Karjeras izglītība

.........................................................................

Bērni bieži mēdz prātot, par ko kļūs, kad izaugs lieli. Viņu nākotnes sapņu nodarbošanās ir ļoti dažādas - ārsti, dārznieki, pārdevēji, elektriķi un daudz, daudz citu profesiju.

Izglītības iestāde un ģimene ir pirmās institūcijas, kurās bērns saskaras ar jēdzieniem "karjera" un "karjeras izglītība", kurās viņš mērķtiecīgi tiek gatavots sava nākotnes ceļa izvēlei.

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process. Citiem vārdiem, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā ("Karjeras izglītība skolā. Pieredze 2009'', 2010).

 .............................................................

Karjeras konsultants skolā - Ilona Kokina.
Darba laiks: piektdienās  no  plkst.14:30  līdz  plkst.15:30.
 ......................................................... 
 
2018. / 2019. mācību gads 
 

8.10.2018.  Mācību ekskursija uz uzņēmumu ,,Dautkom” (9.a klase);

8.10.-12.10.2018.  Tematisks pasākums skolā ,,Karjeras māja” (1. - 4. klases);    

9.10.2018.  Pasākums skolā ,,Iepazīsti profesiju daudzveidību’’ (6.a klase 2. grupa);

9.10.2018.  Ceriņu bibliotēkas apmeklēšana. Pasākums ,,Kā tas ir – būt policistam ?"  (4.a klase, 6.a klase1.grupa); 

9.10.2018. Daugavpils Būvniecības tehnikuma apmeklēšana. Pasākums  ,,Būvē savu karjeru pats!” (7.a klase 2 grupa);

9.10.2018. Daugavpils novadpētniecības muzeja apmeklēšana. Interaktīvā nodarbība ,, Profesijas laiku lokos’’ (5.a klase);

11.10.2018.  Daugavpils Būvniecības tehnikuma apmeklēšana. Pasākums ,,Profesiju virpulis’’ ( 7.a klase1.grupa, 8.a klase); 

2.11.2018.  Mācību ekskursija uzņēmumā  ,,Axon cable’’(6. - 9. klases);

29.11.2018. Daugavpils Tirdzniecības skolas apmeklēšana. Meistarklases darbnīca ,,Ar profesijas cepuri galvā’’ (7. - 9. klases).

 

22.novembrī 7. - 9. klašu  izglītojamie apmeklējot Daugavpils novadpētniecības muzeju, ieskatījās  profesiju vēsturē.

Skolēni uzzināja par profesijām, kuras laika gaitā ir mainījušās vai transformējušās, arī pildīja interaktīvos uzdevumus. Izglītojamie spēlēja interaktīvo spēli par vēsturiskajām un nākotnes profesijām, kur atbildēja uz jautājumiem “Kas ietekmē un kāpēc mainās profesijas. Skolēni arī apskatīja ekspozīciju “Profesijas cauri gadsimtiem”.

 

    12.oktobrī  9.a klases  izglītojamie un skolas līdzpārvaldes pārstāvji Edgars Trizna un Alise Maļčeva darbojās ikgadējā līdzpārvalžu konferencē, kuras mērķis bija veicināt jauniešu personības izaugsmi, attīstīt viņos nepieciešamās dzīves, līdera prasmes un iemaņas.

*   *   *

    9.oktobrī 5.klases izglītojamie apmeklēja Daugavpils novadpētniecības muzeja  pasākumu - interaktīvo nodarbību “Profesijas laiku lokos”. Izglītojamie iepazinās ar vienu no seno arodu  pārstāvjiem Viktoru Kuhaļski. Amatnieks klūgu pinējs parādīja un pastāstīja skolēniem daudz interesanta par šo aizraujošo arodu.  

 

   *   *   *

9.oktobrī 6.a un 4.a klases izglītojamie apmeklēja Ceriņu bibliotēku, kur Karjeras nedēļas ietvaros Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas inspektores
stāstīja par policista profesiju. Izzinošajā pasākumā “Kā tas ir – būt policistam?” skolēni iepazinās ar policijas ikdienas darbu un galvenajiem pienākumiem un funkcijām.

 

*   *   *

   Karjeras nedēļas ietvaros tika organizēta tikšanās ar skolas absolventiem Vitāliju un Jekaterinu Antonoviem. Sākumskolas izglītojamie ar interesi klausījās viņu "Veiksmes stāstu".

*   *   *

 8.oktobrī 9.klases izglītojamie apmeklēja uzņēmumu “Dautkom”. Mācību ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar uzņēmuma darbību. Izglītojamiem veidojās priekšstats par filmēšanas procesu studijā, viņi iepazinās ar operatora un skaņu režisora  profesijām, kā arī guva informāciju par šai nozarei nepieciešamo izglītību.

 

 .............................................................

Noderīgas interneta adreses: