Jaunumi

.........................................................................

 

Novembris

Man smilga klusi nočukstēja, ka Latvijai ir 100,

Man zvaigzne krītot pavēstīja, ka Latvijai ir 100,

Man dzeguzīte nokūkoja, ka Latvijas ir 100,

Es vēju šalkās sadzirdēju, ka Latvijai ir 100.

Simts gadus mūsu zeme auga

Un ozoli to sargāja,

Simts gadus Laimu šurpu sauca,

Un stārķi ligzdas taisīja.

Simts gadus medus saldumi krāja,

Par brīvību to nosauca,

Simts gadus Sauli daudzināja,

Un Gaismas pili uzcēla.

Lai tagad visi kopā esam

Un svētkus līksmi nosvinam,

Lai mūsu zemes godu nesam

Un saticībā dzīvojam!

        Vija Stūrīte (Daugavpils 11.pamatskolas skolotāja)

    16.novembrī skolā izskanēja Latvijas 100 gadadienas svinībām veltīts koncerts „Par Latviju!”.  1.-9.klašu skolēni paši sev radīja svētkus, nodziedot tautā zināmas dziesmas. Ar dziesmām, dzejnieku vārsmām un tautas vārdiem tika sveikta Latvija un vēlēts tai Saules mužs.

 

Ar Tevi no rītiem pamostas saule,

Ar Tevi mežos iešalcas vējš,

Pār ielām mākoņi aizskrien strauji

Un uguns iekurtā spoži kvēl.

Ir bijuši miera un nemieru gadi,

Tu vieda un klusa tiem pāri stāvi,

Gan sirma, gan jauna esi Tu,

Ar dīvainu skatienu zvaigžņotu.

Kā jūra Tu – plašums un bezgalība,

Kā smiltis – plūstoša nemainība,

Kā ziedi – trausla un zūdoša,

Kā koki – lauzta, ne lūstoša.

Tu pasaules klajumos punktiņš mazs.

Tu paaudžu atmiņās Ēdenes dārzs.

Tu nepārmet, nejautā, esi arvien

Tā pirmā, vienīgā, viena vien!

             Vija Stūrīte(Daugavpils 11.pamatskolas skolotāja)

 

 

 

 

 

Oktobris

 

 

  

  

 

Septembris

 

     21.septembrī skolā notika Olimpiskā diena.

Sākumskolas skolēni piedalījās šādas sporta aktivitātēs: stafetēs, šķēršļu joslā, spēlē "Tautasbumba", spēlē "Mednieki un pīles". Pamatskolas izglītojamie piedalījās orientēšanā, individuālajā un masu skrējienā. Saulaina un silta rudens diena dāvāja gan izglītojamajiem, gan skolotājiem daudz emociju un sportisku možumu.

  

 

 

     21.septembrī skolā viesojās ceļojošais leļļu teātris “RIKKO lelles” ar aizraujošu leļļu izradi  "Pasaka par Latviju". Bērnišķīgi pasakains stāsts par Latvijas rašanos. Liktenīgie piedzīvojumi sākas starp meža dzīvniekiem, taču tad uzrodas cilvēki…

   Izrādē bērni kopā ar lellēm dziedāja par ģimeni, mājām un draudzību, par Latviju un tās skaisto dabu.

   Izrādē piedalījās astoņas roku lelles: Ezītis, Alnis, Zaķītis, Vilks, Vārna, Sprīdītis, Lāčplēsis, Melnais Bruņinieks. Leļļu koncerts  dāvāja visiem skatītājiem svētku noskaņojumu Latvijas 100. dzimšanas dienā.

 

     18. septembrī skolā notika Valsts policijas pārstāvju tikšanās ar 1.-2. klašu skolēniem. Kopā ar policijas prevencijas nodaļas inspektori Ināru Snarsku viesojās runcis Rūdis. Policijas pārstāvji stāstīja par drošību uz ielas. Bērni uzzināja, kas ir gājēju palīgi, kā pareizi šķērsot ielu, kādas briesmas draud uz ielas, kas ir nepieciešams velosipēdistiem. Stundas nobeigumā notika konkurss: policijas pārstāvji uzdeva skolēniem jautājumus. Katrs bērns vēlējās atbildēt. Cik jauki ik mirkli justies drošībā! Taču par savu drošību jāmācās rūpēties pašam.

 

 

      21. septembrī pie mūsu 1. klases skolēniem ciemos bija atnācis Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas profilaktiskā darbā ar jaunatni nodaļas inspektors A.Davidovs. Viņš informēja skolēnus par drošības jautājumiem un uzdāvināja bērniem atstarotājus ar policijas simboliku.

 

  

 

   Jau tradicionāli septembris Latvijā saucams par dzejas mēnesi.

   1965. gads latviešu kultūrā ir zīmīgs ar to, ka Rainim apritēja 100 gadu.

Sakarā ar to 1965. gada 11. septembrī Esplanādē, Rīgā notika svētku pasākums, kur pēc mākslinieka Kārļa Zemdegas ieceres tika atklāts Raiņa piemineklis. 1966.gada 24. martā Latvijas Rakstnieku savienība rīkoja Dzejas dienas.   

