Latvijas skolas soma" atrodama Latvijas valsts simtgades programmas mājaslapā >>> https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

.............................................................

    „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

     Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

......................

Projekta aktivitātes

 

 2018.gada 27.novembrī Daugavpils 11.pamatskolas 8. un 9. klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Līdz ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas apmeklēšanu apstiprinās mūsu aizdomas, ka bibliotēka vairs nav tikai klusa un tumša telpa, kurā aizlienēt grāmatu ar viegli nolupušiem stūriem. Jaunā Gaismas pils noteikti ir vieta, kur var socializēties, jo iet uz bibliotēku ir stilīgi, turklāt jaunā LNB ēka nav tikai grāmatu glabātuve, bet gan sava veida multifunkcionāls kultūras un zinātnes centrs.

9. klases skolniece Viktorija Deiko raksta: “Jaunajā bibliotēkā mums iedeva caurlaides, lai mēs tiktu iekšā un devāmies ar liftu uz ēkas augstāko - 12. stāvu, no kura pavērās brīnišķīga Rīgas panorāma.  Gaismas pilī visvairāk mūs piesaistīja Krišjāņa Barona Dainu skapis, kuru redzējām pirmo reizi. Ekskursija pa Gaismas pili un pēc tam pa Vecrīgu ar mūsu pedagogiem bija ļoti interesanta un izzinoša. Iesakām arī Jums turp aizbraukt!"

 

        2018.gada 13.novembrī  6.klases skolēni iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros apmeklēja Daugavpils cietoksni, lai iepazītos ar savas dzimtenes vēsturi. Skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk par cietoksni no celtniecības laika līdz mūsdienām.

   Daugavpils cietoksnis ir vienīga fortifikācijas celtne Eiropā, kas saglabājusies pirmatnējā veidā. Izglītojamie izpētīja cietokšņa vaļņus un telpas, kas atrodas zem tiem, ar interesi aplūkoja tā laika aizsardzības sistēmu, kura spēja aizsargāt cietokšņa teritoriju pat pret varenā Napoleona garnizona iebrukumiem. Bērni labprāt apskatīja izstādi par Daugavpils cietokšņa vēsturi, kas atrodas restaurētā ūdenstornī. Puišiem īpaši patika pulvera noliktavas apskate, jo bija iespēja pašiem izšaut ar gaisa lielgabalu. Skolēniem bija interesanti klausīties gida stāstījumu par cietokšņa simboliem – sikspārņiem.

   Pasākums tā aizrāva skolēnus, ka viņi vēlējās doties debesīs un no putna lidojuma vērot Daugavpils cietoksni, saskatot zvaigzni vai burvīgu ziedu.

   Iegūtās zināšanas skolēniem noderēs mācību priekšmetu stundās.

 

     Daugavpils 11. pamatskola sāka veidot savu “Latvijas skolas somu”. Pirmais brauciens bija uz Silenes dabas parku. Aizraujošs stāsts par Latgales dabas skaistumu! Silenes dabas parkā ir sastopami aizsargājamie augi, putni un dzīvnieki. Mēs ieklausījāmies neskartajā dabā bez mūsdienu civilizācijas uzmācīgās klātbūtnes un veidojām priekšstatu par to, cik svarīga daba ir mums un cik svarīgi esam tai mēs. Apmeklēt Silenes dabas parku bija iespēja 82 sākumskolas izglītojamajiem.

Izglītojošās pastaigas laikā mēs runājām par šādām tēmām:

·        Drošības noteikumiem dabas vidē

·        Sezonālajām izmaiņām mežā

·        Augu un koku pasauli

·        Silenes dabas parka iemītniekiem

·        Debespušu noteikšanu pēc dabas pazīmēm

·        Orientēšanos dabā un kartē

  

   6. septembrī tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”.  Īpašā pasākumā Arēna Rīga skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs” kopā ar  atpazīstamiem māksliniekiem. Koncerts bija vēltīts Latvijas vēsturei, kultūrai, tradīcijām un vērtībām šodienas skatījumā.

   Šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas direktores vietniece Ilona Kokina un 9.a klases izglīitojamie Alisa Maļčeva, Viktorija Deiko, Maksimas Prakapavičus, Jana Zaiceva, Katrīna Persina.

.................................................................