Daugavpils 11.pamatskola

Citi skolas piedāvājumi

.........................................................................

   
 
Izglītojamiem ir plašas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes dažādās interešu izglītības programmās.
 
 
Ārpus mācību darba skola piedāvā
1.        Interešu izglītības nodarbības
        -   Ziņkārīgu skola 2. klase
        -   Dabas detektīvi 3. klase
        -   Vokālais ansamblis (1. - 4. klases)
        -   Vokālais ansamblis (5. - 9. klases)
        -   Pulciņš "Sprīdīši"
        -   Dizaina pulciņš (6. klase)
        -   Volejbols (5. - 7. klases)
        -   Pulciņš "Floristika" (5. - 6. klases)
      >>> Interešu izglītības nodarbību saraksts /DOCX formātā/
 
 
2.       Fakultatīvas nodarbības
        -  Lasīšana 1. - 4. klases
        -  Angļu valoda 1., 5. klases
        -  Karjeras izvēle 6. - 9. klases
      >>> Fakultatīvo nodarbību saraksts  /DOCX formātā/
     
3.       Speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības
 
>>> Individuālās / grupu attīstības traucējumi un zināšanu apguves nepilnību korekcijas nodarbību saraksts /DOCX formātā/
 
4.       Individuālās konsultācijas

>>> Konsultāciju saraksts individuālajam darbam ar izglītojamajiem /DOCX formātā/

 .........................................................................