Citi skolas piedāvājumi

.........................................................................

   
 
Izglītojamiem ir plašas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes dažādās interešu izglītības programmās.
 
 
Ārpus mācību darba skola piedāvā
1.        Interešu izglītības nodarbības
       -   Teātris " Sprīdīši "
       -   Veiklās rociņas
       -   Floristika
       -   Vokālais ansamblis
       -   " Sports un es "
       -   Volejbols
       -   " Es savai dzimtenei "
       -   " Mana dāvana Latvijai "
       -   Instalācijas pulciņš
 
2.        Fakultatīvas nodarbības
        -  Franču valoda
        -  „Karjeras izvēle”
        Informātika 1. – 4. klases
        -  Informātika 5. – 9. klases
 
3.         Speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības
 
4.        Individuālās konsultācijas
 .........................................................................