Projekti

................................................................

2017. - 2019.gads

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  (APP) 8.3.2.2./16/I/001.

Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, uzlabojot kompetences un mācību sasniegumus.

2017. / 2018. mācību gadā skola sāka īstenot projektu 

  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  (APP) 8.3.2.2./16/I/001.

*   *   *   *   *   *   *

Ieguvumi, īstenojot projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (19.12.2018.)

>>> http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/ieguvumi-istenojot-projektu-%E2%80%9Eatbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai%E2%80%9D

.............................................................

Nodarbību saraksts 

Nr. p.k.

Pedagogs

Nodarbību nosaukums / joma

Stundu skaits

Laiks

      1.             1.

Bančenkova Olga

Individuālās nodarbības

 

Multidisciplināra joma

8

Pirmdiena

15:00 – 16:00

Otrdiena

15:00 – 16:00

Trešdiena

15:00 – 17:00

Ceturtdiena

15:00 – 17:00

Piektdiena

12:00 – 14:00

      2.             2.

Jablonska Inga

Diskusiju klubs

valodas joma

2

Piektdiena

13:20 – 15:20

      3.             3.

Kleščonoka Natālija

Mācies palīdzēt

 

sports (tsk. veselīga dzīvesveida) joma

6

Pirmdiena

13:00 – 15:00

Trešdiena

13:00 – 15:00

Ceturtdiena

14:00 – 16:00

      4.             4.

Krjučkova Dina

Sportosim

 

sports (tsk. veselīga dzīvesveida) joma

2

Trešdiena

15:00 – 16:00

Piektdiena

14:10 – 15:10

      5.             5.

Kropa Jeļena

Atbalsts individuālo spēju attīstībai

 

Multidisciplināra joma

20

Pirmdiena

12:20 – 16:20

Otrdiena

12:20 – 16:20

Trešdiena

12:20 – 16:20

Ceturtdiena

12:20 – 16:20

Piektdiena

12:20 – 16:20

      6.             6.

Kuzmina Marina

Individuālās konsultācijas ar psihologu

 

Multidisciplināra joma

6

Pirmdiena

11:00 – 14:00

Trešdiena

11:00 – 14:00

      7.             7.

Moiseja Ināra

Tautas dejas

 

sports (tsk. veselīga dzīvesveida) joma

2

Ceturtdiena

12:30 – 13:30

Piektdiena

13:20 – 14:20

      8.             8.

Muravickis Vladimirs

Programmēšana

 

STEM un vides joma

2,5

1. nedēļa

Otrdiena

13:20 – 15:20

2. nedēļa

Otrdiena

13:20 – 16:20

      9.             9.

Popova Marina

Atbalsts individuālo spēju attīstībai

 

Multidisciplināra joma

5

Pirmdiena

13:20 – 14:20

Otrdiena

13:20 – 14:20

Trešdiena

12:20 – 13:20

Ceturtdiena

13:20 – 14:20

Piektdiena

12:20 – 13:20

  10.             10.

Ribakova Jeļena

Konstruēšana

 

STEM un vides joma

5

Pirmdiena

13:20 – 14:20

Otrdiena

14:10 – 15:10

Trešdiena

13:20 – 14:20

Ceturtdiena

12:30 – 13:30

Piektdiena

12:30 – 13:30

  11.             11.

Skripnika Svetlana

Dabas stūrītis

 

STEM un vides joma

1

Ceturtdiena

12:30 – 13:30

  12.             12.

Šope Natālija

Eksperimentu skola

 

STEM un vides joma

6.5

1.,3. nedēļa

Trešdiena

14:10 – 18:10

Ceturtdiena

15:00 – 18:00

2.,4. nedēļa

Trešdiena

14:10 – 17:10

Ceturtdiena

15:00 – 18:00

  13.             13.

Stūrīte Vija

Saules skola

 

Kultūrizglītības un radoš0 industriju joma

 

2

Pirmdiena

13:32 – 14:32

Trešdiena

12:30 – 13:30

  14.             14.

Tretjakova Marianna

Atbalsts individuālo spēju attīstībai

 

Multidisciplināra joma

2

Trešdiena

13:20 – 14:20

14:25 – 15:25

.........................................................................

