Karjeras izglītība

.........................................................................

Bērni bieži mēdz prātot, par ko kļūs, kad izaugs lieli. Viņu nākotnes sapņu nodarbošanās ir ļoti dažādas - ārsti, dārznieki, pārdevēji, elektriķi un daudz, daudz citu profesiju.

Izglītības iestāde un ģimene ir pirmās institūcijas, kurās bērns saskaras ar jēdzieniem "karjera" un "karjeras izglītība", kurās viņš mērķtiecīgi tiek gatavots sava nākotnes ceļa izvēlei.

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process. Citiem vārdiem, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā ("Karjeras izglītība skolā. Pieredze 2009'', 2010).

 .............................................................

Karjeras konsultants skolā - Ilona Kokina.
Darba laiks: piektdienās  no  plkst.13:15  līdz  plkst.14:15.
 ......................................................... 
 
2017. / 2018. mācību gads 
 
 
 

  19. oktobrī skolas aktu zālē notika karjeras izvēles pasākums 9.klašu skolēniem.  Pasākuma laikā 9.a un 9. b klases izglītojamie piedalījās dažādās aktivitātēs, kur varēja iepazīt datorsistēmu tehniķa, klientu apkalpošanas speciālista, friziera, tērpu stila speciālista, elektrotehniķa un transporta pārvadājumu komercdarbinieka. Praktisko nodarbību laikā bija iespēja izmēģināt piedāvātos uzdevumus izglītības programmu iepazīšanai.

 

   Viena no karjeras nedēļas aktivitātēm 8.a klasē – mācību ekskursija uz Daugavpils  Būvniecības tehnikumu.  Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils Būvniecības tehnikums” jau vairāk kā 50 gadus nodrošina valsti ar būvniecības nozares speciālistiem. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt izglītojamos ar apdares darbu tehniķa, būvstrādnieka, interjera noformētāja un citām profesijām. 

 

Viena no karjeras nedēļas aktivitātēm 8.a klasē - mācību ekskursija uz Daugavpils Valsts tehnikumu. Pasākuma "Darbnīca" mērķis bija iepazīstināt izglītojamos ar automehāniķa profesiju. Šajā pasākumā skolēniem bija iespēja iepazīties ar metālapstrādi, virpotāja un frēzētāja profesijām, kā arī apskatīt datorizētās ciparu vadības metālapstrādes darbagaldus.

   16.oktobrī  Daugavpils Zinātkāres centrā “ Zinoo” notika diskusija “Izglītība manai attīstībai !”. Karjeras nedēļas atklāšanas pasākuma ietvaros skolēnus gaidīja tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri pastāstīja par savu darba būtību un niansēm. Diskusijas gaitā tika pārspriests, kā dažādas iemaņas, prasmes un hobiji var ietekmēt turpmākās izglītības un profesijas izvēli.

   Karjeras nedēļas ietvaros no 17. oktobra līdz 19. oktobrim Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departaments aicina piedalīties pasākumā „Profesiju virpulī atrast savējo!”. 

  Sīkāk par pasākumu lasiet  >>>  http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/piesakies-pasakumam-„profesiju-virpuli-atrast-savejo-”

  

 

  

 

 .............................................................

Noderīgas interneta adreses:

.........................................................................