Projekti

.........................................................................

2017. / 2018. mācību gadā skola sāka īstenot projektu

 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (APP) 8.3.2.2./16/I/001.

Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, uzlabojot kompetences un mācību sasniegumus.

 

Projekta aktivitātes

 >>> Nodarbību saraksts /DOC formātā/

.........................................................................

   Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mērķis ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests organizē un nodrošina efektīvu, savlaicīgu un kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā un ārkārtas situācijās visā Latvijā.

   29. septembrī mūsu skolas 5. - 9. klases skolēni apmeklēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Apmeklējuma laikā skolēniem bija iespēja klātienē vērot un noskaidrot, kā norit Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu ikdienas dežūra, kā brigādes saņem izsaukumus un kā operatīvi spēj uz tiem reaģēt, lai palīdzētu pacientiem vai smagi cietušajiem. Ikvienam bija iespēja arī iekāpt neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvajā transportlīdzeklī un aplūkot tā specifisko aprīkojumu, ar kādu mediķi glābj cilvēku dzīvības, kā arī izjautāt mediķus par viņu darbu. Tāpat katrs interesents varēja pārbaudīt savas prasmes vai iemācīties veikt atdzīvināšanas pasākumus uz speciāla manekena cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās.

.........................................................................