Projekta aktivitātes

 

Saules skola / kultūrizglītība un radošo industriju joma

2018./2019. mācību gadā izglītojamo kompetenču attīstību kultūras jomā atbalsta nodarbības "Saules skola". Skolēni vispirms uzzināja par saules nozīmi latviešu kultūrā, izpētīja latviešu tautas dainas par sauli. Lielu interesi raisīja saules zīmju iepazīšana. Skolēniem tika piedāvātas arī muzikālas kompozīcijas par sauli (grupa “Iļģi”).

   Pēc noteiktu zināšanu uzkrāšanas skolēni sāka darboties praktiski- veidot atklātnes, variējot saules zīmju  lietošanu. Izmantojot krāsu salikumus un ģeometriskās saules zīmes aprises, tika panākts estētisks atklātnes efekts, par ko visiem bija liels prieks.

   Otrs nodarbību cikls bija veltīts Latvijas simtgadei. Skolēni veidoja kolāžu par Latviju, izmantojot plēšanas tehniku. Latvijas kolāžā tika attēloti pazīstami Latvijā cilvēki (I.Ziedonis, O.Vācietis, R.Kaupers, R.Vējonis, V.Vīķe - Freiberga u.c.) Šis darbs tika veikts divās kārtās: vispirms tika apzinātas un atrastas tās personības, kuru portretiem  jābūt Latvijas kontūrā. Pēc tam tika spriests, kurā tieši vietā (atbilstoši novadam, no kura personība nāk) Latvijas kontūrā portreti tiks izvietoti.

   Trešais nodarbību cikls (15. - 16. novembrī ) tika veltīts svētku pasākumu sagatavošanai. Tā projekta ietvaros tika iestudēti divi dzejoļi par Latviju lielajam skolas svētku koncertam.

2017. - 2018. mācību gads

Nodarbības īstenošanas mērķi:

·        attīstīt skolēnu spējas un talantus;

·        nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;

·        nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;

·        sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;

·        veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;

·        nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē.

 Pasākumi, ekskursijas

18.10.2017.   Notika mācību ekskursija uz PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikumu.

25.01.2017.   Notika seminārs 7.-9.kl. skolēniem “Dizaina nozares potenciāls un attīstība”.

Aktivitātes skolā (

·        Skolas telpu noformēšana (5.-9.kl.);

·        Audzēkņu darbu izstāde  „Etnogrāfiskās zīmes” (7.-9.kl.).

Aktivitātes pilsētā

·        SIA „Dautkom” konkurss „Uzzīme savu suni” (5.-6.kl.);

·        Zīmējumu konkurss "Policijas supermašīna" (5., 9. kl.);

·        Daugavpils universitātes  Humanitārās fakultātes konkurss „Ziemassvētku un Jaungada apsveikums!”.  3. vieta - V. Mazaļevskim (7. kl.) un S. Pizānei  (9. kl.); atznības balvas V. Savko (5.kl.), V. Deiko  (8. kl.), N. Ļeonovičai (9. kl.).

Aktivitātes valstī

·        Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkurss „Kas manu tautu dara stipru” (5.,8.kl.);

·        Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde konference TREJDEGSNIS 2017 (5.,8.,9. kl.). 3. vieta - A.Vasiļjevai (6. kl.);

·        „Tatjanas diena”. Tēlotājmākslas konkurss. 1. vieta  - A. Marcinkevičam (9. kl.), 2 . vieta -  V. Savko  (5. kl.), 3. vieta  V. Breļai  (7. kl.),  V. Deiko (8. kl.).

...........................................

Atbalsts individuālo spēju attīstībai /  multidisciplinārā joma

   2018./2019. mācību gadā izglītojamo kompetenču attīstību multidisciplinārā jomā atbalsta nodarbības dabaszinībās 2.klasē.   Mežs mums ir visapkārt. Mežs – mūsu dzimtenes lielākā bagātība. Bet cik daudz par to zinām? Vai steidzīgajā dzīves ritmā protam to novērtēt? Lai atbildētu uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, 2. klases skolēni devās ekskursijā uz mežu.

4.oktobrī nodarbību laikā skolēni uzzināja par koksnes un mežu nozīmi tautsaimniecībā un ikdienas dzīvē, uzrakstīja savus novērojumus. Stāstījums par Latvijas mežiem,  mūsu nacionālo bagātību,  rosināja skolēnos atbildību pret vidi un veicināja izpratni par vērtīgo dabā.

...........................................

Atbalsts individuālo spēju attīstībai /  multidisciplinārā joma

   Nodarbību mērķis ir iesaistīt skolēnus dažādās radošās aktivitātēs.

