Karjeras izglītība

.........................................................................

Bērni bieži mēdz prātot, par ko kļūs, kad izaugs lieli. Viņu nākotnes sapņu nodarbošanās ir ļoti dažādas - ārsti, dārznieki, pārdevēji, elektriķi un daudz, daudz citu profesiju.

Izglītības iestāde un ģimene ir pirmās institūcijas, kurās bērns saskaras ar jēdzieniem "karjera" un "karjeras izglītība", kurās viņš mērķtiecīgi tiek gatavots sava nākotnes ceļa izvēlei.

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process. Citiem vārdiem, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā ("Karjeras izglītība skolā. Pieredze 2009'', 2010).

 .............................................................

Karjeras konsultants skolā - Ilona Kokina.
Darba laiks: piektdienās  no  plkst.14:30  līdz  plkst.15:30.
 ......................................................... 
 
2018. / 2019. mācību gads 
 

13.februārī skolā tika organizēts karjeras izglītības pasākums “Ēnu diena”.  Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Šogad "Ēnu dienas" tēma ir "neredzamās profesijas", aktualizējot sarunu par profesijām, kuru darba rezultātus katrs tieši vai netieši ikdienā izmanto, taču reizēm neaizdomājas, ka aiz šiem produktiem stāv vienas vai vairāku noteiktu profesiju pārstāvju komandas.

Pasākuma dalībnieki bija  Daugavpils 11.pamatskolas 5.-9.klašu izglītojamie.

Tika piedāvātas vakances:

·         Skolas direktore Ina Meldere;

·         Skolas sociālā pedagoģe Natālija Kleščonoka;

·         Skolas psiholoģe Marina Kuzmina;

·         Skolas lietvede Daiga Buļuka;

  Skolas ēdināšanas speciāliste Jevgenija Smagane ;

·         Skolas medmāsa Larisa Romaņenko ;

·         Skolas sporta skolotāja Dina Krjučkova;

·         Skolas bibliotekāre Inga Jablonska;

·         Skolas logopēde Olga Bojarova.

                 *   *   *

      Izglītojamo atsauksmes.

 Logopēds – burvis bērna valodas attīstībā.

   Es, Daugavpils 11.pamatskolas 6.a klases skolniece Marija Meļņikova, 13.februārī biju logopēda ēna. Es ēnoju mūsu skolas logopēdi Olgu Bojarovu.

Dienas laikā tika pārrunāti  pienākumi un prasmes, kas nepieciešamas, lai strādātu par logopēdu.

Es uzzināju, ka logopēds veic izglītojamā runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi.

Logopēds nodarbojas ar izglītojamo, ja ir artikulācijā iesaistīto orgānu uzbūves un darbības traucējumi, valodas ritma un tempa traucējumi, stostīšanās, neizveidojušās sākotnējās lasīšanas un rakstīšanas prasmes, disleksijas risks. Ēnas dienā es uzzināju, ka disleksija ir mācīšanās traucējums, kas bērnam rada grūtības iemācīties lasīt un saprast uzrakstīto.

   Lai strādātu par logopēdu, jāmīl bērni, jābūt labam psihologam.

Tā kā šī bija mana pirmā ēnu diena, es sapratu, cik ļoti tā ir noderīga.

Nākotnē es, iespējams, varētu apsvērt domu par šo profesiju, jo tā mani patiesi ieinteresēja.

   Ēnošana ir  vērtīga pieredze skolēniem, tā ir iespēja iepazīt, kā faktiski tiek veikts darbs ikdienā.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Es, pamatskolas 7. klases skolnieks Deniels Grosbergs, 13. februārī biju sociālā pedagoga ēna.

Man ļoti patika šī diena. Es uzzināju, kā strādā sociālais pedagogs, ar ko sākas pedagoga darba diena.

Skolotājai Natālijai ir ļoti grūta un atbildīga profesija. Sociālā pedagoga redzeslokā vienmēr ir jābūt bērna tiesību aizsardzībai un drošībai skolā, mājās un kopumā vidē, kurā bērns dzīvo. Sociālais pedagogs strādā ar bērnu, pedagogiem un ģimeni.

   Viņa sadarbojas ar klases audzinātājām, ja skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ, skolēnam pazeminās sekmes mācībās, pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība, skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi, skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.  Skolotāja Natālija kontrolē un pārbauda skolēnu skolas apmeklējumus, uzzina par katra stundu kavējuma un skolas neapmeklēšanas iemeslu. Viņa palīdz skolēnam, ja to nomāc kāda problēma, kuru viņš nespēj atrisināt, ja ir problēmas mājās, konflikts ar skolas biedriem, skolotājiem vai vecākiem, ir atkarības problēmas u.c.

   Sociālais pedagogs sadarbojas ar visiem dienestiem, kuri strādā ar ģimenes problēmām. Ir noteiktas dienas, kad skolotāja Natālija apmeklē bērnus mājās, lai uzzinātu, kādos apstākļos viņi dzīvo.

   Vērojot sociālā pedagoga darbu, es sapratu, ka šī profesija ir ļoti smaga, atbildīga, jo ne katrs var atrast kopēju valodu ar skolnieku.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Es, 7.klases skolnieks Kirils Zavjalovs, biju skolas bibliotekāres ēna. Uzzināju, ka mūsu skolas bibliotēkā ir vairāk nekā 14 tūkstoši grāmatu un 10 tūkstoši no tiem ir mācību grāmatas. Pirms 20 gadiem bibliotēkas fonds bija 30 tūkstoši grāmatu, es pat pieskāros šim stāstam. Redzēju veco, 70 gadīgo grāmatu bibliotēkā, tā ir Krišjāņa Barona grāmata “Latvijas Dainu izlase”. Pirmā grāmata bibliotēkā bija noformēta 1963.gadā 12.decembrī, es to grāmatu turēju rokās un redzēju ierakstus inventāra grāmatā ar tinti, jo lodīšu pildspalvas  tolaik vēl nebija. Bibliotekāre man parādīja veco kataloga skapīti, bet tagad bibliotēkai ir elektroniskais katalogs.

    Skolas bibliotēka atšķiras no pilsētas bibliotēkas ar to, ka skolas bibliotekāre dara visu darbu viens (sastāda atskaites, nopērk grāmatas, apstrādā, ievada elektroniskajā katalogā, piedalās projektos, organizē pasākumus, apkalpo lasītājus, nodrošina skolu ar mācību grāmatām), bet pilsētas bibliotēkā bibliotekāre atbild par  vienu funkciju vai jomu(viens  apkalpo lasītājus un organizē pasākumus, otrs –apstrādā grāmatas, trešais – nopērk grāmatas). Es iepazinos ar skolas bibliotēkas vēsturi.  Četrās mapītēs bija  visa informācija par bibliotekāriem, kuri strādājuši skolas bibliotēkā,  labākajiem lasītājiem, arī  skolēnu radošie darbi: dzejoļi, pasakas, stāsti, domraksti, skolotāju fotogrāfijas,  bibliotēkas projekti un pasākumi.  Es tiešām gribētu strādāt par bibliotekāru.

 

8.10.2018.  Mācību ekskursija uz uzņēmumu ,,Dautkom” (9.a klase);

8.10.-12.10.2018.  Tematisks pasākums skolā ,,Karjeras māja” (1. - 4. klases);    

9.10.2018.  Pasākums skolā ,,Iepazīsti profesiju daudzveidību’’ (6.a klase 2. grupa);

9.10.2018.  Ceriņu bibliotēkas apmeklēšana. Pasākums ,,Kā tas ir – būt policistam ?"  (4.a klase, 6.a klase1.grupa); 

9.10.2018. Daugavpils Būvniecības tehnikuma apmeklēšana. Pasākums  ,,Būvē savu karjeru pats!” (7.a klase 2 grupa);

9.10.2018. Daugavpils novadpētniecības muzeja apmeklēšana. Interaktīvā nodarbība ,, Profesijas laiku lokos’’ (5.a klase);

11.10.2018.  Daugavpils Būvniecības tehnikuma apmeklēšana. Pasākums ,,Profesiju virpulis’’ ( 7.a klase1.grupa, 8.a klase); 

2.11.2018.  Mācību ekskursija uzņēmumā  ,,Axon cable’’(6. - 9. klases);

29.11.2018. Daugavpils Tirdzniecības skolas apmeklēšana. Meistarklases darbnīca ,,Ar profesijas cepuri galvā’’ (7. - 9. klases).

 

22.novembrī 7. - 9. klašu  izglītojamie apmeklējot Daugavpils novadpētniecības muzeju, ieskatījās  profesiju vēsturē.

Skolēni uzzināja par profesijām, kuras laika gaitā ir mainījušās vai transformējušās, arī pildīja interaktīvos uzdevumus. Izglītojamie spēlēja interaktīvo spēli par vēsturiskajām un nākotnes profesijām, kur atbildēja uz jautājumiem “Kas ietekmē un kāpēc mainās profesijas. Skolēni arī apskatīja ekspozīciju “Profesijas cauri gadsimtiem”.

 

    12.oktobrī  9.a klases  izglītojamie un skolas līdzpārvaldes pārstāvji Edgars Trizna un Alise Maļčeva darbojās ikgadējā līdzpārvalžu konferencē, kuras mērķis bija veicināt jauniešu personības izaugsmi, attīstīt viņos nepieciešamās dzīves, līdera prasmes un iemaņas.

*   *   *

    9.oktobrī 5.klases izglītojamie apmeklēja Daugavpils novadpētniecības muzeja  pasākumu - interaktīvo nodarbību “Profesijas laiku lokos”. Izglītojamie iepazinās ar vienu no seno arodu  pārstāvjiem Viktoru Kuhaļski. Amatnieks klūgu pinējs parādīja un pastāstīja skolēniem daudz interesanta par šo aizraujošo arodu.  

 

   *   *   *

9.oktobrī 6.a un 4.a klases izglītojamie apmeklēja Ceriņu bibliotēku, kur Karjeras nedēļas ietvaros Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas inspektores
stāstīja par policista profesiju. Izzinošajā pasākumā “Kā tas ir – būt policistam?” skolēni iepazinās ar policijas ikdienas darbu un galvenajiem pienākumiem un funkcijām.

 

*   *   *

   Karjeras nedēļas ietvaros tika organizēta tikšanās ar skolas absolventiem Vitāliju un Jekaterinu Antonoviem. Sākumskolas izglītojamie ar interesi klausījās viņu "Veiksmes stāstu".

*   *   *

 8.oktobrī 9.klases izglītojamie apmeklēja uzņēmumu “Dautkom”. Mācību ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar uzņēmuma darbību. Izglītojamiem veidojās priekšstats par filmēšanas procesu studijā, viņi iepazinās ar operatora un skaņu režisora  profesijām, kā arī guva informāciju par šai nozarei nepieciešamo izglītību.

 

 .............................................................

Noderīgas interneta adreses: