Citi skolas piedāvājumi

.........................................................................

   
 
Izglītojamiem ir plašas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes dažādās interešu izglītības programmās.
 
 
Ārpus mācību darba skola piedāvā
 
1.        Interešu izglītības nodarbības:
       -   Teātris „Sprīdīši”;
       -   „Veiklās rociņas”;
       -   „Floristika”;
       -   "Es savai dzimtenei" 1.klase;
       -   "Mana dāvana Latvijai" 1. - 4. klases;
       -   "Latvijas simtgadei" 5. – 7. klases;
       -   Vokālais ansamblis 2. – 4. klases;
       -   Vokālais ansamblis 5. – 9. klases;      
       -   Volejbols 5. – 6. klases;
       -   Volejbols 7. - 8. klases.
2.        Fakultatīvas nodarbības:
        -  Franču valoda;
        -  „Karjeras izvēle”;
        Informātika 1. – 4. klases;
        -  Informātika 5. – 9. klases.
3.         Speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības.
4.        Individuālās konsultācijas.  .........................................................................