  2018. / 2019. mācību gads

   Tika novadītas nodarbības par digitāliem stāstiem. Veidojot stāstus ar skolotāja palīdzību, skolēni ir guvuši priekšstatu par inovatīvām metodēm prezentāciju veidošanā. Iegūtās zināšanas palīdzēja veicināt skolēnu patstāvību mācību procesā, viņu radošumu, jaunu ideju uztveršanu un pozitīvu noskaņojumu darbībā.

   Skolēni veiksmīgi izveidoja digitālus stāstus “Diena manā dzīvē”, ievērojot stāsta elementus (ideju, dizainu, skaņu). Daži stāstījumi tika prezentēti Turcijā, ERASMUS+ projekta “The Snapshots of myself on the European Canvas” ietvaros.  Digitālo stāstu izmantošana nodarbībās veicināja skolēnu komunikāciju un sadarbības iemaņas.

...........................................

Diskusiju klubs / valodas joma

      Lasīšana ir viena no nozīmīgākajām kompetencēm, kas nodrošina iespēju iegūt izglītību.  Grāmatu lasīšana pilnveido personību, sekmējot lasītāja pasaules izpratni, veicinot kritisko un radošo domāšanu, papildinot zināšanas, sekmējot atbildīgas personības veidošanos. Būtiski ir veidot motivētu un ieinteresētu lasītāju ar stabilu ieradumu un nepieciešamību lasīt, jo lasīšana bagātina lasītāja emocionālo pasauli un personisko pieredzi, attīsta radošumu un iztēli. Lasītprasme, ieinteresētība, aizrautība un vēlme darboties ir pamats sasniegumiem arī citās dzīves jomās.

     Mērķis: attīstīt izglītojamo literārās intereses, veidot pozitīvu attieksmi pret folkloras sacerējumu un literāru darbu lasīšanu, bagātināt skolēnu lasītāja pieredzi un veicināt radošumu.  

 2018. / 2019. mācību gads

     11. septembrī DZEJAS DIENAS ietvaros skolēni piedalījās pasākumā “Piemiņas brīdis pie Raiņa tēva kapa vietas” Daugavpils Luterāņu kapos. 19. septembrī  skolēni iepazinās ar Daugavpils jauno dzejnieci Mariju Gerbrederi. Novembrī skolēni izteica vēlēšanos noformēt instalāciju, veltīto Latvijas Republikas simtgadei. Bērni sacerēja piecrindes par Latviju un skaisti noformēja instalāciju ar pašsacerētiem dzejoļiem.

Jaunajā mācību gadā projekta dalībnieki iesaistījās lasīšanas programmā "Bērnu žūrija 2018". Izglītojamie iepazinās ar jauno grāmatu kolekciju un izlasīja latviešu mākslinieka - rakstnieka T.Kalninska grāmatu "Zaķa Garauša laimes zeme", P.Brūvera dzejas izlasi "Brūveri brūvē", igauņu rakstnieces T.Selli grāmatu "Mia ir priecīgā". Skolēnus iespaidoja A.Lindgrēnes slavenā grāmata "Ronja-laupītāju meita", H.Eversona mūsdienīgā grāmata "Brūne".  Nodarbību laikā tika organizēts skaļās lasīšanas konkurss. 12.decembrī trīs uzvarētāji piedalījās Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensībā 1.kārtā skolā.

19.decembrī skolēni izveidoja atklātnes ar Ziemassvētku novēlējumiem un uzdāvināja katram projekta dalībniekam.

2017. / 2018. mācību gads

 Nodarbības laikā tika nodrošināta skolēnu mērķtiecīga sadarbība radošajā atmosfērā. Mācību gada laikā izglītojamie iepazinās ar "Bērnu žūrijas 2017" grāmatu kolekciju. Lasīja, apsprieda, pildīja dažādus uzdevumus, zīmēja ilustrācijas. Izglītojamie izlasīja Anites Kreituses grāmatu “Puika, kas zīmēja kaķus”, iespaidojās no pasakas sižeta un vēlējās uzzīmēt skaistas ilustrācijas.  Skolēni lasīja mūsdienīgus dzejoļus no Ievas Samauskas dzejoļu krājuma “Skaļā klase” mūzikas pavadījumā. Izglītojamiem pēc Anetes Mīrsvas grāmatas “Samsona ceļojums” izlasīšanas tika piedāvāta informācija par dzīvniekiem, kuriem tika uzstādīti pieminekļi. Bērnus iespaidoja dzīvnieku gudrība un varonība.

