Izglītības iespējas

.........................................................................

Daugavpils 11. pamatskola īsteno sekojošas izglītības programmas

 

1.        Pamatizglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 21011121, licence Nr. V – 8560, izdota 25.05.2016.

 

2.        Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem, izglītības programmas kods 21015121, licence Nr. V – 8562, izdota 25.05.2016.

 

3.        Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015321, licence Nr. V – 8563, izdota 25.05.2016.

 

4.        Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015621, licence Nr. V – 8564, izdota 25.05.2016.

 

5.        Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015821, licence Nr. V – 8565, izdota 25.05.2016.

 

6.        Pamatizglītības otrā posma  (7. – 9. klase) mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 23011123, licence  Nr. V – 8561, izdota 25.05.2016.

.........................................................................