Jaunumi

.........................................................................

 

Decembris

   21. decembrī plkst.9:00 sākumskolā notika Ziemassvētku pasākums. Skolēniem un skolu viesiem tika piedāvāta Ziemassvētku pasaka ar dažādām aktivitātēm.

   21.decembrī plkst. 9:30 pamatskolā notika pasākums "Ziemassvētku laboratorijas".

 

  13.decembrī  BJC "Jaunība" notika konkurss "Lūcijas svētki". Konkursa mērķis bija atrast jaunu informāciju par Ziemassvētku tradīcijām un iegūt radošās darbības pieredzi. No 29 sešklasniecēm finālā tika 10 labākās meitenes. Mūsu skolu pārstāvēja Marija Meļņikova un Aleksandra Nazarova. 1. kārtā meitenes zīmēja darbu "Mans Ziemassvētku sapnis", 2. kārtā rakstīja sacerējumu "Kas tu esi, Santa Lūcija?". 3. kārtā meitenes sacentās piecos konkursos. Šajā garajā sacensību maratonā Marija Meļņikova ieguva 3.vietu.

 

 

 

 

·            Skaļās lasīšanas sacensība (12.12.2018.)

   2018. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) uzsāk  Skaļās lasīšanas sacensību. 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni visā valstī  sāka gatavoties aizraujošam konkursam savās skolās un bibliotēkās. 
   Uzsākot  lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.  Sacensībai piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan tās var būt sen aizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi. Holandē šāda veida sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljonu bērnu.
 

   LASĪŠANAS SACENSĪBA

1. kārta: No SEPTEMBRA LĪDZ  1. JANVĀRA sacensība skolā.

2. kārta: NO JANVĀRA LĪDZ MARTA VIDUM pusfināls pilsētā.

3.kārta:  NO MARTA VIDUS LĪDZ APRĪĻA VIDUM reģionālais fināls.

4.solis:  MAIJĀ notiks Nacionālais fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

   Valsts finālā maijā sacensības turpinās viens kandidāts no katra reģiona. Valsts fināls būs krāšņi svētki, uz kuriem tiks ielūgta visa lasīšanas čempiona klase. Fināls piesaistīs lielu mediju uzmanību. Valsts Lasīšanas čempions saņems oficiālu trofeju (kausu) skolai, kas nākošajā gadā ceļos tālāk, arī individuālu balvu un dāvanu kartes, ko varēs izmantot, lai iegādātos grāmatas. Uzvarētājs uz gadu tiks iecelts par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru – iedvesmotāju.

   12.decembrī skolā tika organizēta Nacionāla Lasīšanas sacensības 1.kārta. Pasākumā piedalījās 8 uzvarētāji no 5.a  un 6.a klasēm.

   1.vietu ieguva Ilāna Skreba(6.a) un Jūlija Kuznecova(5.a), 2.vietu – Dmitrijs Vošteris(6.a),  Marija Meļņikova(6.a), Viktorija Stepanova(5.a), 3.vietu – Ritvars Prikulis-Pastars(6.a), Anastasija Labudze(5.a),  Iļja Aleksejenko(5.a).

   Pasākumu organizēja direktores vietniece Ilona Kokina,  latviešu valodas skolotāji Ināra Jaskeviča, Ināra Moiseja, Vija Stūrīte un bibliotekāre Inga Jablonska.

               

 

   11. decembrī  trīs komandas: 5.a , 6.a 1.grupa, 6.a 2.grupa  piedalījās skolas pasākumā „Jūras kauja”. Jūras kaujas spēles laukumā bija dažādu grūtību jautājumi un arī pārsteigumi: par rūtiņu ar delfīnu – plus divi punkti komandai; ar haizivi – mīnus divi punkti. Ja atver rūtiņu ar salu – gājiens pāriet citai komandai. Spēle  patika visiem pasākuma dalībniekiem. "Jūras kaujā" piedalījās skolēnu vecāki. Pirmo vietu ieguva 5.a klases komanda; otro vietu  - 6.a 2.grupas komanda un trešo vietu 6.a 1grupas klases komanda. Pasākumu organizēja un novadīja skolotājas Ludmila Lipļanska un Jeļena Kropa.