    Dzejas dienu pasākumi: gan dzejas lasījumi, gan tikšanās ar dzejniekiem notiek visa Latvijā.

   

   11.septembrī 5.a un 6.a klases skolēni piedalījās pasākumā “Piemiņas brīdis pie Raiņa tēva kapa vietas” Daugavpils Luterāņu kapos.

 

   19.septembrī  DZEJAS DIENAS ietvaros mūsu skolā viesojās Daugavpils jaunā dzejniece Marija Gerbredere. Viņa lasīja savu dzeju ģitāras pavadījumā. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja noklausīties dziesmas gan franču, gan angļu un krievu valodā.   Marija pastāstīja par sevi un atbildēja uz jautājumiem. Viņai ir plašs interešu loks un daudzas aizraušanās: mūzika, dzeja, joga, veselīgs uzturs un dzīvesveids. Marijas daiļrade, skaistā mūzika

un dzeja aizrava visus klātesošos.  

 

  2018. gada 14. septembrī jau 18. reizi Jāņa Raiņa mājā Berķenelē notika skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”. Šogad konkursā piedalījās 35 skolēni no dažādām Latgales skolām.  Mūsu skolu pārstāvēja Arsenijs Aleksejevs (2.a klase) un Marija Meļnikiova (6.a klase).

 

 

 

 

    6. septembrī tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”.  Īpašā pasākumā Arēna Rīga skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs” kopā ar  atpazīstamiem māksliniekiem. Koncerts bija vēltīts Latvijas vēsturei, kultūrai, tradīcijām un vērtībām šodienas skatījumā.

   Šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas direktores vietniece Ilona Kokina un 9.a klases izglīitojamie Alisa Maļčeva, Viktorija Deiko, Maksimas Prakapavičus, Jana Zaiceva, Katrīna Persina.

   >>> Plašāk par projektu

 

Septembris klāt

Duksi zem kļavām
 Tīk patrenkāt,
 Tikai vairs laika nav:
 Septembris klāt.
    Labi pa pļavām
    Vēl pastaigāt,
    Tikai vairs laika nav:
    Septembris klāt.
 Pie grāmatām savām
 Man jāķeras, māt:
 Skolas laiks sākas jau,
 Septembris klāt.

  /Andris Vējāns/

 

 

 

 

 

 

 

>>> Plakāts 1 /PDF formātā/

>>> Plakāts 2 /JPG formātā/

 

Mūsdienās arvien vairāk bērnu savu brīvo laiku pavada, lietojot dažādas ekrānierīces  - spēlējot spēlītes telefonā vai planšetdatorā, vai skatoties multiplikācijas filmiņas portatīvajā datorā, bet kāda ir šo ierīču ietekme uz bērna veselību un attīstību?

Latvijā veiktajā aptaujā tika noskaidrots, ka vecumā līdz trīs gadiem ekrānierīces lieto 73,1% bērnu.[1] Ekrānierīču lietošanas ilgums aug līdz ar bērnu vecumu, un pusaudžu vecumā 18,6% pusaudžu  savā brīvajā laikā izmanto ekrānierīces vairāk kā 5 stundas dienā.[2]

Lai arī kvalitatīvi izstrādātu datorspēļu spēlēšana un animācijas filmu skatīšanās var veicināt bērna attīstību - paplašināt vārdu krājumu, izglītot par dažādiem notikumiem pasaulē, tomēr pārmerīga ekrānierīču lietošana var nodarīt kaitējumu bērna veselībai un turpmākai attīstībai.

Pārmērīga ekrānierīču lietošana ir divas vai vairāk stundas dienā bērniem vecumā no diviem līdz sešiem gadiem. Ieteicamais ilgums, ko pavadīt pie ekrānierīcēm būtu ne vairāk kā viena stunda dienā[3].

Pārmērīga ekrānierīču lietošana ietekmē ne tikai bērna redzi, stājas izmaiņas, bet arī galvas smadzenes, kurās norisinās ļoti svarīgi procesi. Tādēļ ir ļoti svarīgi samazināt ekrānierīču lietošanu un neliegt bērnam attīstīt tādas prasmes kā komunikācija, radošums, empātija un mērķu izvirzīšana, kā arī pašpārliecinātība, kas tiek gūtas caur spēli - mijiedarbojoties ar saviem vienaudžiem - citiem bērniem, kā arī pavadot laiku kopā ar ģimeni, veicot dažādas aktivitātes, kas palīdz bērnam attīstīties gan garīgi, gan fiziski un emocionāli!

Jekaterina Jefremova
Rīgas Stradiņa universitātes 3.kursa studente

[1] 73 procentu bērnu skatās viedierīces ikdienā. Iegūts no: http://nra.lv/latvija/209858-73-procenti-bernu-skatas-viedierices-katru-dienu.htm sk.10.05.18.

[2] Aicina ģimenes mazināt ekrāniem veltīto laiku un vairāk laika būt kopā ar bērniem Iegūts no: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/aicina-gimenes-mazinat-ekraniem-veltito-laiku-un-vairak-but-ar-berniem-kopa.a236492/ sk.10.05.18

[3] Media and Young children COUNCIL, O.C. Media and Young Minds. Pediatrics, 138(5), 2016.

.........................................................................