Karjeras izglītība

.........................................................................

Bērni bieži mēdz prātot, par ko kļūs, kad izaugs lieli. Viņu nākotnes sapņu nodarbošanās ir ļoti dažādas - ārsti, dārznieki, pārdevēji, elektriķi un daudz, daudz citu profesiju.

Izglītības iestāde un ģimene ir pirmās institūcijas, kurās bērns saskaras ar jēdzieniem "karjera" un "karjeras izglītība", kurās viņš mērķtiecīgi tiek gatavots sava nākotnes ceļa izvēlei.

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process. Citiem vārdiem, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā ("Karjeras izglītība skolā. Pieredze 2009'', 2010).

 .............................................................

Karjeras konsultants skolā - Ilona Kokina.
Darba laiks: piektdienās  no  plkst.13:15  līdz  plkst.14:15.
 ......................................................... 
 
2017. / 2018. mācību gads 
 

   10. maijā, aptuveni 1300 skolēnu un skolotāju no visiem Latvijas reģioniem apmeklēja Ādažu militāro bāzi  SKOLĒNU DIENU ietvaros, lai iepazītos ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.  8.a klases izglītojamie N.Kuzmins, N.Elksniņš, V.Dedels un skolotāja A.Garkule iesaistījās  šajā pasākumā.

Sīkāk par pasākumu >>> http://www.mil.lv/lv/Aktualitates/Preses_pazinojumi/2018/05/10_02.aspx

 

   21.aprīlī 8. un 9. klases izglītojamie piedalījās meistardarbnīcās “Ar profesijas cepuri galvā” ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Skolēni apmeklēja Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu. Izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar konditora profesiju un iemācīties gatavot cepumus.

 

   9.klases izglītojamie izglītojamie Artemijs Marcinkevičs un Sofija Pizāne piedalījās  Izglītības attīstības centra jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties. Dalīties.” reģionālajā forumā „Tie esam mēs!” , kas notika  2. martā Daugavpils 9.vidusskolas telpās.

Forums ir viens no projekta noslēguma un pieredzes popularizēšanas pasākumiem, kura mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu un diskusiju par to, kā stiprināt jauniešu piederības sajūtu skolai un valstij, apzināties katra lomu tajā. Forumā būs iespēja piedalīties projekta Viļakas un Daugavpils skolu pieredzes darbnīcās, novērtēt līdzdalības un sadarbības prasmju nozīmi un gūt kultūras pieredzi.

Mums bija iespēja piedalīties divās darbnīcās: Daugavpils 12.vidusskolas darbnīcā "Iedegsim gaismu sevī un citos caur piederību savai zemei" un Špoģu vidusskolas darbnīcā "Mēs nākam no…".

 

Daugavpils 11. pamatskolas  8.a klases izglītojamie  Maksimas Prakapavičius un Katrina Marija Persina 1. martā viesojās Daugavpils Tirdzniecības skolā. Viņiem bija iespēja izmēģināt vairākas profesijas.  Lietderīgos padomos dalījās bārmeņi, pārdevēji, konditori.

 

  28.februārī skolā 9. klašu izglītojamie karjeras izglītības ietvaros tikās ar Jūras koledžas “Novikontas” pasniedzēju-kapteini Jāni Sticenko.

  Jūrnieka profesija vienmēr bijusi prestiža. Šodien pasaules tirdzniecības flotei ļoti trūkst augsta līmeņa speciālistu – kapteiņu, stūrmaņu, mehāniķu. Tās ir pieprasītas profesijas, kuru pārstāvji vienmēr būs nodarbināti, tāpēc ka pasaulē ir ļoti daudz ķuģniecības kompāniju un Latvijas jūrnieku profesionalitāte ir augstu novērtēta.

 

 7. februārī skolā notika pasākums Ēnu diena. Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Šogad Ēnu dienas tēma bija "manas skolas profesijas", aktualizējot sarunu par profesijām, kuru darba rezultātus katrs tieši vai netieši ikdienā izmanto, taču reizēm neiedomājas, ka aiz šiem produktiem stāv vienas vai vairāku noteiktu profesiju pārstāvju komandas. Pasākumā iesaistījās 8. - 9. klašu izglītojamie. Tika piedāvātās vakances: skolas direktors, skolas sociālais pedagogs, skolas psihologs, skolas lietvedis, skolas ēdināšanas speciālists.