 

   Lai mudinātu bērnus regulāri tīrīt zobus un rūpēties par to veselību, Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) īsteno informatīvi – izglītojošo nodarbību ciklu pirmsskolas un sākumskolas (1.-2.klases) audzēkņiem.

   5.decembrī skolu apmeklēja programmas "Tīri zobi" pārstāvji. 1. un 2. klases izglītojamie ar interesi piedalījās izglītojošā nodarbībā.

Plašāka informācija >>> www.tirizobi.lv

 

    Ērgļos 1. decembrī notika Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 76 labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 158 skolēni, iesūtot 156 darbus.

   Viens no konkursa veiksmīgākajiem dalībniekiem bija mūsu skolas 7.klases skolnieks Artjoms Leonovs. Viņš izvēlējās tēmu "„Braki” – vakar, šodien, rīt." un kļuva par konkursa laureātu. Artjoms saņēma atzinību nominācijā - "Par savdabīgumu tēmas atklāsmē." Žūrija  atzīmēja Artjoma darbā citātu: "Rūdolfs Blaumanis bija māju dvēsele, tās kopējs, sargātājs."

 Pasākuma laikā bija iespēja paviesoties „Braku” muzejā. Viesu istabā klavieres spēlēja un kopīgi aicināja dziedāt Ieva Vilnīte. Saimes istabā katrs varēja iedzert siltu zāļu tēju vai kafiju un pacienāties ar smalkmaizītēm.  Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās.  R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma pasākumu vadīja populārā latviešu aktrise Zane Daudziņa. 

Plašāka informācija >>> http://www.braki.lv/lv/konkursi-2381/14.-konkurss

 

 

Novembris

 

·        Radošo darbu konkurss „Atveram durvis nākamajai Latvijas simtgadei” (27.11.2018.)

   Novembra beigās Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs notika Daugavpils vispārizglītojošo skolu 5.-8.klašu skolēnu radošo darbu konkursa “Atveram durvis nākamajai Latvijas simtgadei” skate.

 Konkursa mērķis: attīstīt skolēnu un skolotāju radošās un sadarbības prasmes, strādājot komandā.

Konkursa uzdevumi:

Konkursa vienojoša ideja: atvērt durvis cilvēku sirdīs, pretī nākotnei, aizdomājoties par to, ka katru gadu, pieminot Latviju svētku reizē, tās ceļi kļūst garāki un garāki. Atvērt durvis uz atziņu, ka: “Es dzīvoju zemē, ko par Latviju sauc...”

   Konkursā piedalījās 9 Daugavpils skolas. Katram dalībniekam tika pasniegta nominācija. Mūsu skolu  pārstavēja: Jeļizaveta Vjugina, Viktorija Kozlova, Viktorija Breļa, Kristīne Maļčeva (8. klase), Valērija Savko, Ritvars Prikulis-Pastars (6. klase), Ričards Čerņecovs (7.klase). Izglītojamie prezentēja skolas kopīgo darbu veltīto Latvijas Republikas simts gadu jubilejai.  Izglītojamos atbalstīja skolotāji-konsultanti: angļu valodas skolotāja Jeļena Lucijanova, matemātikas un fizikas skolotāja Diāna Tamane, sākumskolas un latviešu valodas skolotāja Svetlana Skripnika.

Mūsu skolas komanda ieguva nomināciju „Par oriģinālāko tautiskuma idejas risinājumu” pilsētas radošo darbu konkursā.

Skolēnu veidoto noformējumu interesantākās idejas var aplūkot >>> http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Olimpiades/181123_5-8kl_Radoso_darbu_konkurss_Latvijas_nakamajai_simtgadei.pdf

      

 

   Latvijas jauniešu valstiskā apziņa un personiskās līdzdalības sajūta ir pamatnosacījums stabilas un drošas valsts attīstībai.  Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā.   

