Daugavpils 11.pamatskola

Skolas pārvaldes struktūra

.........................................................................

Skolā strādā 31 pedagoģiskiais darbinieks.

Visi skolas pedagogi  ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 23 maģistri.

Skolā strādā medmāsa, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, bibliotekārs.

>>> Skolas pārvaldes struktūra /JPG formātā/

  

.........................................................................