    

...........................................

Mācies palīdzēt / sporta joma (veselīga dzīvesveida joma)

Galvenās tēmas, ar kurām skolēni iepazinās:

-          veselība – izglītojamie apzinājās veselīga dzīvesveida nozīmi, noskaidroja, kāpēc jārūpējas par veselību;

-          drošība – skolēni iepazinās ar piesardzību ikdienā,  uzzināja, kā uzvesties ekstremālās situācijās, mācījās, ko darīt, lai izvairītos no bīstamām situācijām, atrodoties mājās, ārā, dabā, kā arī mācījās izprast pašam sevi, uzveikt stresa situācijas, pārvarēt krīzes momentus, iekšējos konfliktus;

-          nelaimes gadījums – skolēniem bija iespēja iepazīties ar terminu - nelaimes gadījums, ar apstākļiem, kādos pastāv paaugstināts risks ciest nelaimes gadījumos, viņi mācījās novērtēt nelaimes gadījuma nopietnību un prast sniegt pirmo palīdzību.

Skolēniem bija arī iespēja apmeklēt iestādes, kur varēja iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes veselības un drošības jomās, ka arī tikties ar uzaicinātiem speciālistiem skolā.

2018. / 2019. mācību gads

   22. novembrī mūsu skolā ciemos bija LR Aizsardzības ministrijas (AM) Jaunsardzes centra Latgales novada daļas instruktors - pasniedzējs Jānis Dārziņš. Viņš novadīja preventīvu pasākumu, lai iepazīstinātu skolēnus ar kustības "Jaunsardze" funkcijām, mērķiem un uzdevumiem, arī kā ārpusskolas aktivitāti, aktualizēja jautājumus par fizisko veselību.

   Katru gadu Latvijā nelaimes gadījumos gūst savainojumus tūkstošiem cilvēku un simtiem cilvēku zaudē dzīvību. Ikviens no mums var kļūt par cietušo, aculiecinieku un pirmās palīdzības sniedzēju, tādēļ ir ļoti nozīmīgi apgūt pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, lai prastu palīdzēt sev un nelaimē nokļuvušajiem. Viena no Jaunsardzes centra  darbības jomām ir pirmās palīdzības apmācību organizēšana. Tās mērķis ir nodrošināt Latvijas iedzīvotāju gatavību reaģēt veselībai kritiskās situācijās, pielāgojot pirmās palīdzības kursus konkrēto grupu vajadzībām un nodrošinot apmācības visā valstī. 

2017. / 2018. mācību gads

   26. aprīlī projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  (APP) Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Mācies palīdzēt” dalībnieki apmeklēja vēsturisko ekspozīciju Daugavpils Medicīnas koledžā. Pasākumā piedalījās 6.a klases skolēni Aigars Aniskovičs, Marija Deiko, Arina Dmitrijeva, Eva Feldberga, Viktorija Jasjukeviča, Liana Tavkiņa, Anastasija Vasiļjeva; 7.a klases skolēni Viktorija Breļa, Viktoria Kozlova, Jeļizaveta Vjugina, Sofija Nazarova un 8.a klases skolnieces Katrina Marija Persina, Jana Zaiceva.

 

   Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mērķis ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests organizē un nodrošina efektīvu, savlaicīgu un kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā un ārkārtas situācijās visā Latvijā.

   29. septembrī mūsu skolas 5. - 9. klases skolēni apmeklēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Apmeklējuma laikā skolēniem bija iespēja klātienē vērot un noskaidrot, kā norit Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu ikdienas dežūra, kā brigādes saņem izsaukumus un kā operatīvi spēj uz tiem reaģēt, lai palīdzētu pacientiem vai smagi cietušajiem. Ikvienam bija iespēja arī iekāpt neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvajā transportlīdzeklī un aplūkot tā specifisko aprīkojumu, ar kādu mediķi glābj cilvēku dzīvības, kā arī izjautāt mediķus par viņu darbu. Tāpat katrs interesents varēja pārbaudīt savas prasmes vai iemācīties veikt atdzīvināšanas pasākumus uz speciāla manekena cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās.

 

...........................................

Sportosim / sporta joma

   Mērķis: Veidot interesi par aktīvu dzīvesveidu.

   Sports un veselīgs dzīvesveids  2. - 6. klases izglītojamiem.

