Daugavpils 11.pamatskola

Skolas vēsture

.........................................................................

.........................................................................

    Katram cilvēkam obligāti jāzina vēsture. Tā var būt pasaules vai Dzimtenes, novada vai pilsētas, savas ģimenes vai dzimtās skolas vēsture.

    Mūsu skolas vēsture tieši saistīta ar Daugavpils Ķīmiskās šķiedras rūpnīcu. Kad bija pieņemts lēmums par šī uzņēmuma būvēšanu, tad arī nolēma blakus uzcelt jaunu un modernu strādnieku ciematu. Protams, ka galvenais objekts šajā jaunajā mikrorajonā bija skola. Celtniecība sākās 1962. gada martā. Pēc 17 mēnešiem, 1963. gada augustā, tā bija pabeigta.

    Pirmajā mācību gadā skolā bija 426 skolēni, tikai 16 klases. Skola ļoti ātri kļuva populāra. Skolēnu skaits ātri pieauga. Pirmais skolas izlaidums notika 1965./66. mācību gadā. Skolu pabeidza 80 absolventi.

 

 

  10 gadu laikā skolēnu skaits palielinājās 4 reizes. Maksimālais bērnu skaits bija 1971./72. mācību gadā - 1950 skolēni. Skola strādāja 2 maiņās, jo bija 53 klašu komplekti. Paplašinājās arī skolotāju kolektīvs.

 

 

   70. gadi – skolas uzplaukums. Daudzas reizes tā bija nosaukta par labāko Daugavpilī. Par mūsu skolu rakstīja pilsētas avīze “Krasnoje znamja”. Mūsu skolotāju portretus varēja redzēt pilsētas Goda plāksnē.

   1971. gadā Daugavpils11.vidusskolas koris ieņēma 1.vietu republikas Dziesmu svētkos.

   1972. gadā radās jauna ārpusskolas darba forma – " Lotosa" vienība. To vadīja Alla Lisovska. Bija nodibināta arī Mežniecības vienība A.Zaikas vadībā.

 

 

    Daugavpils 11. vidusskola vienmēr deva saviem audzēkņiem stabilas zināšanas. Katru gadu skolēni piedalījās pilsētas un republikas olimpiādēs ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā, matemātikā un saņēma godalgotas vietas.

Skola var lēpoties ar saviem absolventiem, kuri pabeidza skolu ar zelta vai sudraba medaļu.

Ar zelta medaļu pabeidza 5 absolventi: L. Šišonkovs, A. Derjabo, A. Turonoks, J. Osipova, R. Stankevičs.

Ar sudraba medaļu pabeidza arī 5 absolventi: J. Lapkovska, N. Kotina, M. Kipnis, Ž. Plisko, J. Žuka.

    No 1963. gada līdz 1984. gadam skolu vadīja direktors Iļja Pirogovs. 1984. gadā par direktoru kļuva enerģiska un radoša sieviete Stanislava Mištovta. Viņa strādāja skolā 1 gadu. 1985.–1987. gados skolu vadīja tās bijušais audzēknis, bet pēc tam fizikas skolotājs Aleksandrs Sverčkauskas. 1987. gadā A.Sverčkauskas tika nozīmēts par Daugavpils pilsētas skolu valdes vadītāju.

 

   

 Foto: Iļja Pirogovs, Stanislava Mištovta, Aleksandrs Sverčkauskas

 

     1987. gadā pirmo reizi skolas vēsturē notika direktora vēlēšanas. Brīvu, līdztiesīgu, demokrātisku vēlēšanu rezultātā par direktoru tika ievēlēts Vasīlijs Zjabčenko. 1994. gadā par skolas direktori tika nozīmēta latviešu valodas skolotāja Ina Meldere (vada skolu līdz šim laikam).

 

 

Foto: Vasilijs Zjabčenko, Ina Meldere

 

    2002./2003. mācību gadā Daugavpilī notika skolu optimizācija. Sakarā ar to Daugavpils 11. vidusskola tika reorganizēta par Daugavpils 11.pamatskolu.

 .........................................................................