Projekti

.........................................................................

Baltu valstu literatūras nedēļa 2018

   Latvijas republikas un Lietuvas republikas simtgades ietvaros Lietuvas bibliotekāri jau otro gadu aicina Latvijas skolu bibliotēkas piedalīties projektā “Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)”. Projekta mērķis ir popularizēt lasīšanu, uzlabot skolēnu lasītprasmi, kā arī aplūkot kaimiņtautu literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību.

   Projekta norise: no 26. līdz 30. martam. Šajā nedēļā Lietuvas skolas un skolu bibliotēkas tiek aicinātas organizēt pasākumus, kas veltīti Latvijai, tās literatūrai, kultūrai, vēsturei, savukārt Latvijas skolas un skolu bibliotēkas – pievērsties Lietuvas kultūrai, literatūrai un vēsturei. Pasākumu daudzumam un formai nav nozīmes, svarīgi, lai vismaz viens pasākums būtu veltīts literatūrai. Turklāt projektā var iesaistīties ne tikai literatūras un valodas vai vēstures skolotāji, bet arī citu mācību priekšmetu skolotāji.

Par projektu >>> http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=44593&Type=0 

Projekta nolikums >>> https://bibliotekos.jonava.lm.lt/

Dalībnieku saraksts >>> https://bibliotekos.jonava.lm.lt/index.php/2-uncategorised/364-2018-m-projekto-dalyviai

   Projekta gaita

Daugavpils 11. pamatskola pirmoreiz piedalās projektā ”Baltu valstu literatūras nedēļa”. Projekta ietvaros 8.a klases skolēni Maksimas Prakapavičus, Jana Zaiceva, Kartīna Marija Persina un Vitālijs Ivanovs sadarbībā ar ģeogrāfijas skolotāju Marinu Ruskovu un bioloģijas skolotāju Natāliju Šopi sagatavoja video sižetu “Lietuvas vizītkarte”. Video sižets  tika prezentēts ģeogrāfijas stundā 8.a klasē.

Informācija par projekta gaitu un video tika publicēts Facebook  sociālajā tīklā  grupā „Baltų šalių literatūros savaitė/Baltu valstu literatūras nedēļa“   >>>  https://www.facebook.com/groups/276831082747361/

   Projekta ietvaros skolas bibliotekāre sadarbībā ar vizuālās mākslas skolotāju Ingu Vasiljevu sagatavoja stundu - prezentāciju “Lietuvas literatūra un māksla”. Laikā no 26. līdz 29. martam 5.a, 6.a, 7.a, 8.a klasē tika novadītās Lietuvas kultūrai veltītas stundas. Izglītojamie iepazinās ar mākslinieka, ilustrātora, rakstnieka Daiņa Šuķa (Dainius Šukys) darbiem un grāmatām, uzzināja daudz interesanta par Artura Tamašauska (Artūras Tamašauskas) veidotajiem kreātīvaijiem stimpanka stila dekoriem un priekšmetiem, iepazinās ar Aļvida Šapoka (Alvydas Šapoka), Aurinas Paškevičienes (Aurina Griciūtė-Paškevičienė), Danguoles Jokubaitenes (Danguolė Jokubaitienė) gleznām un daiļradi.

.........................................................................