   22. novembrī mūsu skolā ciemos bija LR Aizsardzības ministrijas (AM) Jaunsardzes centra Latgales novada daļas instruktors - pasniedzējs Jānis Dārziņš. Viņš novadīja preventīvu pasākumu, lai iepazīstinātu skolēnus ar kustības "Jaunsardze" funkcijām, mērķiem un uzdevumiem, arī kā ārpusskolas aktivitāti, aktualizēja jautājumus par fizisko veselību.

   Katru gadu Latvijā nelaimes gadījumos gūst savainojumus tūkstošiem cilvēku un simtiem cilvēku zaudē dzīvību. Ikviens no mums var kļūt par cietušo, aculiecinieku un pirmās palīdzības sniedzēju, tādēļ ir ļoti nozīmīgi apgūt pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, lai prastu palīdzēt sev un nelaimē nokļuvušajiem. Viena no Jaunsardzes centra  darbības jomām ir pirmās palīdzības apmācību organizēšana. Tās mērķis ir nodrošināt Latvijas iedzīvotāju gatavību reaģēt veselībai kritiskās situācijās, pielāgojot pirmās palīdzības kursus konkrēto grupu vajadzībām un nodrošinot apmācības visā valstī. 

 

   Plašāk par kustību "Jaunsardze" >>> https://www.jic.gov.lv/lv/jaunsardze

 

 

Man smilga klusi nočukstēja, ka Latvijai ir 100,

Man zvaigzne krītot pavēstīja, ka Latvijai ir 100,

Man dzeguzīte nokūkoja, ka Latvijai ir 100,

Es vēju šalkās sadzirdēju, ka Latvijai ir 100.

Simts gadus mūsu zeme auga

Un ozoli to sargāja,

Simts gadus Laimu šurpu sauca,

Un stārķi ligzdas taisīja.

Simts gadus medus saldmi krāja,

Par brīvību to nosauca,

Simts gadus Sauli daudzināja,

Un Gaismas pili uzcēla.

Lai tagad visi kopā esam

Un svētkus līksmi nosvinam,

Lai mūsu zemes godu nesam

Un saticībā dzīvojam!

        Vija Stūrīte (Daugavpils 11.pamatskolas skolotāja)

    16.novembrī skolā izskanēja Latvijas 100 gadadienas svinībām veltīts koncerts „Par Latviju!”.  1.-9.klašu skolēni paši sev radīja svētkus, nodziedot tautā zināmas dziesmas. Ar dziesmām, dzejnieku vārsmām un tautas vārdiem tika sveikta Latvija un vēlēts tai Saules mužs.

 

Ar Tevi no rītiem pamostas saule,

Ar Tevi mežos iešalcas vējš,

Pār ielām mākoņi aizskrien strauji

Un uguns iekurtā spoži kvēl.

Ir bijuši miera un nemieru gadi,

Tu vieda un klusa tiem pāri stāvi,

Gan sirma, gan jauna esi Tu,

Ar dīvainu skatienu zvaigžņotu.

Kā jūra Tu – plašums un bezgalība,

Kā smiltis – plūstoša nemainība,

Kā ziedi – trausla un zūdoša,

Kā koki – lauzta, ne lūstoša.

Tu pasaules klajumos punktiņš mazs.

Tu paaudžu atmiņās Ēdenes dārzs.

Tu nepārmet, nejautā, esi arvien

Tā pirmā, vienīgā, viena vien!

             Vija Stūrīte(Daugavpils 11.pamatskolas skolotāja)

 

 

 

 

 

Oktobris

 

 

  

  

 

Septembris

 

     21.septembrī skolā notika Olimpiskā diena.

