Daugavpils 11.pamatskola

Karjeras izglītība

.........................................................................

Bērni bieži mēdz prātot, par ko kļūs, kad izaugs lieli. Viņu nākotnes sapņu nodarbošanās ir ļoti dažādas - ārsti, dārznieki, pārdevēji, elektriķi un daudz, daudz citu profesiju.

Izglītības iestāde un ģimene ir pirmās institūcijas, kurās bērns saskaras ar jēdzieniem "karjera" un "karjeras izglītība", kurās viņš mērķtiecīgi tiek gatavots sava nākotnes ceļa izvēlei.

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process. Citiem vārdiem, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā ("Karjeras izglītība skolā. Pieredze 2009'', 2010).

 .............................................................

Skolas karjeras konsultante Ilona Kokina.
Darba laiks: piektdienās  no  plkst.14:30  līdz  plkst.15:30.
 ......................................................... 
 
2022. / 2023. mācību gads 
 

    Piektdien, 21. oktobrī karjeras nedēļas ietvaros 7.a klases skolēni apmeklēja Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolu (https://www.saules.lv). Tas bija lieliskā iespēja gūt priekšstatu par profesionālo izglītību Daugavpilī. 7.a klasē radošu skolēnu ir daudz, viņiem patīk zīmēt, veidot ilustrācijas un komiksus e-vidē, līdz ar to skolēniem bija ārkārtīgi interesanti uzzināt par tādām profesijām kā apģērbu dizaina speciālists, foto dizaina speciālists un vizuālās reklāmas dizaina speciālists.

  Skolēni aktīvi interesējas par izglītības programmu īstenošanas ilgumu un par to, kā iestāties dizaina skolā. Mācību ekskursijas laikā skolēnu visvairāk iedvesmoja profesija - multimediju dizaina speciālists un mākslas specialitāte – ilustrators. , jo skolēni redzēja, ka mācību procesā dizaina skolas audzēkņi zīmē uz grafiskām planšetēm, fotografē, filmē, veido video un skaņas montāžas.

Materiālu sagatavoja 7.klases audzinātājas Jekaterina Ribakova un Alla Garkule.

 
 

   No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa.  Šogad Karjeras nedēļas mērķis ir izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas dažādos pasākumos.

   Arī mūsu skolas 4.klases skolēni aktīvi piedalījās Karjeras nedēļā. Klases stundā un mācību stundās tika apspriests, kādi mācību priekšmeti palīdz attīstīt uzņēmējspējas .

   Tad, 19. oktobrī, izglītojamie devās uz Daugavpils Universitāti izspēlēt spēli “Preču vārdu noslēpumi!” un “Mēmais šovs”.  

   Spēles laikā izglītojamie izprata, kā tiek veidots uzņēmuma/produkta nosaukums, ielūkojās pazīstamāko zīmolu pasaulē, minēja valstis un to valūtu.

   Skolēniem bija iespēja izmantot zināšanas, iemaņas un prasmes komunikācijā, kas ir atbalsts mācību procesam.

 Informāciju sagatavoja 4.a klases audzinātāja S.Skripnika

 

  18. oktobrī 5.klases izglītojamie Karjeras nedēļas ietvaros apmeklēja Ceriņu bibliotēku. Pasākuma laikā skolēni iepazinās ar daudzām profesijām, noskaidroja rakstura īpašības, kuras svarīgas katrai profesijai, kā arī, strādājot darba grupās, izveidoja kolāžas par nākotnes profesijām.

Informāciju sagatavoja 5.a klases audzinātāja Ināra Jaskeviča

 

 6. klases izglītojamajiem Karjeras nedēļas ietvaros radās iespēja iesaistīties un izspēlēt interaktīvo spēli “Preču vārdu noslēpumi”.

 Spēles laikā skolēniem tika piedāvāta iespēja saprast, kā tiek veidots uzņēmuma/produkta nosaukums, ielūkoties ietekmīgāko zīmolu pasaulē un redzēt biznesa “mākslas darbus”.

Informāciju sagatavoja  karjeras konsultante Ilona Kokina.

 

Daugavpils 11. pamatskolas 7. - 8. klašu skolēni Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā 17.10.2022. “Superspēju ekspresis!”. 

Pasākuma laikā skolēni atraktīvā veidā izzināja, kas ir uzņēmējspējas, izspēlēja dažādas situāciju spēles, kuru laikā spodrināja līderības un komandas darba prasmes.

Informāciju sagatavoja  karjeras konsultante Ilona Kokina.

