Daugavpils 11.pamatskola

Izglītības iespējas

.........................................................................

Daugavpils 11. pamatskola īsteno sekojošas izglītības programmas

 

1.        Pamatizglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 21011121, licence Nr. V_6197, apstiprināta 19.07.2022.

 

2.        Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem, izglītības programmas kods 21015121, licence Nr. V_6198, apstiprināta 19.07.2022.

 

3.        Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015321, licence Nr. V_6199, apstiprināta 19.07.2022.

 

4.       Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, izglītības programmas kods 21015521, licence Nr. V_6200, apstiprināta 19.07.2022.

 

5.        Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015621, licence Nr. V_6201, apstiprināta 19.07.2022.

 

6.        Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015821, licence Nr. V_6202, apstiprināta 19.07.2022.

 

.........................................................................