   Pasākumi: sporta nodarbības, sacensības skolā un ārpus skolas. 

...........................................

Atbalsts individuālo spēju attīstībai /  STEM un vides joma

Mērķis: attīstīt individuālās spējas, mācoties dabas procesus un to likumsakarības.

2018. / 2019. mācību gads

Galvenās tēmas, ar kurām skolēni iepazinās: dabas parādības, dzīvnieki un augi, mežs, ūdens, gadalaiki, veselīgs dzīvesveids, vielas ap mums.

Nodarbības  notika arī  ārpus skolas, kur skolēni mācās vērot dabu.

2017. / 2018. mācību gads

...........................................

Individuālās nodarbības ar psihologu / multidisciplinārā joma

 Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Pusgada laikā ar skolēniem tika novadītas 99 individuālas konsultācijas par dažādām tēmām. Visaktuālākās konsultāciju tēmas bija mācību grūtības saistībā ar skolēna izziņas spēju īpatnībām un savstarpējo attiecību veidošanas ar vienaudžiem problēmas. Liela uzmanība tika pievērsta 1. klašu skolēnu adaptācijas procesam skolā. Izglītojamiem tika sniegts psiholoģisks un emocionālais atbalsts, lai adaptācijas process noritētu vieglāk un ātrāk, lai neveidotos negatīvas emocijas pret skolu, klasesbiedriem, skolotājiem.

Tika novadītas 55 grupas konsultācijas. Konsultāciju tēmas bija savstarpējo attiecību veidošana (tajā skaitā konfliktsituāciju risināšana), sava emocionālā stāvokļa apzināšanās, emocionālā izlādēšanās un kognitīvo spēju attīstīšana.

...........................................

Individuālas konsultācijas ar izglītojamajiem, kuriem ir uzvedības traucējumi / multidisciplinārā joma (no 01. 01. 2018.)

Mērķis: Palīdzēt skolēniem, kuriem ir uzvedības traucējumi, kā arī nodrošināt pārējiem izglītojamajiem drošu vidi izglītības iestādē, sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem, vecākiem un atbalsta personālu. Izvērtēt skolēnu uzvedības traucējumu cēloņus un rast iespējami labāko risinājumu to korekcijai.

...........................................

Tautas dejas / sporta joma (veselīga dzīvesveida joma)

 

    Nodarbību mērķis ir veidot prasmi ritmiski  izpildīt latviešu tautas deju pamatkustības.

2018. / 2019. mācību gads

   2018./2019. mācību gadā izglītojamo kompetenču attīstību sporta (t.sk., veselīga dzīvesveida) jomā atbalsta nodarbības „Tautas dejas”. Mēs turpinām pilnveidot tautas deju pamatkustības un māksliniecisko sniegumu, piedaloties dažādos pasākumos un koncertos.

   1.semestra laikā izglītojamie deju prasmi demonstrēja vairākos pasākumos skolā – 3.septembrī Zinību dienas pasākumā, 16.novembra svinīgā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas simtgadei, kā arī Ziemassvētku eglītē sākumskolā 21.decembrī.

   Ārpus skolas bērni savu māku dejot rādīja Eiropas valodu dienu 2018 „Valodu karuselis” pasākumā „Kopā valodu daudzveidībā”, kas notika Daugavpils 13.vidusskolā 28.septembrī.

2017. / 2018. mācību gads

 

  Nodarbību laikā sākumskolas skolēni apgūst latviešu etnogrāfisko deju vienkāršākos pamatelementus, izmantojot rotaļdejas un etnogrāfiskās dejas, kā arī bērniem ir iespēja attīstīt un pilnveidot dejošanas māku, attīstīt ritma izjūtu, mūzikas rakstura izpratni,  spēju attēlot to kustībās, kustību koordināciju un orientēšanos telpā un uz skatuves.

...........................................

Programmēšana / STEM un vides joma

Skolas informātikas mācību programmā programmēšanas pamatu apgūšanai stundas nav paredzētas. Skolēni, kuriem ir interese par programmēšanu, ar tās pamatiem var iepazīties, pateicoties APP. Programmēšanas nodarbību ietvaros izglītojamajiem tiek sniegtas iespējas apgūt programmēšanas pamatus. Sekmīgākie un spējīgākie izglītojamie var piedalīties arī informātikas olimpiādēs.

...........................................