 ......................................................... 
2021. / 2022. mācību gads 
 

   Lai palīdzētu bērniem atrast savu aicinājumu un nākamo profesiju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā >>>15 profesiju video stāstus, kuros jaunie speciālisti, uzņēmumu un organizāciju vadītāji stāsta un rāda par profesiju ikdienas izaicinājumiem.

 
Materiāli ir veidoti pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pasūtījuma.

 

   6.a klasē Karjeras nedēļas laikā IKT tēmas tika apspriestas gan klases stundā (13.10.2021.), gan svešvalodas stundā (14.10.2021.) Zoom platformā.
Mācību metodes: 
- vizualizēšana (Power Point prezentācija);
- jautājumi/atbildes (dialogi).
Skolēni atšifrēja jēdziena "IKT" nozīmi, pilnveidoja savas zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozīmi ikdienā, karjerā un skolas dzīvē. Skolēniem bija interesanti apspriest tēmu "Kā tehnoloģijas ietekmējušas mūsu dzīvi pēdējo 3 gadu laikā - gan ģimenē, gan skolā".
Skolēna Maksima Borisova animēts zīmējums "IKT un krievu valoda"
>>>/MP4 formātā/.

   14. oktobrī 4.a klasē notika karjeras izglītības stunda "Profesiju pasaulē" (digitāli interaktīvā spēle Zoom platformā).
Izglītojamie iepazinās ar digitālo interaktīvo spēli “Kļūšu par profesionāli” (
www.parprof.lv).  
Skolas bibliotekāre pastāstīja par spēles struktūru. Spēle piedāvā informāciju par 36 profesijām. Stundas gaitā skolēni izvēlējās iepazīties ar IKT nozares mūsdienīgo profesiju - mehatroņiķis. Skolēniem bija iespēja patstāvīgi spēlēt tiešsaistē no savas mājas datora. 

 

  

 

 

Karjeras nedēļas mērķi

·       Sniegt praktisku informāciju par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT)

nozīmi ikdienā un karjerā, tagadnes un nākotnes profesijās.

·       Veicināt izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm un tendencēm darba tirgū IKT jomā.

·       Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu ikdienas procesos izglītības iestādēs saistībā ar aktualitātēm pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

Kāpēc IKT?

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju joma:

- ietver plašu profesiju spektru

- jomas speciālisti ir būtiska sastāvdaļa jebkurā mūsdienīgā uzņēmumā.

Pieprasījums pēc IKT jomas speciālistiem strauji pieaug:

- labs atalgojums

- interesants darbs

- iespēja strādāt attālināti,

IKT profesionāļu pārziņā ir :

- inovācijas un jaunu produktu izstrāde

- datu aizsardzība un drošība

- sistēmu izveide un uzturēšana

- digitālais dizains

- mājas lapu izstrāde un administrēšana

- lietu internets.

                                Pasākumi skolā

Mācību priekšmetu stundās IKT tēmas ar dažādiem akcentiem un jautājumiem ( 5.-9.klase)

Kā tehnoloģijas ietekmējušas mūsu dzīvi pēdējo 3 gadu laikā - gan ģimenē, gan skolā.

• Ko es protu/neprotu paveikt ikdienā, izmantojot IT?

• Kādas IT prasmes es varētu iemācīt draugam, vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem?

• Kas tieši šajā mācību priekšmetā (ķīmijā, bioloģijā, literatūrā, sportā, mūzikā) ir saistīts ar

tehnoloģijām?, ko tas palīdz/traucē/uzlabo?

• IKT ietekme uz cilvēka veselību, vidi.

• Vai es protu mērķtiecīgi un droši lietot sociālos tīklus?

Pasākumi dažādu profesiju iepazīšanai ar akcentiem uz IKT prasmēm ikvienā no tām ( 1.-4. klase)

( ārsts, pastnieks, mūziķis, uzņēmējs, vadītājs, pārdevējs, lauksaimnieks, pavārs un citas)

• Tikšanās ar absolventiem, vecākiem, populāriem cilvēkiem- dažādu profesiju pārstāvjiem

 ( klātiene vai virtualajā vidē), (pirms un pēc- zīmējumi, karikatūras, stend up izrādes, projekciju izstādes utt…).

 ......................................................... 
 
2020. / 2021. mācību gads 
 
 

 Daugavpils 11. pamatskolas 9. klases izglītojamajiem 2021. gada 25. februārī  ZOOM platformā tika piedāvāta  karjeras nodarbība ar pedagogu karjeras konsultanti Lindu Pudāni ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar būvniecības nozares profesijām, karjeras un tālākizglītības iespējām.