Izglītojamo atsauksmes:

Ēnu dienā mēs ar manu draudzeni Nadeždu vērojām sociālā pedagoga darbu. Šis darbs skolā ir ļoti vajadzīgs. Natālija Kleščonoka palīdz skolas izglītojamo ģimenēm. Piemēram, tad, kad kādu iemeslu dēļ bērns neapmeklē skolu. Man ļoti patika šī profesija, es plānoju savu dzīvi saistīt ar sociālo darbu.  Anastasija Smirnova, 9.b klase

 

   ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, identifikācijas Nr.DPIP2018/ESFNr.8.3.5.0/16./I/001/....

  5. februārī  8. klases izglītojamajiem tika piedāvāts nodarbību cikla ”Trāpīt mērķī” pasākums.

 

25. janvārī Daugavpils 11. pamatskolas izglītojamie Viktorija Deiko (8.a), Kristīna Maļčeva (7.a), Nadežda Leonoviča (9.a), karjeras konsultante Ilona Kokina un vizuālās mākslas skolotāja Inga Vasiļjeva apmeklēja semināru “ Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas” PIKC  Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”. Semināra mērķis: iepazīstināt izglītības iestāžu karjeras atbalsta speciālistus, dažādu mācību priekšmetu skolotājus un  izglītojamos ar dizaina nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām, kā arī sniegt informāciju par  izglītības apguves iespējām.

   Izglītojamiem tika stāstīts par dizaina nozares mantojumu, attīstības tendencēm un inovācijām Latvijā; Eiropas dizaina atpazīstamību pasaules mērogā; dizaina kompetencēm un dizaina profesiju prestižu; izglītības un karjeras iespējām dizaina jomā Latvijā; modes dizainu un uzņēmējdarbību (konkurētspēja un izaicinājumi); iespējām uzsāktu  uzņēmējdarbību .

  

 

 
 

  19. oktobrī skolas aktu zālē notika karjeras izvēles pasākums 9.klašu skolēniem.  Pasākuma laikā 9.a un 9. b klases izglītojamie piedalījās dažādās aktivitātēs, kur varēja iepazīt datorsistēmu tehniķa, klientu apkalpošanas speciālista, friziera, tērpu stila speciālista, elektrotehniķa un transporta pārvadājumu komercdarbinieka. Praktisko nodarbību laikā bija iespēja izmēģināt piedāvātos uzdevumus izglītības programmu iepazīšanai.

 

   Viena no karjeras nedēļas aktivitātēm 8.a klasē – mācību ekskursija uz Daugavpils  Būvniecības tehnikumu.  Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils Būvniecības tehnikums” jau vairāk kā 50 gadus nodrošina valsti ar būvniecības nozares speciālistiem. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt izglītojamos ar apdares darbu tehniķa, būvstrādnieka, interjera noformētāja un citām profesijām. 

 

Viena no karjeras nedēļas aktivitātēm 8.a klasē - mācību ekskursija uz Daugavpils Valsts tehnikumu. Pasākuma "Darbnīca" mērķis bija iepazīstināt izglītojamos ar automehāniķa profesiju. Šajā pasākumā skolēniem bija iespēja iepazīties ar metālapstrādi, virpotāja un frēzētāja profesijām, kā arī apskatīt datorizētās ciparu vadības metālapstrādes darbagaldus.

   16.oktobrī  Daugavpils Zinātkāres centrā “ Zinoo” notika diskusija “Izglītība manai attīstībai !”. Karjeras nedēļas atklāšanas pasākuma ietvaros skolēnus gaidīja tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri pastāstīja par savu darba būtību un niansēm. Diskusijas gaitā tika pārspriests, kā dažādas iemaņas, prasmes un hobiji var ietekmēt turpmākās izglītības un profesijas izvēli.

   Karjeras nedēļas ietvaros no 17. oktobra līdz 19. oktobrim Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departaments aicina piedalīties pasākumā „Profesiju virpulī atrast savējo!”. 

  Sīkāk par pasākumu lasiet  >>>  http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/piesakies-pasakumam-„profesiju-virpuli-atrast-savejo-”

  

 

  

 

 .............................................................

Noderīgas interneta adreses:

.........................................................................