Jaunumi

.........................................................................

Oktobris

 

     Pasaules lielākā mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir kopīgi apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā.

   Pasaules lielāko mācību stundu Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp LAPAS – Latvijas platforma attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

   Šogad Pasaules lielākā mācību stunda aicina domāt par planētas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību un vīziju nākotnei, uzsvaru liekot uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, taisnīgas sabiedrības veidošanu un bioloģisko daudzveidību kā dabas ilgtspējas pamatu. Atzīmējot Bērnu tiesību konvencijas 30. gadadienu, viena no nodarbībām aicina domāt par bērnu tiesībām uz pilnvērtīgu bērnības laiku.

  Akcija visā pasaulē vienlaikus notiks no 23. līdz 29. septembrim, bet Latvijā aicinām stundas organizēt līdz pat 31. oktobrim. 

   Mūsu skola katru gadu piedalās šajā akcijā. Šogad stundas tēma bija “Gubiščes ezera noslēpumi” . Stundas laikā tika organizētas nodarbības stacijās “Gubiščes ezeradzīvnieki”, “Gubiščes ezera augi”, “Gubiščes ezera krasta augstums”, Gubiščes ezera apsaimniekošanas vēsture”, “Gubiščes ezera apkārtnes novadpētniecība”. Pasākumā piedalījās 5.-9.klašu skolēni.

 

Plašāka informācija >>>  http://www.skolas.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-stunda/


 

 

Septembris

Septembris klāt

Duksi zem kļavām
 Tīk patrenkāt,
 Tikai vairs laika nav:
 Septembris klāt.
    Labi pa pļavām
    Vēl pastaigāt,
    Tikai vairs laika nav:
    Septembris klāt.
 Pie grāmatām savām
 Man jāķeras, māt:
 Skolas laiks sākas jau,
 Septembris klāt.

  /Andris Vējāns/

 

  

   

 

 

.........................................................................