Mācību procesa organizēšana

.........................................................................

 

 

ZVANU SARAKSTS

Sākumskola

Pamatskola

1.

08:00 – 08:40   (10 min)

1.

08:00 – 08:40   (10 min)

2.

08:50 – 09:30   (10 min)

2.

08:50 – 09:30   (10 min)

3.

09:40 – 10:20   (10 min)

3.

09:40 – 10:20   (10 min)

4.

10:30 – 11:10   (30 min)

4.

10:30 – 11:10   (10 min)

5.

11:40 – 12:20   (10 min)

5.

11:20 – 12:00   (30 min)

6.

12:30 – 13:10   (10 min)

6.

12:30 – 13:10   (10 min)

7.

13:20 – 14:00   (10 min)

7.

13:20 – 14:00   (10 min)

8.

14:10 – 14:50   (10 min)

8.

14:10 – 14:50   (10 min)

9.

15:00 – 15:40   (10 min)

9.

15:00 – 15:40   (10 min)

10.

15:50 – 16:30   (10 min)

10.

15:50 – 16:30   (10 min)

.........................................................................

 

SKOLAS DARBA  REŽĪMS

 

           >>> Mācību priekšmetu stundu saraksts 1.-4.klases /PDF formātā/

>>> Mācību priekšmetu stundu saraksts 5.-7.klases /PDF formātā/

>>> Mācību priekšmetu stundu saraksts 8.-9.klases /PDF formātā/

>>>   Interešu izglītības nodarbību saraksts /DOCX formātā/

>>>   Fakultatīvo nodarbību saraksts /DOCX formātā/

>>>   Individuālās/ grupu korekcijas un rehabilitācijas nodarbības /DOCX formātā/

>>>   Konsultāciju saraksts individuālajam darbam ar izglītojamajiem /DOCX formātā/

>>>   Konsultāciju saraksts individuālajam darbam ar izglītojamajiem (pamatizglītības otrā posma (7.-9. kl.) mazākumtautību programma) /DOCX formātā/

.........................................................................