Citi skolas piedāvājumi

.........................................................................

   
 
Izglītojamiem ir plašas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes dažādās interešu izglītības programmās.
 
Ārpus mācību darba skola piedāvā
1.        Interešu izglītības nodarbības:
       -   Teātris „Sprīdīši”;
       -   „Veiklās rociņas”;
       -   „Floristika”;
       -   Vokālais ansamblis 2. – 4. klases;
       -   Vokālais ansamblis 5. – 9. klases;
       -   Volejbols.
2.        Fakultatīvas nodarbības:
        -  Franču valoda;
        -  „Karjeras izvēle”;
        -  Skolas avīze „Tādi Esam”;
        -  Informātika (1. – 4. klases);
        -  Informātika (5. – 9. klases).
3.        Pagarinātā dienas grupa (1. – 4. klases).
4.        Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.
5.        Individuālās konsultācijas. 

.........................................................................