Nodarbības gaitā kopā ar skolēniem tika meklētas atbildes uz jautājumiem „Kas ir karjera?”, „Kā dzīves ceļā veidojas katra cilvēka karjeras stāsts? Kas to nosaka?”.

Tika iepazītas būvniecības profesijas, runāts par projektēšanu un plānošanu, ko veic arhitektūras tehniķis un interjera dizainera asistents, par būvdarbiem un inženierkomunikāciju ierīkošanu, ko veic ēku būvtehniķis, apdares darbu tehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis, siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis. Skolēni tika iepazīstināti ar transportbūvju būvtehniķa, lokmetinātāja, automehāniķa, spēkratu mehāniķa un transportlīdzekļu krāsotāja profesijām. Visas minētās profesijas iespējams apgūt Daugavpils būvniecības tehnikumā.

Nodarbības noslēgumā katrs skolēns varēja pārbaudīt savas zināšanas un sacensties, piedaloties  interaktīvā tiešsaistes viktorīnā par profesijām un tālākizglītības iespējām tehnikumā.

 

Klase

Aktivitāte

Metode

Dalībnieku skaits

1.a

29. oktobrī  1. klases skolēni  karjeras nedēļas ietvaros piedalījās interaktīvajā spēlē par profesijām. Daudziem bērniem tā bija pirmā pieredze darbā ar datoru. Aktivitātē piedalījās 15 skolēni.

28. - 30. oktobrī  18 pirmklasnieki karjeras nedēļas ietvaros piedalījās Daugavpils Būvniecības tehnikuma aktivitātē „Iepazīsti profesiju!”.

Interaktīvā spēle

 

 

 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma aktivitāte

15

 

 

 

18

2.a

30. oktobrī 2.a klasē notika karjeras nedēļai veltīts pasākums “Profesiju pasaulē”. Izglītojamie aktīvi iesaistījās didaktiskajās spēlēs “ Profesiju pasaulē”, “Kaķis maisā”, minēja mīklas un zīmēja.

Didaktiskās spēlēs

 “ Profesiju pasaulē”

17

3.a

29. oktobrī 3.a klasē karjeras nedēļas ietvaros tika organizēta klases stunda ”Profesiju daudzveidība”, kur skolēni uzzināja par dažādām profesijām. Skolēniem bija piedāvāta didaktiskā spēle „Profesiju pasaulē”. Bērni izveidoja zīmējumus ”Mana vismīļākā profesija”.

Didaktiskā spēle

Zīmējumu konkurss

20

4.a

27. oktobrī 4.a klasē karjeras nedēļas ietvaros tika organizēta klases stunda ”Profesiju pasaulē”, kur skolēni uzzināja par dažādām profesijām. Skolēniem bija piedāvāta viktorīna „Profesiju pasaulē”. Bērni izveidoja klases „Profesiju tīklu” un paskaidroja, kādas rakstura īpašības nepieciešamas un kuri mācību priekšmeti ir svarīgi, lai apgūtu šo profesiju.

Klases stunda

20

5.a

Klases stunda. Tēma "Profesiju piemērotība raksturam un temperamentam ".
 
Integrētā stunda sadarbībā ar Ceriņu bibliotēku. Tēma "Bibliotekāra profesija". Stunda notika attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Klases stunda

Darbs gupās

Klases stunda (attālināti, Zoom platformā)

22

 

22

6.a

Karjeras nedēļas ietvaros 6.a klase uzzināja papildus informāciju par dažādām profesijām.
Noskaidrojām, ka svarīgi ir apgūt konkrētai profesijai nepieciešamās prasmes un iemaņas.
Stundas laikā noskaidrojām, ka ļoti daudzas profesijas prasa dažādu valodu zināšanas.

Klases stunda

Darbs gupās

24

 

 

 

Kopā : 136

 

Klase

Aktivitāte

Metode

Dalībnieku skaits

7.a

(1. gr.)

 

7.a

(2. gr.)

29.10. 2020. Klases stunda  "Profesijas laiku lokā". Skolēnu zināšanu par daudzām profesijām pilnveidošana un redzesloka paplašināšana, lai gatavotu izglītojamos apdomīgai profesijas izvēlei.

 30. 10. 2020.  Klases stunda . Profesiju pasaule (informatīvā stunda: kur un kā meklēt informāciju par profesijām).                                             http://www.profesijupasaule.lv/pw-search?categ_type=13057&search_field=

Tika piedāvāts iepazīties ar profesijām un tajās strādājošo cilvēku darba aprakstiem.  

