Daugavpils 11.pamatskola

Izglītības iespējas

.........................................................................

Daugavpils 11. pamatskola īsteno sekojošas izglītības programmas

 

1.        Pamatizglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 21011121, licence Nr. V – 8560, izdota 25.05.2016.

 

2.        Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem, izglītības programmas kods 21015121, licence Nr. V – 8562, izdota 25.05.2016.

 

3.        Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015321, licence Nr. V – 8563, izdota 25.05.2016.

 

4.       Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, izglītības programmas kods 21015521, spēkā no 25.02.2019.

 

5.        Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015621, licence Nr. V – 8564, izdota 25.05.2016.

 

6.        Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015821, licence Nr. V – 8565, izdota 25.05.2016.

 

7.        Pamatizglītības otrā posma  (7. – 9. klase) mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 23011123, licence  Nr. V – 8561, izdota 25.05.2016.

.........................................................................