Karjeras izglītība

.........................................................................

Bērni bieži mēdz prātot, par ko kļūs, kad izaugs lieli. Viņu nākotnes sapņu nodarbošanās ir ļoti dažādas - ārsti, dārznieki, pārdevēji, elektriķi un daudz, daudz citu profesiju.

Izglītības iestāde un ģimene ir pirmās institūcijas, kurās bērns saskaras ar jēdzieniem "karjera" un "karjeras izglītība", kurās viņš mērķtiecīgi tiek gatavots sava nākotnes ceļa izvēlei.

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process. Citiem vārdiem, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā ("Karjeras izglītība skolā. Pieredze 2009'', 2010).

 .............................................................

Karjeras konsultants skolā - Ilona Kokina.
Darba laiks: piektdienās  no  plkst.13:15  līdz  plkst.14:15.
 ......................................................... 
 
2017. / 2018. mācību gads   
 

Viena no karjeras nedēļas aktivitātēm 8.a klasē - mācību ekskursija uz Daugavpils Valsts tehnikumu. Pasākuma "Darbnīca" mērķis bija iepazīstināt izglītojamos ar automehāniķa profesiju. Šajā pasākumā skolēniem bija iespēja iepazīties ar metālapstrādi, virpotāja un frēzētāja profesijām, kā arī apskatīt datorizētās ciparu vadības metālapstrādes darbagaldus.

   16.oktobrī  Daugavpils Zinātkāres centrā “ Zinoo” notika diskusija “Izglītība manai attīstībai !”. Karjeras nedēļas atklāšanas pasākuma ietvaros skolēnus gaidīja tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri pastāstīja par savu darba būtību un niansēm. Diskusijas gaitā tika pārspriests, kā dažādas iemaņas, prasmes un hobiji var ietekmēt turpmākās izglītības un profesijas izvēli.

   Karjeras nedēļas ietvaros no 17. oktobra līdz 19. oktobrim Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departaments aicina piedalīties pasākumā „Profesiju virpulī atrast savējo!”. 

  Sīkāk par pasākumu lasiet  >>>  http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/piesakies-pasakumam-„profesiju-virpuli-atrast-savejo-”

  

 

  

 

 .............................................................

Noderīgas interneta adreses:

.........................................................................