Konstruēšana / STEM un vides joma

  Nodarbības apmeklēja 1. - 4. klašu skolēni. Izglītojamie ieguva pamatprasmes modelēšanā un konstruēšanā, mācījās veidot darbus no papīra, koka, stieples, auduma. Bērni izpildīja kombinētus radošos darbus no dažādiem materiāliem. Skolēni ar interesi iesaistījās darbā, radošie darbi tika izmantoti skolas un klašu noformēšanai.

Gatavojamies svētkiem. Dāvanu iepakojuma veidošana un telpu dekorēšana.

...........................................

Dabas stūrītis / STEM un vides joma

- Kas ir šī lielā grāmata? - jautāja mazais princis. -Ko jūs še darāt?

- Es esmu ģeogrāfs, - atbildēja vecais kungs.

- Kas tas  ir - ģeogrāfs?

- Tas ir zinātnieks, kas zina, kur atrodas jūras, upes, pilsētas, kalni un tuksneši.

- Tas ir ļoti interesanti, - sacīja mazais princis. -Tā beidzot patiesi ir īsta profesija!

- Un viņš pārlaida skatienu ģeogrāfa planētai. Viņš vēl nekad nebija redzējis tik diženu planētu. - Jūsu planēta ir ļoti skaista. Vai še ir okeāni?

- To es nevaru zināt, - sacīja ģeogrāfs.

- Ā! - Mazais princis bija vīlies. - Un kalni?

- To es nevaru zināt, - atteica ģeogrāfs.

 - Un pilsētas un upes, un tuksneši?

-Arī to es nevaru zināt, - atteica ģeogrāfs.

 - Bet jūs taču esat ģeogrāfs!

- Tas tiesa, - sacīja ģeogrāfs, - bet es neesmu pētnieks. Man ļoti vajadzīgi pētnieki.

  / Antuāns de Sent-Ekziperī  “Mazais princis”/

 Nodarbību cikla moto: Nesēdi un negarlaikojies, pētīt dabu – tas ir interesanti!

 Projekta ietvaros ikviens izglītojamais ir pētnieks. Skolēni meklē, pēta, atlasa nepieciešamo informāciju dažādos avotos, zīmē, veido spēles, maketus, veido rokdarbus, papildina savas zināšanas par pētāmajām problēmām, attīsta pētnieciskās prasmes un prasmes pielietot praktiski iegūtās teorētiskās zināšanas.

...........................................

Eksperimentu skola / STEM un vides joma

      Eksperimentu skolas moto:  Zini! Domā! Dari to!

“Eksperimentu skola” ir pētniecības nodarbības, kas veicina skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm un piedāvā skolēniem alternatīvu, mērķtiecīgu, padziļinātu mācīšanos, eksperimentējot, pētot, atklājot, veidojot, papildinot zināšanas un prasmes, saskatot kopīgo un atšķirīgo. Īpaša uzmanība nodarbībās tiek veltīta arī komunikācijas, domāšanas, sadarbības un radošo prasmju attīstīšanai.

Nodarbībās skolēniem ir iespēja:

• veikt aizraujošus eksperimentus, pētīt dabā un laboratorijā;

• attīstīt pētnieciskās un domāšanas prasmes un prasmes pielietot praktiski teorētiskās zināšanas;

• risināt problēmsituācijas, meklēt atbildes uz nodarbībā uzdoto jautājumu;

• attīstīt radošumu, paradīt daudz un dažādu ideju, izvērtēt to, nebaidīties kļūdīties,

• mācīties dažādi lūkoties uz risināmo jautājumu, izvērtēt savu ideju un to uzlabot.

2018. / 2019. mācību gads

   Novembrī visā valstī un arī mūsu skolā svinēja Latvijas 100 gadu jubileju. “Eksperimentu skola” sagatavoja  savu dāvanu Latvijai – gobelēnu.  Skolēni apzinās savu piederību Latvijai, saprot, ka ikviens no mums var kaut ko uzdāvināt savai Latvijai svētkos, pilnveidojot un attīstot savas radošās spējas.

2017. / 2018. mācību gads

Skolēni prot patstāvīgi izplānot parastus eksperimentus ar pārtikas produktiem.

Eksperimenti ar pārtikas produktiem (01. - 08.11. 2017.)

Daugavpils sikspārņu centra apmeklējuma laikā (25.10.2017.) skolēni iepazinās ar sikspārņiem veltītu ekspozīciju Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārtos. Apskatīja sikspārņu būrīšus, pastmarku ar sikspārņiem kolekciju, mākslas darbus ar attēlotiem sikspārņiem, iepazinās ar sikspārņu dzīves veidu un apkārtējo vidi.

 

...........................................

Ekskursijas

  14.septembrī skaistā rudens dienā 3.a klases izglītojamie devās ekskursijā uz Raznas Nacionālo parku.

Rāznas nacionālais parks  ir jaunākais un otrs lielākais no četriem Latvijas nacionālajiem parkiem.  Rāznas ezers ūdens tilpuma ziņā ir lielākais Latvijā un nereti tiek dēvēts arī par Latgales jūru. Te sastopama Latvijas ezeriem tik neraksturīgā oļainā piekraste. Rāzna ir viens no ezeriem, kurā mīt laša radinieki – sīga, repsis un sniedze. Parkam ir raksturīga liela putnu daudzveidība, šeit sastopamas arī visas Latvijas dabai raksturīgās zīdītājdzīvnieku sugas.

   Ekskursijas ietvaros skolēni apmeklēja Dabas izglītības centru "Razna", kur iepazinās ar interaktīvo ekspozīciju par Rāznas nacionālā parka dabas vērtībām, dabas lieguma zonām, ezeru un mežu bagātībām. 

  Bija pastaiga pa Akmeņu taku, kur varēja apskatīt Plakano akmeni, Āža muguru.  Skolēni apskatīja Mākoņkalnu, Volkenbergas pils - vienas no vissenākajām Livonijas ordeņa pilīm Latgalē - mūri. Bērniem pavērās burvīgs  skats no Mākoņkalna uz Rāznas ezeru un meža masīvu.

 

5. jūnijā 4. - 5. klašu izglītojamie apmeklēja Bebrenes pagasta tūrisma objektus.

Ekskursijas sākumā skolēni apmeklēja Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu, kur iepazinās ar veterinārārsta asistenta profesiju. Vidusskolai pieder arī Bebrenes muižas pils (māja celta 1896. gadā pēc itāļu izcelsmes arhitekta L. J. L. Markoni (1834-1919) projekta franču neorenesanses stilā). Muižas kompleksā ietilpst pils vārti, muižas pārvaldnieka māja, virtuves ēka, namiņš virs pagraba, dzirnavas un zirgu staļļi. Skaists skats no muižas paveras uz Bebrenes Romas katoļu baznīcu, kas ir arhitektūras piemineklis un ietilpst grāfa Plātera–Zīberga muižas un baznīcas ansamblī. Skolēniem ļoti patika dzirnavu ēka (1836) ar  kultūrvēsturisko priekšmetu, lauksaimniecības un antīkās tehnikas kolekciju eksponātiem.

Ekskursijas noslēguma objekts bija dabas parks "Dvietes paliene" (viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. Unikāla, pasaules mēroga nozīmes migrējošo putnu pulcēšanās un ligzdošanas vieta ar putnu vērošanas torni).  Šajā plašajā teritorijā bija apskatāmi savvaļas šķirnes zirgi (Konik Polsky).

Dvietes senleja ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā – pirmie iedzīvotāji te ienākuši jau ledus laikmeta beigās. Šī teritorija ir nozīmīga arī ar arheoloģiskajiem pieminekļiem, te atklātas akmens laikmeta apmetnes, vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku apmetņu vietas, agrā dzelzs laikmeta pilskalni un vēlā dzelzs laikmeta senkapi. Skolēni apmeklēja “Gulbju” māju – nelielu muzeju, kur savākti dažādi Dvietes apkaimē atrasti priekšmeti. Bērniem bija iespēja apskatīt akmens laikmeta un dzelzs laikmeta priekšmetus, kā arī paturēt tos rokās. Tika apmeklēta arī “Bebra māja”, kur skolēni varēja aplūkot visu, kas saistīts ar bebriem. Bija arī iespēja iegādāties dažādus amatnieku suvenīrus.  

 

Zinātnes centrs AHHAA (Tartu, Igaunija) ir Baltijas valstīs lielākais centrs, kas aizraujošā veidā iepazīstina ar zinātni un tehnoloģijām. Šobrīd AHHAA piedāvā iespēju apmeklēt  arī planetāriju, darbnīcas un zinātnes tēatrus. AHHAA pasākumus ir apmeklējuši vairāk nekā 2 miljoni cilvēku. Arī Daugavpils 11. pamatskolas 6., 8. un 9. klases skolēni  02.06.2018. projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās apmeklēt AHHAA centru, lai pavadītu aizraujošu un piedzīvojumu pilnu dienu.

AHHAA piedāvā 50 interaktīvus objektus zem viena jumta: lielākā daļa izstāžu veidotas pēc metodes "rokas klāt", tāpēc mums bija iespēja pašiem visu sajust un izmēģināt. Mēs apskatījām milzīgu enerģijas mašīnu jeb Ņūtona ābeli, novirzījām ūdens plūsmu, braucām ar riteni pa virvi, kas pārvilkta pāri telpai... Vērojām krāšņo dzīvi ūdens pasaulē 6000 litru akvārijā ar Sarkanās jūras koraļļiem un zivīm.

Apskatījām medicīnas fakultātes ļoti ekskluzīvu medicīnas kolekciju, kuras vecākais eksponāts ir saglabājies kopš 1803. gada. Izstāde sniedz apskatu par visu cilvēka ķermeni. Tur var apskatīt veselus orgānus, kā arī preparātus ar dažādām slimības pazīmēm. Kolekcija pastāvīgi tiek papildināta.

Iepazināmies ar jaunu izstādi "AHHAA, jūras briesmoņi!"  Tā ir aizraujoša izstāde par radījumiem, kuri pirms miljoniem gadu dzīvoja jūras dzelmē. Šeit mēs redzējām kustīgas un dažādas skaņas izdvesošas dzīvnieku figūras dabīgā lielumā, aplūkojām 18 jūras briesmoņus, no kuriem lielākais ir 15 metrus garš un 5,3 metrus augsts.

Mums bija arī unikāla iespēja piedalīties kosmosa ceļojumā un vērot miljoniem zvaigžņu sfēriskajā planetārijā, kur Visumu palīdzēja izprast japāņu izgudrotāja Takayuki Ohiras radītais projektors Megastar (iekļauts Ginesa rekordu grāmatā!), kas ļāva saskatīt pat vismazākās Piena ceļa zvaigznes un daudz ko citu.

Šī jaukā diena un aizraujošā ekskursija ilgi paliks mūsu atmiņā.

 

 1. jūnijā 7. - 8. klases skolēni devās ekskursijā uz Rēzekni. Ekskursijas laikā bija iespēja iepazīties ar Latgales kultūrvēsturi, apmeklējot Rēzeknes pilskalnu  un  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”.

Tā ēka uzcelta 2012. gada augustā un atklāta 1. septembrī. Tur atrodas skolēnu interešu izglītības centrs, tūrisma informācijas centrs, amatnieku veikaliņš, horeogrāfijas zāle, kā arī radošo industriju un restaurācijas darbnīcas. Centra ēkas mūsdienīgā arhitektūra atstāj iespaidu uz visiem ekskursantiem. Torņi ir rotāti ar latvju rakstu zīmēm, un no tiem paveras burvīgs skats uz Rēzeknes  Livonijas laika pilsdrupām un pilsētas vēsturisko centru. Ēkai ir viens no lielākajiem zaļajiem jumtiem Baltijas valstīs.

Skolēniem patika radošās darbnīcas, kur tika veidotas ziepes un lietas sveces. Visi pagatavoja dāvanas pašu rokām.

 

Vasaras brīvlaika pirmajā dienā projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Daugavpils 11.pamatskolas 5.-6.klašu skolēni devās brīnišķīgā ekskursijā uz Latgales Mākslas un amatniecības centru Līvānos.

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Latgales sadzīves tradīcijām un vēsturi, apmeklējot vēsturiskās ekspozīcijas „Amatnieki Latgalē 19.-20.gs.” un „Līvānu stikla muzejs”. Īpašu interesi izraisīja cimdu daudzveidība un to pielietojums, garākā josta Latvijā, daži sadzīves priekšmeti, par kuru eksistenci un pielietojumu bērni pat nenojauta.

Pusaudži gremdējās burvīgi mirdzošajā stikla pasaulē, viņiem tika atklāti stikla un māla veidošanas noslēpumi un nianses stikla meistara Aleksandra Logvina un keramiķes Eleonorai Pastarei meistarklasēs.

 Šī ekskursija bija projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” noslēguma pasākums, kas ļāva ne tikai iepazīties ar Latgales vēsturi un tradīcijām, bet sniedza pozitīvas emocijas atpūtai vasarā.