Sākumskolas skolēni piedalījās šādas sporta aktivitātēs: stafetēs, šķēršļu joslā, spēlē "Tautasbumba", spēlē "Mednieki un pīles". Pamatskolas izglītojamie piedalījās orientēšanā, individuālajā un masu skrējienā. Saulaina un silta rudens diena dāvāja gan izglītojamajiem, gan skolotājiem daudz emociju un sportisku možumu.

  

 

 

     21.septembrī skolā viesojās ceļojošais leļļu teātris “RIKKO lelles” ar aizraujošu leļļu izradi  "Pasaka par Latviju". Bērnišķīgi pasakains stāsts par Latvijas rašanos. Liktenīgie piedzīvojumi sākas starp meža dzīvniekiem, taču tad uzrodas cilvēki…

   Izrādē bērni kopā ar lellēm dziedāja par ģimeni, mājām un draudzību, par Latviju un tās skaisto dabu.

   Izrādē piedalījās astoņas roku lelles: Ezītis, Alnis, Zaķītis, Vilks, Vārna, Sprīdītis, Lāčplēsis, Melnais Bruņinieks. Leļļu koncerts  dāvāja visiem skatītājiem svētku noskaņojumu Latvijas 100. dzimšanas dienā.

 

     18. septembrī skolā notika Valsts policijas pārstāvju tikšanās ar 1.-2. klašu skolēniem. Kopā ar policijas prevencijas nodaļas inspektori Ināru Snarsku viesojās runcis Rūdis. Policijas pārstāvji stāstīja par drošību uz ielas. Bērni uzzināja, kas ir gājēju palīgi, kā pareizi šķērsot ielu, kādas briesmas draud uz ielas, kas ir nepieciešams velosipēdistiem. Stundas nobeigumā notika konkurss: policijas pārstāvji uzdeva skolēniem jautājumus. Katrs bērns vēlējās atbildēt. Cik jauki ik mirkli justies drošībā! Taču par savu drošību jāmācās rūpēties pašam.

 

 

      21. septembrī pie mūsu 1. klases skolēniem ciemos bija atnācis Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas profilaktiskā darbā ar jaunatni nodaļas inspektors A.Davidovs. Viņš informēja skolēnus par drošības jautājumiem un uzdāvināja bērniem atstarotājus ar policijas simboliku.

 

  

 

   Jau tradicionāli septembris Latvijā saucams par dzejas mēnesi.

   1965. gads latviešu kultūrā ir zīmīgs ar to, ka Rainim apritēja 100 gadu.

Sakarā ar to 1965. gada 11. septembrī Esplanādē, Rīgā notika svētku pasākums, kur pēc mākslinieka Kārļa Zemdegas ieceres tika atklāts Raiņa piemineklis. 1966.gada 24. martā Latvijas Rakstnieku savienība rīkoja Dzejas dienas.   

    Dzejas dienu pasākumi: gan dzejas lasījumi, gan tikšanās ar dzejniekiem notiek visa Latvijā.

   

   11.septembrī 5.a un 6.a klases skolēni piedalījās pasākumā “Piemiņas brīdis pie Raiņa tēva kapa vietas” Daugavpils Luterāņu kapos.

 

   19.septembrī  DZEJAS DIENAS ietvaros mūsu skolā viesojās Daugavpils jaunā dzejniece Marija Gerbredere. Viņa lasīja savu dzeju ģitāras pavadījumā. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja noklausīties dziesmas gan franču, gan angļu un krievu valodā.   Marija pastāstīja par sevi un atbildēja uz jautājumiem. Viņai ir plašs interešu loks un daudzas aizraušanās: mūzika, dzeja, joga, veselīgs uzturs un dzīvesveids. Marijas daiļrade, skaistā mūzika

un dzeja aizrava visus klātesošos.  

 

  2018. gada 14. septembrī jau 18. reizi Jāņa Raiņa mājā Berķenelē notika skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”. Šogad konkursā piedalījās 35 skolēni no dažādām Latgales skolām.  Mūsu skolu pārstāvēja Arsenijs Aleksejevs (2.a klase) un Marija Meļnikiova (6.a klase).

