Jaunumi

.........................................................................

2017./2018. mācību gads

 

 

Oktobris

 

  11.oktobrī skolā notika otrā Daugavpils 11.pamatskolas izglītojamo konference starptautiskās izglītības akcijas „Pasaules lielākā mācību stunda” ietvaros.   9.klases skolēni kopā ar skolotājiem vispusīgi izklāstīja konferences pamattēmu „Katram šķīvim savs stāsts”. Pasākuma gaitā tika aplūkoti teorētiskie jautājumi par alerģiju izraisošu pārtiku un ģenētiski modificētajiem produktiem, kā arī sarīkotas praktiskās nodarbības. Konferences dalībniekiem tika sniegta svarīga informācija par veselīgas pārtikas lietošanu. Runājot par latviešu tradicionālajiem ēdieniem, skolēniem bija iespēja pašiem pagatavot biezpienu un nogaršot to. Pasākuma noslēgumā bērni atcerējās un kopā nodziedāja tautasdziesmas par senām galda klāšanas tautas tradīcijām. Konferenci palīdzēja sagatavot ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja Marina Ruskova, bioloģijas skolotāja Natālija Šope, fizikas un matemātikas skolotāja Diāna Tamane un mūzikas skolotāja Olga Bančenkova.

 

  

 

    Ceturtdien, 5. oktobrī Daugavpils Latviešu kultūras centra koncertzālē notika Pasaules skolotāju dienai veltīts pasākums, kur tika apbalvoti labākie pilsētas pedagogi. Mūsu skolu pārstāvēja trīs skolotāji, kuri ir kļuvuši  par Pedagoģiskās meistarības balvas 2017  laureātiem.

 

 

 

     No 2. oktobra skolas 1. stāvā tika atklāts Instalāciju konkurss „Dzīvnieku pasaule”. Izglītojamie no 1. līdz 9. klasēm veido instalācijas no dabas materiāliem. Tiek izmantoti rudens augļi, dārzeņi, koku zari, sūnas utt.  Pasākuma mērķis: attīstīt izglītojamo radošās spējas un prasmes. Pasākuma uzdevums: veidot kompozīcijas no dabas materiāliem.

 

 

 

 

Septembris

    Sīkāk par pasākumu lasiet    >>> http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/eiropas-valodu-diena-2017-daugavpili-%E2%80%9Edaugavpils-%E2%80%93-multikulturala-pilseta%E2%80%9D

 

 

   26. septembrī skolā notika Valsts policijas pārstāvju tikšanās ar skolēniem. Kopā ar policijas prevencijas nodaļas inspektori J.Valentinoviču viesojās runcis Rūdis un bebrs Bruno. Policijas pārstāvji stāstīja par drošību uz ielas. Bērni uzzināja, kas ir gājēju palīgi, kā pareizi šķērsot ielu, kādas briesmas draud uz ielas, kas ir nepieciešams velosipēdistiem. Stundas nobeigumā notika konkurss: policijas pārstāvji uzdeva skolēniem jautājumus. Katrs bērns vēlējās atbildēt. Cik jauki ik mirkli justies drošībā! Taču par savu drošību jāmācās rūpēties pašam.

 

 

 

   Eiropas Sporta nedēļa ir jauna Eiropas Komisijas iniciatīva, lai rosinātu sportu un fiziskās aktivitātes Eiropā. Tās ietvaros tiks organizēti  jauni pasākumi un izmantotas esošās iniciatīvas, kas jau tagad veiksmīgi  īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā  mērogā.

   Šī Eiropas līmeņa kampaņa ne vien iedvesmos eiropiešus būt aktīviem Sporta nedēļā, bet arī mudinās tādiem būt visu gadu.

   Pirmā Eiropas Sporta nedēļa notiks no 2017. gada 23. līdz  30. septembrim.

   Skolā no 25. septembra līdz 29. septembrim arī notika sporta pasākumi.

   Pasākuma mērķis: rosināt sportu un fiziskās aktivitātes.

   Uzdevumi:

   - radīt iespēju skolēniem parādīt  savu fizisko sagatavošanu;

   - radīt iespēju skolēniem attīstīt saliedētības prasmes.

Diena

Klases komanda

 

Laiks

Vieta

Sporta aktivitāte

Pirmdiena

25.09.

5.a,6.a,7.a,8.a,9.a

8 cilvēki no klases

7.stunda

Stadions

Virves  vilkšana

Otrdiena

26.09.

3.-4. klase

6.stunda

(9. a klase tiesā un organizē) Atbildīgais Žans Grigorjevs.

Sporta zāle

 

 

 

 

Stafetes

Trešdiena

27.09.

5.a,6.a,7.a,8.a,9.a

5 cilvēki no klases

Laiks tiks precizēts!!!!!

Stropu estrāde

Maratons

(2 vai 3 km)

Ceturtdiena

28.09.

5.a,6.a,7.a,8.a,9.a

5 cilvēki no klases

8.stunda

 

Sporta zāle

 

Pievilkšanās

Piektdiena

29.09.

1.-2.klase

6.stunda, 7.stunda

Sporta zāle

Stafetes

   

 

   22. septembrī skolā tika organizētā  informatīvi izglītojošā akcija “VĀRDA SPĒKS”, kurā 5.-9.klašu izglītojamie tika aicināti nelietot rupjus vārdus. Pasākuma mērķis: veidot skolā pozitīvu vidi. Pasākuma konsultants - skolas līdzpārvaldes priekšsēdētājs 9.a klases skolnieks Ņikita Bortnikovs.

   Pirms stundām līdzparvaldes locekļi izdalīja līmkartītes, kuru saturs aicināja skolēnus šo dienu pavadīt bez rupjiem vārdiem. Mācību dienas beigās klašu audzinātāji pieliek plakātus ar skolēnu refleksijām pie kabinetu durvīm.

 

  

 

 

15. septembrī pie mūsu 1. klases skolēniem ciemos bija atnācis Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas profilaktiskā darbā ar jaunatni nodaļas inspektors A.Davidovs. Viņš informēja skolēnus par drošības jautājumiem un uzdāvināja bērniem atstarotājus ar policijas simboliku.

 

 

 

  2017. gada 15. septembrī Jāņa Raiņa mājā Berķenelē notika Latgales 2.-12. klašu skolēnu skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”. Skolu pārstāvēja Viktorija Dmitrijeva (5.a klase) un Danils Troņevs (2.a klase).

  Paldies latviešu valodas skolotājām  Inārai Jaskevičai un Inārai Moisejai!

 

  

 

Septembris klāt

Duksi zem kļavām
 Tīk patrenkāt,
 Tikai vairs laika nav:
 Septembris klāt.
    Labi pa pļavām
    Vēl pastaigāt,
    Tikai vairs laika nav:
    Septembris klāt.
 Pie grāmatām savām
 Man jāķeras, māt:
 Skolas laiks sākas jau,
 Septembris klāt.

  /Andris Vējāns/

  .......................................................