Daugavpils 11.pamatskola

Citi skolas piedāvājumi

.........................................................................

   
 
Izglītojamiem ir plašas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes dažādās interešu izglītības programmās.
 
 
Ārpus mācību darba skola piedāvā
1.        Interešu izglītības nodarbības
       -   Pulciņš "Sprīdīši"
       -   Pulciņš "Veiklās rociņas"
       -   Pulciņš "Floristika"
       -   Neparastā matemātika
       -   Veselīgs dzīvesveids 2. - 4. klases
       -   Dizaina pulciņš 4. -7. klases
       -   Vokālais ansamblis 1. - 4. klases
       -   Vokālais ansamblis 5. - 9. klases
       -   Volejbols 5. - 7. klases
       -   Tautas dejas 1. - 4. klases
       -   Es savai dzimtenei 8. - 9.klases
>>>   Interešu izglītības nodarbību saraksts /DOCX formātā/
 
2.       Fakultatīvas nodarbības
        -  Lasīšana 1. - 4. klases
        -  Franču valoda 3. - 7.klases
        -  Karjeras izvēle 6. - 9. klases
>>>   Fakultatīvo nodarbību saraksts /DOCX formātā/
     
3.       Speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības
>>>   Individuālās/ grupu korekcijas un rehabilitācijas nodarbības /DOCX formātā/
 
4.       Individuālās konsultācijas

>>>   Konsultāciju saraksts individuālajam darbam ar izglītojamajiem /DOCX formātā/

>>>   Individuālo / grupu logopēdiskās nodarbības /DOCX formātā/

>>>   Konsultāciju saraksts individuālajam darbam ar izglītojamajiem (pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) mazākumtautību programma) /DOCX formātā/

 .........................................................................