 

 

 

 

    6. septembrī tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”.  Īpašā pasākumā Arēna Rīga skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs” kopā ar  atpazīstamiem māksliniekiem. Koncerts bija vēltīts Latvijas vēsturei, kultūrai, tradīcijām un vērtībām šodienas skatījumā.

   Šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas direktores vietniece Ilona Kokina un 9.a klases izglīitojamie Alisa Maļčeva, Viktorija Deiko, Maksimas Prakapavičus, Jana Zaiceva, Katrīna Persina.

   >>> Plašāk par projektu

 

Septembris klāt

Duksi zem kļavām
 Tīk patrenkāt,
 Tikai vairs laika nav:
 Septembris klāt.
    Labi pa pļavām
    Vēl pastaigāt,
    Tikai vairs laika nav:
    Septembris klāt.
 Pie grāmatām savām
 Man jāķeras, māt:
 Skolas laiks sākas jau,
 Septembris klāt.

  /Andris Vējāns/

 

 

 

 

 

 

 

>>> Plakāts 1 /PDF formātā/

>>> Plakāts 2 /JPG formātā/

 

Mūsdienās arvien vairāk bērnu savu brīvo laiku pavada, lietojot dažādas ekrānierīces  - spēlējot spēlītes telefonā vai planšetdatorā, vai skatoties multiplikācijas filmiņas portatīvajā datorā, bet kāda ir šo ierīču ietekme uz bērna veselību un attīstību?

Latvijā veiktajā aptaujā tika noskaidrots, ka vecumā līdz trīs gadiem ekrānierīces lieto 73,1% bērnu.[1] Ekrānierīču lietošanas ilgums aug līdz ar bērnu vecumu, un pusaudžu vecumā 18,6% pusaudžu  savā brīvajā laikā izmanto ekrānierīces vairāk kā 5 stundas dienā.[2]

Lai arī kvalitatīvi izstrādātu datorspēļu spēlēšana un animācijas filmu skatīšanās var veicināt bērna attīstību - paplašināt vārdu krājumu, izglītot par dažādiem notikumiem pasaulē, tomēr pārmerīga ekrānierīču lietošana var nodarīt kaitējumu bērna veselībai un turpmākai attīstībai.

Pārmērīga ekrānierīču lietošana ir divas vai vairāk stundas dienā bērniem vecumā no diviem līdz sešiem gadiem. Ieteicamais ilgums, ko pavadīt pie ekrānierīcēm būtu ne vairāk kā viena stunda dienā[3].

Pārmērīga ekrānierīču lietošana ietekmē ne tikai bērna redzi, stājas izmaiņas, bet arī galvas smadzenes, kurās norisinās ļoti svarīgi procesi. Tādēļ ir ļoti svarīgi samazināt ekrānierīču lietošanu un neliegt bērnam attīstīt tādas prasmes kā komunikācija, radošums, empātija un mērķu izvirzīšana, kā arī pašpārliecinātība, kas tiek gūtas caur spēli - mijiedarbojoties ar saviem vienaudžiem - citiem bērniem, kā arī pavadot laiku kopā ar ģimeni, veicot dažādas aktivitātes, kas palīdz bērnam attīstīties gan garīgi, gan fiziski un emocionāli!

Jekaterina Jefremova
Rīgas Stradiņa universitātes 3.kursa studente

[1] 73 procentu bērnu skatās viedierīces ikdienā. Iegūts no: http://nra.lv/latvija/209858-73-procenti-bernu-skatas-viedierices-katru-dienu.htm sk.10.05.18.

[2] Aicina ģimenes mazināt ekrāniem veltīto laiku un vairāk laika būt kopā ar bērniem Iegūts no: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/aicina-gimenes-mazinat-ekraniem-veltito-laiku-un-vairak-but-ar-berniem-kopa.a236492/ sk.10.05.18

[3] Media and Young children COUNCIL, O.C. Media and Young Minds. Pediatrics, 138(5), 2016.

.........................................................................