Klases stunda (attālināti, Zoom platformā)

Izskaidrojoši ilustratīvā metode (prezentācija)

Kolāža

13 izglītojamie

 

 

14 izglītojamie

 

8.a

(2. gr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.a

(1. gr.)

15. 10. 2020.  Profesiju daudzveidība. Savu interešu, prasmju, spēju apzināšana un novērtēšana.

Mērķis.  Iepazīties ar dažādu profesiju lomu sabiedrības dzīve; apzināties zināšanu nozīmi nākotnē.

Darba gaita. Skolēniem tika piedāvāta aptauja, lai viņi novērtētu savas spējas un noteiktu, kā viņiem vieglāk  uztvert informāciju (audiāli, vizuāli vai kinestētiski). Tika piedāvāta prezentācija par profesiju daudzveidību. Skolēni strādāja grupās, veidoja plakātu par sev tuvām un iespējamām profesijām, apzinājās,  kādas zināšanas un prasmes būs nepieciešamas, lai to apgūtu.

 Karjeras nedēļas ietvaros 30.10. 2020. tika novadīta klases stunda ,,Lietišķie raksti - darba sludinājumu pētīšana''.

Klases stunda

 

 Aptauja, darbs grupās, vizuālizācija 

 

 

 

 

  Klases stunda

14 izglītojamie

 

 

 

 

 

 

 

  

19 izglītojamie

 

9.a

(2. gr.)

 

9.a

(1. gr.)

 

 

9.a

(1. gr.)

 

9.a

(1. gr.)

28.10.2020. Klases stundaKarjeras iespējas”.

 

 

 30.10.2020. Klases stunda "Kura no profesijām man tuvāka".

 

 

19.11. 2020.  nodarbība ar Ceriņu bibliotēku 

"Svēts mantojums: šī zeme mūsu tautai"

 

  27.10.2020.   Angļu valodas stunda. 

Tika piedāvāts lasīt intervijas ar profesiju pārstāvjiem un noskaidrot, kur jāmācās, lai apgūtu kādu no šīm profesijām.

Klases stunda

Prezentācija un diskusija

Aptauja, diskusija, darbs ar interneta materiāliem, pašnovērtējums

  

ZOOM platformā ar Ceriņu bibliotēku 

 

Viktorīna

12 izglītojamie

 

 

18 izglītojamie

 

 

 

18 izglītojamie

 

 

 15 izglītojamie

 

 

 

KARJERAS  NEDĒĻAS  PLĀNOJUMS LAIKĀ

 no 2020.gada 26.10. līdz 30.10. 

Norises

laiks

Klase

Skolēnu skaits

Pasākums, aktivitāte, mācību ekskursija

Atbildīgais

29.10.

1.a

 

18

Interaktīvā spēle “Profesijas”.

J. Ribakova

V. Muravickis                

30.10.

2.a

20

Didaktiskās spēles “Profesiju pasaulē”.

S. Skripnika

V. Muravickis

29.10.

3.a 

22

Klases stunda „Profesiju daudzveidība”.

V. Anoškova

27.10.

4.a

22

Klases stunda “Profesiju pasaulē”.

M. Popova

15.10.

5.a

23

Grupu darbs “Profesija un mans raksturs”.

J. Ribakova

29.10.

6.a

24

Klases stunda “Prasmes un iemaņas manai turpmākai profesijai”.

A. Šņucina

09.10

6.a (2.gr.)

13

Pasākums “Kas tas ir – būt  par policistu?”

LCB filiāle , Ceriņu bibliotēka.

I. Jaskeviča

I. Moiseja

29.10.

7.a (1.gr.)

16

Nodarbība "Senās profesijas" (virtuālā ekskursija ). Kolāža “Profesijas lomās”.

I. Putina

30.10

7.a (2.gr.)

14

Integrētā klases stunda “Profesiju pasaulē”.

J. Lucijanova

16.10.

8.a(1.gr.)

19

 

Klases stunda “Pieprasītākās profesijas Latvijā un pasaulē”.

I. Jaskeviča

29.10.

8.a(2.gr.)

20

Klases stunda “Profesiju daudzveidība”.

I. Moiseja

23.10.

 

27.10.

9.a(1.gr.)

18

Klases stunda Ķura no profesijām man tuvāka ”.

Angļu valodas stunda. Viktorīna.

J. Lucijanova

O. Bančenkova

28.10.

9.a (2.gr.)

14

Klases stunda “Profesiju pasaulē” (spēle, radošais darbs).

O. Baranauskiene

   Informāciju sagatavoja karjeras konsultante I. Kokina

......................................................... 

Noderīgas interneta adreses: