Daugavpils 11.pamatskola

Jaunumi

.........................................................................

Septembris

Daugavpils 11. pamatskolas līdzpārvaldes komanda (5 jauniešu sastāvā) : Anastasija Labudze - komandas kapteinis, Maksims Jasjukevičs, Sofija Bondina, Artjoms Putāns, Edgars Ivanovs piedalījās pilsētas pasākumā „Fotoorientēšanās sacensības”,  kas notika 2022.gada 24. septembrī.

    Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), to organizēja biedrība “IIC DINO” projekta “Attīstošo spēļu klubs” ietvaros.

   Orientēšanās laikā dalībniekiem bija  jāatrod noteikti punkti pēc fotogrāfijām. Visai komandai bija jānofotografējas ar šiem objektiem noteiktajā pozīcijā. Dalībniekiem bija jāveic dažādi uzdevumi, kuru rezultāti tika reģistrēti un deva papildus punktus.

Informāciju sagatavoja līdzpārvaldes prezidente E.Silova (8.a klase)

 

   2022. gada 16. septembrī Raiņa mājā Berķenelē notika Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes organizētais Skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”. Konkurss tiek rīkots jau kopš 2001. gada ar mērķi popularizēt Raiņa un Aspazijas literāro un kultūrvēsturisko mantojumu, vienlaikus sekmējot Augšdaugavas novada, Daugavpils pilsētas kā arī citu Latgales reģiona novadu un pilsētu izglītības iestāžu bērnu un jauniešu skatuves runas prasmju attīstību, emocionālo un radošo pašizpausmi. Konkursam tika saņemti 46 pieteikumi no visa Latgales novada.

   Mūsu skolu veiksmīgi pārstāvēja Alisa Vasiļjeva ( 2.klase) un Elvīra Silova (8.klase). Meitenes saņēma pateicības rakstus un balvas.

   Daugavpils 11. pamatskolas administrācija pateicas konkursa dalībniekiem, pedagogiem un vecākiem, kas atbildīgi gatavojās pasākumam !

 

Reizē ar pirmajām rudens krāsām atnāk Dzejas dienas!

 Jau tradicionāli septembris Latvijā saucams par dzejas mēnesi.

   1965. gads latviešu kultūrā ir zīmīgs ar to, ka Rainim apritēja 100 gadu.

Sakarā ar to 1965. gada 11. septembrī Esplanādē, Rīgā notika svētku pasākums, kur pēc mākslinieka Kārļa Zemdegas ieceres tika atklāts Raiņa piemineklis. 1966.gada 24. martā Latvijas Rakstnieku savienība rīkoja Dzejas dienas.   

    Dzejas dienu pasākumi: gan dzejas lasījumi, gan tikšanās ar dzejniekiem notiek visa Latvijā.

15. septembrī 5.a klasē notika bibliotēkas stunda "Dzejas dienas tradīcijas Latvijā". Izglītojamie iepazinās ar jauno Bērnu žūrijas 2022 grāmatu kolekciju, pievēršot uzmanību dzejoļu krājumiem.

 

Aicinām izglītojamo vecākus / likumīgas pārstāvjus uz vecāku klašu sapulcēm.

Datums: 08.09.2022.

Norises vieta: Jūsu bērna klases audzinātāja kabinets

Laiks: plkst.17.30-18.30.

 

Aicinām skolēnus un cienījamos vecākus uz 2022./2023. mācību gada svinīgo pasākumu 1.septembrī plkst.9.00 skolas pagalmā.

.........................................................................

 

2021./2022. mācību gads

 

Maijs

 

   Fonds ,,Sibīrijas bērni’’ rīkoja sacerējumu konkursu skolēniem ,,Sibīrijas bērni 1941/1949 – Trimdas bērni 1944’’. Šis konkurss rosina interesi izzināt savas valsts vēsturi, attīsta talantu, mācot saskatīt līdz šim nesaredzēto. Šogad konkursā piedalījās 66 darbi, kuri stāsta par deportācijām uz Sibīriju pirms 80 gadiem. Starp laureātiem ir mūsu skolas 8.klases skolnieks - Iļja Aleksejenko. Viņš saņēma speciālbalvu.

 

 

 

 Šī gadā 30. maijā Daugavpils 11. pamatskolas 7. un 8. klases skolēni devās ceļojumā uz Vidzemi. Brauciena laikā bija iespēja iepazīties ar slavenāko XIII gs. arhitektūras pieminekli – Turaidas pili. 

      Skolēni piedalījās orientēšanās sacensībās “Tūkstošgades stāsts”. Spēles gaitā skolēniem bija jādarbojas komandās un, orientējoties pēc kartes un kontrolpunktiem, jāatrod uzdevumu lapās atzīmētās ēkas, pieminekļi, priekšmeti ekspozīcijās, jāatbild uz jautājumiem par muzeja vēsturi, ekspozīciju un brīvdabas eksponātiem. Bija jāatrisina krūstvārdu mīkla, atjautības uzdevums, jāpievēršas vēsturei, jātrenē atmiņas. Sacensību uzvarētāji tika apbalvoti. 
     Pēc īsas pastaigas pie Gutmaņas alas devāmies Siguldas pili. Mūsdienīgi rekonstruēta ēka un vecās pilsdrupas ieinteresēja skolēnus, un burvīgie skati tika izmantoti fotosesijas laikā.

   Šī aktivitāte ļāva iepazīties ar Latvijas vēsturi un tūristu iecienītajām Vidzemes pērlēm, padziļināja zināšanas vēsturē, latviešu valodā, vizuālā mākslā, sociālajās zinībās, sportā un sniedza pozitīvas emocijas. 
 
Informāciju sagatavoja: skolotājas Olga Bančenkova un Jeļena Lucijanova.

 

   Pasākuma “Senā skola” apmeklējums Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2. klases skolēni  2022. gada 30. maijā  apmeklēja radošo darbnīcu “Senā skola” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Pasākuma mērķis bija uzzināt, kā mācījās bērni 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā, iepazīt dažādus priekšmetus, kas raksturo skolu pirms 100 un vairāk gadiem, un saprast, ar ko senās skolas atšķīrās no mūsdienu skolām.
   Nodarbību vadītāja rādīja  muzeja krājumā esošos vēsturiskos priekšmetus: 19. gadsimta grāmatas, penāļus, skolas lādi, tāfeles un grifeles, tintnīcas un spalvaskātus. Darbošanās notika mācību stundas formātā, tāpēc tās dalībniekiem bija jārisina arī dažādi āķīgi uzdevumi. Bija iespēja salīdzināt, kas ir kopīgs un kas atšķirīgs senajā un mūsdienu skolā. Liels pārsteigums skolēniem  bija īsais skolas laiks, kurš sākās pēc rudens darbiem un beidzās, iesākoties pavasara darbiem. Skolā tikai viena klase? Klasē gan lielie, gan mazie? Jā! Brīnums!  Protams, skolēniem radās vēlme apmeklēt muzeju vēlreiz.
   Ar interesi radošajā darbnīcā katrs veidoja savu papīra izstrādājumu. Visiem bija lieliska iespēja attīstīt savas radošās spējas. Pateicoties iniciatīvai „Latvijas skolas soma” skolēni paplašināja zināšanas par Latvijas vēsturi. Tās noderēs arī mācību procesā: latviešu valodas, sociālo zinību, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju stundās.
Informāciju sagatavoja 2.a klases audzinātāja Jeļena Ribakova

.

   30.maijā projekta “Latvijas Skolas soma “ ietvaros 1.a klases skolēni apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju. Bērniem bija iespēja apskatīt ekspozīciju “Skola pagātnē”. Izglītojamiem bija piedāvātas divas stundas: glītrakstīšana un zīmēšana. Pildot uzdevumus, skolēni izmantoja senus skolas piederumus. Ar prieku rakstīja ar spalvu pildspalvām, zīmēja ar oglēm. Bērni daudz uzzināja, kā  Latvijā mācījās senos laikos.

Informāciju sagatavoja 1.a klases audzinātāja Marina Popova.

 

Kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 2022. gada 30. maijā 6.a klases audzēkņi piedalījās mācību braucienā uz Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centru. Mācību brauciena mērķis bija iepazīstināt bērnus ar vienu no Daugavpils populārākajiem apskates objektiem un uzzināt, kāpēc Daugavpils cietoksnis ir unikāls valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures piemineklis.

Ekskursijas laikā gida pavadībā bērniem tika sniegts īss ieskats cietokšņa vēsturē. Skolēniem bija interesanti pastaigāties pa cietokšņa aizsargvalni, kā arī uzzināt interesantus faktus par Nikolaja vārtu un 1. krasta sardzes ēkām. Daudzi audzēkņi šos apskates objektus apmeklēja pirmo reizi. Izglītojamos īpaši ieinteresēja tas, ka Daugavpils cietoksnī ir atradusi sev mājvietu otrā lielākā ziemojošo sikspārņu kolonija Baltijas valstīs. 
Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par sniegto iespēju!  
Informāciju sagatavoja Jekaterina Ribakova, 6.a klases audzinātāja.

 

 29. aprīlī noslēdzās konkurss “Mēs esam Eiropas Savienība”, kurā piedalījās 3. klases izglītojamie. Bija jāsaskaita, cik un kādu burtu ir klasesbiedru vārdos un uzvārdos. Tad no tiem bija jāizveido vārdi, kas saistās ar ES. Konkurss tika rīkots, lai palīdzētu sākumskolas izglītojamiem labāk sagatavoties Eiropas eksāmenam.
   Izlozes kārtībā mūsu klase saņēma saldumu grozu.
Informāciju sagatavoja 3. klases audzinātāja Svetlana Skripnika

 

        Šī gada 27. maijā iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 3., 4. un 5. klases skolēni apmeklēja Krāslavas Amatniecības centru.  Mācību ekskursijas mērķis bija veicināt  amatu prasmju saglabāšanu, stiprinot reģionālo identitāti un piederības sajūtu.
   Sākumā izglītojamie devās uz Krāslavas pili, grāfu Plāteru rezidenci, kura ir 18. gadsimta arhitektūras piemineklis, uzzināja par tās vēsturi, pastaigājās pa pils parku.
   Tad skolēni tika laipni sagaidīti  podniecības, kokapstrādes, stikla un aušanas darbnīcās, kurās amatu meistaru vadībā tika piedāvātas atbilstošas meistarklases un seno amatu prasmju apmācības.
    Šī aktivitāte bija mācību satura padziļināšana sociālajās zinībās un vēsturē, latviešu valodā un literatūrā, dizainā un tehnoloģijās.
Informāciju sagatavoja 3.a klases audzinātāja Svetlana Skripnika

 

 

26.maijā leļļu pulciņš ,,Sprīdīši’’ (7. klases skolnieces: Elvīra Silova, Darja Kirilova, Jūlija Torbenko, Ksenija Krapane, Anastasija Makarova) ar uzvedumu "Bubuļbailes’’ un ,,Es neesmu burve’’ veiksmīgi piedalījās XXVI Integratīvajā mākslas festivālā Rīgā ,,Nāc līdzās!’’ un saņēma diplomu par teicamu māksliniecisko sniegumu. 

Informāciju sagatavoja latviešu valodas skolotāja Ināra Jaskeviča.

 

 

   Latvijā jau 21 gadu veiksmīgi darbojas programma "Bērnu/ Jauniešu/ Vecāku žūrija". Tā ir valsts atbalstīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra iniciatīva.  Programmas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par lasīšanu un grāmatām, izmantojot radošās aktivitātes, kā arī sekmēt augstvērtīgas oriģinālliteratūras izplatību un nokļūšanu pie lasītājiem.
       Skolas bibliotēka jau 10 gadus piedalās šajā programmā. Šogad 28 skolēni iesaistījās lasīšanā, elektroniskās anketas aizpildīšanā un lasīšanas svētku organizēšanā. Katrs dalībnieks - eksperts saņēma Bērnu žūrijas suvenīrus un konfektes.
   25. maijā skolā notika lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu žūrija noslēguma svētki. Pasākumā  piedalījās 28 izglītojamie. 
   Teātra pulciņa “Sprīdīši” dalībnieki no 7. klases uzstājās ar leļļu iestudējumu pēc igauņu rakstnieka Ilo Pikova grāmatas “Tuk-tuk!” motīviem un lietuviešu rakstnieka Bena Beranta grāmatas  “Bubuļbailes” motīviem.
   5. klases izglītojamais Daniils Kostjugovs prezentēja  igauņu rakstnieka Mikas Kerenena grāmatu "Armando".
Skolas aktīvākie lasītāji labprāt piedalījās atpūtas pauzēs un spēlēja futbolu. Katram bija iespēja arī  izvēlēties laimīgo akmentiņu un nosaukt asociācijas, kas rodas pēc dzejoļa “Akmentiņi” izlasīšanas.
  Skolēni apsprieda Ērikas Bērziņas  grāmatu “Mammas dzejoļi”, pārrunāja ģimenes vērtības. Šo tēmu turpināja 7. klases skolniece Elvīra Silova, lasot fragmentu no Lauras Vinogradovas garstāsta “Upe” par tēvu.
   Teātra pulciņa “Sprīdīši” dalībnieki no 4. klases sniedza priekšnesumu pēc ukraiņu rakstnieces Halinas Vdovičenko grāmatas “36 un 6 kaķi”  motīviem.
Pasākuma beigās bērni ar prieku saņēma saldas balvas.

 
Informāciju sagatavoja latviešu valodas skolotāja Ināra Jaskeviča.

 

Mazs bij tēva novadiņis,

Bet diženi turējās.

Visiem labi, visiem labi

 Manā tēvu zemītē.

A.Pumpure.

   23. maijā skolā notika olimpiāde 1.-4. klašu izglītojamo vecākiem “Mazs bij’ tēva novadiņš...” Olimpiādes mērķis bija veicināt sadarbību ar skolēnu vecākiem un radīt lielāku piederības skolai sajūtu. Savas prasmes, pieredzi un zināšanas pārbaudīja 27 ģimenes.

1.vieta

Alla Breļa (3.klase)

Jefrosiņja Borisova (3.klase)

Ģimenes mājas "Pīlādzis" audzinātāji (3.,4.klase)

2.vieta

Biruta Ivanova (1.,2.klase)

Kristīne Mazurova (3.klase)

3.vieta

Jekaterina Ivanova (1.,1.,2.,3.klase)

Zinaida Fiļipova (4.klase)

Inguna Jegorova (3.klase)

Janīna Hropataja (2.klase)

Deniss Gavrišs (3.klase)

Valentīna Stankeviča (4.klase)

Marina Perekotija (4.klase)

Jolanta Gņezdova (4.klase)

Gaļina Krūkle (2.klase)

Olga Duļkeviča (3.klase)

Vladimirs Petrovs (4.klase)

Olga Ivanova (3.klase)

Natālija Kirillova (3.klase)

Anna Daņilova (4.klase)

Pārējie vecāki saņēma pateicības par piedalīšanos.

Liels paldies par atsaucību un atbalstu!

 Informāciju sagatavoja sākumskolas skolotāju MA vadītāja Svetlana Skripnika

 

   20. maijā Daugavpils 11. pamatskolas 7. klases 2. grupas izglītojamie  kopā ar inženierzinību skolotāju Diānu Tamani piedalījās Tehniskās modelēšanas darbu konkursā  „Mēs būvējam tiltus”.

   Pirmo vietu šajā konkursā izcīnīja Darja Zaiceva, bet otro - Oļegs Fjodorovs un Arnis Vindelis.

Informāciju sagatavoja 7.a klases audzinātāja Anna Šņucina.

 

   20. maijā Latgales Centrālās bibliotēkas Digitālo aktivitāšu centrā notika Skaļās lasīšanas sacensība. Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomi turpina Skaļās lasīšanas sacensības. Ik gadu sacensība notiek trīs posmos: skolu posmā tiek noteikts katras izglītības iestādes labākais lasītājs, reģionālajā posmā – pilsētas vai novada uzvarētājs, bet valsts finālā – visas Latvijas lasīšanas čempions, kurš uz gadu kļūst par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru un iegūst savai skolai sacensības ceļojošo balvu.
   Konkursā pilsētas posmā piedalījās astoņas skolas. Mūsu skolu pārstāvēja 5. klases skolēns Daniils Kostjugovs. Viņš lasīja fragmentu no Mika Kerenena grāmatas ,,Armando’’. Daniilu ar plakātiem atbalstīja klasesbiedri Ivans Ivanovs un Maksims Soms. Par veiksmīgu uzstāšanos Daniils saņēma pateicības rakstu.
    Reģionālā fināla uzvarētājs pārstāvēs Daugavpili valsts finālā, kas notiks 24. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā.
 
Informāciju sagatavoja latviešu valodas skolotāja Ināra Jaskeviča.

 

  Mūsu skolas izglītojamie Iveta Boroņenko (5.klase) un Aleksandra Ivanova (6.klase) piedalījās izstādē "Cietoksnis. Vakar. šodien. Rīt."  Skolēnu darbus var apskatīties Latgales Centrālās bibliotēkas Jaunbūves filiālē.

    Informāciju sagatavoja vizuālās mākslas skolotāja Ginta Vasiļjeva.

 

   Skolas izglītojamie Darja Zaiceva (7.klase) un Dmitrijs Kozlovskis (8.klase) piedalījās izstādē "Ziedi. Ziedi. Ziedi."  Skolēnu darbus var apskatīties Latgales Centrālās bibliotēkas Jaunbūves filiālē.

    Informāciju sagatavoja vizuālās mākslas skolotāja Ginta Vasiļjeva.

 

   Daugavpils būvniecības tehnikumā tiek īstenots ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros  13. maijā Daugavpils 11. pamatskolas 8. klases izglītojamie piedalījās mācību ekskursijā. Ar karjeras atbalstu un tālākizglītību saistītā informācija ir pieejama Daugavpils būvniecības tehnikuma Komunikācijas un karjeras centrā.
   Skolēnus informēja karjeras konsultante Jeļena Vīršuta. Lektore iepazīstināja ar sevi, savu karjeras ceļu un darba pieredzi. 
   Tehnikums šobrīd īsteno 37 akreditētas profesionālās izglītības programmas. Piecas izglītības programmas tiek realizētas IPĪV “Dagda”, viena izglītības programma - IPĪV “Ludza” un divas - IPĪV “Višķi”. DBT ir sešas nodaļas: Būvniecības nodaļa, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļa, Metālapstrādes un mašīnzinību nodaļa, Arhitektūras un dizaina nodaļa, Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa un Lauksaimniecības nodaļa. 

Ekskursijas laikā skolēni pilnveidoja savas karjeras vadības prasmes, iepazina profesijas, kuras piedāvā Daugavpils būvniecības tehnikumā, guva priekšstatu par mācību iestādi un Izpratni par šo profesiju pieprasījumu darba tirgū. 

Informāciju sagatavoja 8.a ( 2.gr.) klases audzinātāja Jeļena Lucijanova.

 

 

 

2022.gada 25.maijā, no plkst. 11:00 - 16:00 Daugavpils būvniecības tehnikuma programmu īstenošanas vietā Višķi, Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts un Augšdaugavas novada Višķu pagasta Estrādē (Višķu Tehnikums 35, Estrāde 35) sadarbībā ar Ādažu mehanizētās kājnieku brigādi un NATO karavīriem notiks pasākums “Militārās karjeras iespējas un Tehnikas displejs”, kura laikā notiks: 

 

Aicinām skolas pieteikties grupu apmeklējumam un dalībai šajā pasākumā aizpildot anketu:  www.ej.uz/dbt_mil

 Pasākumu rīko: Ādažu mehanizētās kājnieku brigāde un Daugavpils būvniecības tehnikums.

Atbalstu sniedz: Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Latgales Zemessardzes 34. kājnieku bataljons.

 Papildus informācija zvanot 26030416

 

 

 

    6. maijā mūsu skolas 4.a klases skolēni apmeklēja Daugavpils Pašvaldības policiju.
Nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni inspektori pastāstīja bērniem par pašvaldības policijas darbu, par priekšmetiem, kurus izmanto policisti savā ikdienas darbā ar likuma pārkāpējiem.

   Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijā un  uzdeva daudz jautājumu par policista profesiju, nepieciešamo izglītību, fizisko sagatavotību.

Informāciju sagatavoja sociālais pedagogs Natālija Kleščonoka

 

6.maijā skolā notika Mātes dienai veltīts koncerts.

 

 

 

   2. klases  skolēni šogad piedalījās projektā "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pašvaldībā''.  Projekta ietvaros 24. martā, 7. aprīlī un 6. maijā  notika četras interesantas praktiskās nodarbības  ar psiholoģi Ludmilu Vasiljevu  „Informatīvs pasākums iedzīvotāju izglītošanai par atkarību profilaksi”.

   Psihologa uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem  labāk orientēties sarežģītajās dzīves situācijās un palīdzēt atrast izeju no tām. Katram nākas saskarties ar dzīves grūtībām. Cilvēkiem gan dzīvē, gan darbā, gan mācībās dažreiz jāatbrīvojas no stresa.  Psihologa konsultācija palīdz risināt psiholoģiskas grūtības, apzināt un izmantot cilvēka stiprās puses, tikt galā ar traumatisku pieredzi, mainīt neefektīvus uzvedības modeļus, pārvarēt grūtības, kā arī sasniegt nospraustos mērķus.

   Bērniem patika mācību nodarbība.  Saruna bija par atkarību no mobilajiem sakariem, telefoniem un interneta, par tās nelabvēlīgo ietekmi  uz  cilvēka dzīvi un veselību. Visi izglītojamie ar interesi iesaistījās praktiskajās nodarbībās ar psiholoģi L. Vasiljevu.

Informāciju sagatavoja 2.a klases audzinātāja Jeļena Ribakova.

 

 

 

   2022. gada 5. maijā projekta ''Vides diena Daugavpilī'' ietvaros Daugavpils 11. pamatskolas 2. klases skolēni apmeklēja Latgales zoodārzu, kur notika mācību ekskursija ''Rāpuļi''. Pirms tam tika veiktas pārrunas “Kas ir Zooloģiskais dārzs?”, “Iespējamie dzīvnieki zoodārzā”, “Iespējamā palīdzība zoodārza iemītniekiem”.

 Klausoties zooloģijas speciālista stāstījumu, aplūkojot zoodārza iemītniekus, skolēni iepazinās ar Latvijas un pasaules  dabas daudzveidību. Latgales zoodārza ekspozīcijā un laboratorijā dzīvo dažādi dzīvnieku klašu pārstāvji: rāpuļi, zīdītāji, zivis, putni, kukaiņi, eksotiskie dzīvnieki, pērtiķi, žņaudzējčūskas, krokodili, bruņurupuči, iguānas, skorpioni un citi tropu mežu un Latvijas ainavu iemītnieki. Skolēniem patika jautrie papagaiļi, kuri visu laiku ķīvējās savā starpā. Divējādas emocijas izraisīja Ēģiptes lidojošie sunīši jeb augļu sikspārņi. Dažiem šie sikspārņi likās mīlīgi, bet daži vairījās no tiem.

   Pēc pasākuma skolēni dalījās ar saviem iespaidiem: refleksijas nodarbībā pārrunājām Latgales zoodārzā dzirdēto un redzēto. Skolēni uzzīmēja to dzīvnieku, kurš viņiem likās visinteresantākais.

Adriana Š.: „Bija ļoti interesanti! It īpaši man iepatikās paipalas! Viņas ir mīļas, gudras un dod cilvēkiem olas.”

Davids  K.: „Man ļoti iepatikās čūskas. Šie dzīvnieki ir bīstami, bet stipri un skaisti.”

Valerija M.: „Es uzzināju, ka Latvijas dabā dzīvo pat bruņurupuči! Nekad par to pat neesmu domājusi. Mums ir ļoti bagāta daba!”

   Liels paldies Latgales zoodārza darbiniekiem par prieku, pārsteidzošiem atklājumiem un iedvesmu tālāk mācīties un uzzināt vairāk par pasauli, kurā mēs dzīvojam! Mēs gribētu vēlreiz apmeklēt šo Zoodārzu, jo tas šķita mājīgs.

Informāciju sagatavoja 2.a klases audzinātāja Jeļena Ribakova.

 

 

 

  5. maijā 6.a klases audzēkņi apmeklēja Dubrovina parku un piedalījās pasākumā "Skābekļa mežs".  Tur bērni  aizraujoši un izglītojoši pavadīja laiku, ar lielu prieku piedaloties dažādās aktivitātēs  svaigā  gaisā.  

  Visvairāk skolēniem patika Daugavpils Universitātes kukaiņu ekspozīcija.  Skolēni uzzināja, kā pareizi stādīt kokus un praktiski pielietoja jaunās zināšanas.  6.a klases izglītojamie  iepazinās ar organizāciju "Latvijas valsts meži" un tās darbību.  Skolēniem ļoti patika strādāt grupās un pētīt egles sadarbībā ar organizāciju mammadaba.lv/.  Skolēni  pat nevarēja iedomāties, cik daudz ir egļu šķirņu.

    Izglītojamie  uzzināja par aktualitātēm pilsētā,  piemērām par to, ka Daugavpils  pretendē uz titulu "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.  Bija ļoti interesanti un aizraujoši pavadīt laiku mūsu pilsētas parkā.

Informāciju sagatavoja 6.a klases audzinātāja Jekaterina Ribakova.

 

 

 

 

 

Demokrātijas nedēļas pasākumu mērķis: pilnveidot skolēnu zināšanas par demokrātiju Latvijā un tās vērtībām, stiprinot skolēnu pilsoniskuma un līdzdalības apziņu un prasmes.

 

 

Pasākums

Datums, laiks

Norises vieta

Mērķauditorija

1.

Baltā galdauta svētki.

04.05.2022.

Ģimenes lokā

1.-9.kl. izglītojamie, vecāki

2.

Baltā galdauta svētki.

02.05.2022. - 03.05.2022.

Mācību stundu laikā

1.-9. kl. izglītojamie, skolotāji

3.

“Eiropas eksāmens – 2022” (pasākuma “Eiropas diena” ietvaros).

07.05.2022.  - 09.05.2022.

esmaja.lv

1.-9. kl. izglītojamie, skolotāji, vecāki

4.

Zīmējumu izstāde „100 gadi #sportiņā!” (pasākuma “Olimpiskā diena 2022” ietvaros).

25.04.2022. - 10.05.2022.

 

Vizuālās mākslas un dizaina un tehnoloģiju stundās

1.-9. kl. izglītojamie

5.

Integrētas mācību stundas, klases stundas:

·     Interaktīvā spēle “Latvija un 4.maijs”;

·     “Latvijas Satversmes sapulcei - 102”;

·     “Eiropas diena 2022”.

 

25.04.2022. -  10.05.2022.

 

 

 

 

https://view.genial.ly/60857694d127fd0d375f9c11

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKfsJokfyjM

https://www.youtube.com/watch?v=CmIbow1XwNk

 

https://www.youtube.com/watch?v=v0W4OybsIV0

https://www.youtube.com/watch?v=aHimQavEF1k

https://esmaja.lv/sites/default/files/inline-files/EU-7-9klase.pdf

 

 

 

1.-6.kl. izglītojamie

7.-.kl. izglītojamie

1.-9.kl. izglītojamie

6.

Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums ICCS 2022.

04.04.2022. – 25.05.2022.

https://www.ipi.lu.lv/par-mums/iea-iccs/iea-iccs-2022/

8.kl. izglītojamie,

skolotāji

7.

Grāmatu un materiālu izstāde “#ESapkopā”.

25.04.2022. – 10.09.2022.

Skolas bibliotēkā

1.-9. kl. izglītojamie, skolotāji

8.

Aptauja “Es, mēs un ES”.

25.04.2022. – 10.09.2022.

Mācību stundu laikā

5.-9.kl izglītojamie

9.

Kolāža “Es – ģimene – valsts - ES”.

02.05.2022. – 10.05.2022.

Mācību kabinetos

1.-9.kl. izglītojamie, skolotāji

 

 

aprīlis

 

   Šogad tradicionālais Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētais  Olimpiskais mēnesis sākas mēnesi pirms LOK 100. dzimšanas dienas (23. martā) un noslēdzās 22. aprīlī ar kopēju Vislatvijas rīta vingrojumu.

Mūsu skola arī piedalījās Olimpiskajā mēnesī. 22. aprīlī sākumskolas skolēni piedalījās kopējā Vislatvijas rīta vingrojumā.

Visu mēnesi pamatskolas izglītojamie piedalījās skolas volejbola turnīrā. Volejbola turnīra mērķis: popularizēt volejbolu. Uzdevums: pievērst izglītojamos veselīgam dzīvesveidam.

 Piedaloties volejbola spēlē, skolēni uzlabo un nostiprina veselību, kā arī gūst iespēju apliecināt sevi un gūt pārliecību par saviem spēkiem, izjust panākumus un zaudējumus, sociāli integrēties grupā un jēgpilni pavadīt brīvo laiku. Tas attīstīs skolēnu komunikācijas prasmes un citas sociālās iemaņas, tai skaitā godīgas spēles izpratni, kā arī komandas darbu.

 Volejbola turnīra rezultāti:

1. vieta – apvienotā 7. klases komanda

2. vieta – 8. klases 1. grupas komanda

3. vieta – 8. klases 2. grupas komanda

4. vieta – 6. klases komanda

5. vieta – 9. klases 1. grupas komanda

6. vieta – 9. klases 2. grupas komanda

7. vieta, Nominācija “Visdrosmīgākie” – 5. klases komanda.

 

    27. aprīlī četrpadsmit 9.a klases izglītojamo apmeklēja atvērto durvju dienu pasākumu PIKC „Daugavpils tehnikums”.

Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām, kuras varētu nākotnē apgūt, ar prakses un nodarbinātības iespējām, kā arī ar iespējamo stipendiju lielumu.

   Zēnus ieinteresēja elektrotehniķa, datorsistēmu speciālista un loģistikas darbinieka profesijas. Īpaša uzmanība tika veltīta atjaunojamās enerģētikas tehniķa specialitātei, kas tuvākajā laikā varētu kļūt par ļoti pieprasītu un prestižu.

   Savukārt meitenes visu uzmanību veltīja tērpu darināšanas, stila speciālista un friziera arodam.

  Praktiski padarboties varēja telpās, kur apgūst klientu apkalpošanas speciālista profesiju – veidot uzņēmuma speciālistu hierarhiju, digitāli iekārtot biroju, darboties ar papīra smalcinātāju.

 

 

   27. aprīlī 6.a klases skolēni apmeklēja Ceriņu bibliotēku. Tā ir jau otrā reize, kad šīs klases audzēkņi ciemojas bibliotēkā bibliotekārās stundas ietvaros.
  Bibliotekārās stundas "Ļauj, lai grāmatas iedvesmo un māca!" laikā skolēni uzzināja dažādus interesantus faktus par bibliotēku, tās krājumu un informācijas meklēšanas iespējām gan klātienē, gan e-vidē. Skolēniem ļoti patika strādāt grupā un piedalīties viktorīnā.

 

 

   21. aprīlī 7. klases 2. grupas  izglītojamie, sagaidot Starptautisko Zemes dienu, piedalījās lekcijā par atkritumu šķirošanu, kas tika organizēta sadarbībā ar AADSO (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales strappašvaldību organizāciju).

   Lekcijas laikā tika sniegta informācija par pareizu atkritumu šķirošanu, kā arī akcentēta uzmanība par atkritumu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību. Izglītojamie uzzināja, kā mēs katrs ietekmējam vidi, kādus resursus tērējam savām vajadzībām, kāds ir katra „ekoloģiskās pēdas nospiedums”.

 

 

 

11. aprīlī  7. klases  2. grupas  izglītojamajiem projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pašvaldībā” ietvaros tika piedāvāts piedalīties lekcijā - nodarbībā “Reproduktīvās veselības nodarbības 7.-12. klases skolēniem”.

Lekcijas vadītāja Jana Priedīte (Daugavpils Reģionālas slimnīcas Dzemdību nodaļas vecmāte) platformā quizizz.com, piedāvāja izglītojamajiem aktualizēt savas zināšanas par personīgās higiēnas pamatiem, pubertātes periodu un kontracepcijas līdzekļiem.  Nodarbības teorētiskajā daļā lektore demonstrēja prezentāciju, kurā detalizēti bija izskaidroti šie jautājumi. Lekcija - nodarbība palīdzēja izglītojamajiem gan aktualizēt iepriekšējās, gan iegūt jaunas zināšanas par reproduktīvo veselību.

 

 

 

 

 

 6. aprīlī skolā norisinājās Ēnu diena. Šī pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izvēlētie savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

   Šogad skolas "Ēnu dienas" tēma bija "profesijas izglītības iestādē". Tika aktualizēta saruna par profesijām, kuru darba rezultātus katrs tieši vai netieši ikdienā izmanto, taču reizēm pat neiedomājas, ka aiz šiem produktiem stāv vienas vai vairāku profesiju pārstāvju komandu darbs.

   Aktivitātē piedalījās četri skolēni.

 

Nr. p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Piedāvātās vakances

1.

Danila Pimanovs

6.a

Skolas lietvede Daiga Buļuka

2.

Alina Novikova

9.a (1.grupa)

Sākumskolas skolotāja Jeļena Ribakova

3.

Veronika Staškeviča

8.a (2.grupa)

Skolas medmāsa Svetlana Nikonova

4.

Maksims Romanovs

9.a

(1.grupa)

Sākumskolas skolotāja Marina Popova

  

Atsauksme par pasākumu

Ēnu dienā es izvēlējos skolas medmāsas ēnošanu. Ēnu diena skolēniem ir aizraujošs piedzīvojums.

Man bija interesanti uzzināt daudz jauna. Es sapratu, kāpēc  skolas medmāsai jābūt ēdnīcā starpbrīdī, kad bērni dzer pienu un ēd pusdienas. Medmāsas galvenais pienākums ir sniegt skolēniem pirmo medicīnisko palīdzību. Man patīk šī profesija. / 8. klases skolniece Veronika Staškeviča /

 

 

   8. aprīlī Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika Atvērto durvju diena.

  8. klases 2. grupas skolēni piedalījās karjeras izvēles aktivitātē.  Izglītojamiem tika piedāvāta  informatīvā prezentācija par skolas profesionālo programmu plašo piedāvājumu. Skolēni  apmeklēja mācību kabinetus, kur tika iepazīstināti ar profesiju specifiku.

 Atvērto durvju dienā bija iespēja satikt audzēkņus, pasniedzējus, piedalīties dažādās praktiskās aktivitātēs un uzzināt vairāk par uzņemšanas nosacījumiem.

 

 

 

 

 

Marts

  30. un 31.martā skolā notika olimpiāde matemātikā, kurā piedalījās 3.-5.klašu 19 izglītojamie.

Izglītojamie parādīja labas zināšanas aritmētikā un ģeometrijā, prasmes risināt uzdevumus ar kombinatorikas elementiem.

Sveicam uzvarētājus!

                           1.vieta  

Anna Kohanova, 5.a klase.

                 2.vieta

Pāvels Borisovs, 3.a klase

 Katrīna Pisarjonoka, 4.a klase

 Anastasija Kuhaļska, 5.a klase

                   3.vieta   

Maksims Skorodihins, 3.a klase

Andrejs Sokovs  Herkins, 4.a klase

Vladislavs Fiļipovs, 4.a klase

 Artjoms Butiļins, 5.a klase.

                 Atzinība

Aleksandrs Grebežs, 3.a klase

 NikoleTroņevai 4.a klase

 Daniils Kostjugovs, 5.a klase.

 

Lai nākamais mācību gads veicina jaunas zināšanu virsotnes!

 

 

1.a klases skolēns Dmitrijs Ivanovs veiksmīgi pārstāvēja Daugavpili konkursā “Tu esi Latvijas dārgums”.
  Konkursā piedalījās 848 radošie darbi gan no Latvijas, gan no latviešu skolām pasaulē – Vašingtonas, Ņujorkas, Ņjūdžersijas, Briseles un Tallinas.  Apsveicam jauno talantu!

 

   1. martā, pirmajā pavasara dienā, notika integrētā olimpiāde „Skaists mans novadiņš” 1.-2. klašu skolēniem. Aktivitātes mērķis bija attīstīt skolēnu radošās spējas, rosināt interesi par dzimto pilsētu un vēlēšanos izzināt nezināmo par novada un pilsētas simboliem, nozīmīgākiem kultūrvēstures objektiem, sniegt skolēniem iespēju vispusīgi demonstrēt savas zināšanas, prasmes un iemaņas.

   Olimpiādē piedalījās 10 skolēni. Uzvarētāji un dalībnieki tika apbalvoti ar Daugavpils 11. pamatskolas diplomiem. Pateicības par piedalīšanos saņēma Mihails Kņazjkovs (1. klase), Karolīna Kozlovska (1. klase), Dmitrijs Ivanovs (1. klase), Ksenija Pavlova (1. klase), Adriana Škagale (2. klase), Valerijs Ivanovs (2. klase). Diploms par 3. vietu tika pasniegts Alisai Vasiļjevai (1. klase). Diplomu par 2. vietu saņēma Davids Krūklis (2. klase) un Nikita Grigorjevs (2. klase). Labākos rezultātus guva 2. klases skolniece Valerija Markelova. Viņai pasniegts diploms par 1. vietu.

Visi olimpiādes dalībnieki saņēma arī nelielas saldas dāvanas.

 

                                          

 

Februāris

   2. klases skolēni šī gada 17. februārī noklausījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) lekciju bērniem un jauniešiem par plūdu apdraudējumu un rīcību plūdu gadījumā.
   Tās mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par pareizu un drošu rīcību plūdu gadījumā. Nodarbībā skolēni uzzināja,  kas ir plūdi; iespējamās plūdu apdraudētās teritorijas; kā sagatavoties iespējamam plūdu apdraudējumam; par rīcību plūdu gadījumā; kam zvanīt, ja sākušies plūdi; kas ir evakuācijas soma. Šīs zināšanas noderēs ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem un pedagogiem.
   Nodarbība tika īstenota Eiropas Savienības finansētā projektā “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD). Paldies par sadarbību VUGD inspektoram Artjomam Anufrijevam.

 

   Tuvojas Valentīna diena jeb Mīlestības svētki, kas katru gadu tiek svinēti 14. februārī.

Skolas bibliotēka aicina skolēnus un skolotājus aplūkot šiem svētkiem veltītu izstādi „No viena mīļa vārda viss tālums dzidri skan”. Kas ir svētais Valentīns, kāpēc svin  Valentīndienu, kādas ir Valentīndienas tradīcijas un simboli Latvijā un pasaulē - grāmatu izstāde var palīdzēt rast atbildes uz visiem šiem jautājumiem.

 

!!! >>> Daugavpils 11. pamatskolas diagnosticējošo darbu norises grafiks  2021./2022. mācību gadā 3. klasē un 6.klasē  /PDF formātā/  (07.02.2022.)

 

 

   Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, vecākus (aizbildņus) aicina izmantot iespēju iesniegt visus nepieciešamos dokumentus (iesniegums, bērna dzimšanas apliecība un vecāka personu apliecinošs dokuments) elektroniskā veidā, sūtot droši elektroniski parakstītus dokumentus uz  skolas e-pastu: 11vsk@daugavpils.apollo.lv  
   Ja vecāki (aizbildņi) tomēr izlemj iesniegumu iesniegt  klātienē, iepriekš jāpiesaka vizīte pa tālruni: 65441303, 65441321. Ierodoties klātienē, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un vecāka personu apliecinošs dokuments.


  

 

Janvāris

 

 

 

        18. janvārī 9. klases skolnieces Viktorija Stepanova, Jūlija Kuzņecova, Karolina Tihoņa ieguva 2.vietu Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centra un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotajā Ziemassvētku radošo darbu konkursā "Christmas creative work contest DISNEY CHARACTERS' CHRISTMAS IN LATVIA". Apsveicam meitenes! 

 

 

 

   Novembrī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs organizēja pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas skolēnu radošo darbu konkursu “Eņģeļu stāsti”.

   Iesūtītie darbi tika demonstrēti digitālā formātā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja piedāvātajā izstādē “Zem eņģeļa spārna”, kura bija skatāma no 7. decembra muzeja Facebook lapā.

    Mūsu skolas otrās - devītās klases izglītojamie piedalījās konkursā un saņēma pateicības rakstus.

 

 

   11. janvārī pasaulē un arī mūsu skolā tika atzīmēta Starptautiskā Paldies diena.

 

 

 

 

Decembris

   Pirmdien, 21.12.2021, 3. klasē notika kopīgs sadarbības cikls “Sadancojat, ķekatiņas, Ziemassvētku vakarā”, kuru realizēja klases audzinātāja,  latviešu valodas un literatūras, matemātikas, vizuālās mākslas skolotāja Svetlana Skripnika,  mājturības un tehnoloģiju skolotāja Natālija Šope.

  Latviešu valodas un literatūras stundās skolēni meklēja informāciju par Ziemassvētku tradīcijām, tradicionālajiem ēdieniem un galda kultūru, lasīja pasakas, izrakstīja teicienus, sakāmvārdus un elektroniskajā dainu skapī atrada tautasdziesmas. Darba gaitā skolēni izpētīja, ka Ziemassvētku tradicionālie gardumi bija rauši un pīrāgi, mūsdienās - piparkūkas.

   Mājturības un tehnoloģiju stundās skolēni bija apzinājuši piparkūku receptes, izgatavoja ķekatnieku maskas.

Vizuālās mākslas stundās izglītojamie izrotāja izceptās piparkūkas, papier-mâché  tehnikā izveidoja dāvanas - tīģerīšus.

   Izglītojamie strādāja grupās, kuru uzdevums bija izcept piparkūkas. Tika saklāts galds saviesīgam pasākumam. Vakarējot pie galda, katrs ķekatnieks izteiksmīgi deklamēja tautasdziesmas. Izglītojamie stāstīja par katras maskas nozīmi, vadīja kādu spēli vai piedāvāja nodziedāt dziesmu, gāja rotaļās, zīlēja. Pasākuma nobeigumā atnāca Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

 

 

   Otrdien, 22.12.2021. 1. klasē notika integrēta stunda "Sveiki,  ziemas pasaka!", kuru organizēja 1. klases matemātikas, dabaszinību, mazākumtautību valodas un literatūras skolotāja Marina Popova,  sporta un veselības skolotāja Inga Jablonska.

 

   Mājturības skolotājas Natālija Šope un Ģinta Vasiļjeva piedalījās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes organizētajā Ziemassvētku eglīšu rotājumu un atklātņu izstādē "Ziemassvētku pasaka".


    

 

   >>> Plašāka informācija par projektu SKOLAS SOMA

 

   Tuvojas Ziemassvētki. Gan pieaugušie, gan bērni, īpaši jaunākie skolēni, gaida brīnumus. Programma „Latvijas skolas soma” uzdāvināja pasakainu noskaņojumu mūsu bērniem.

   21. decembrī bija iespēja digitālā veidā noskatīties pazīstamā dāņu pasaku meistara H. K. Andersena pasakas galvenās varones Īkstītes piedzīvojumus krāšņā muzikālā uzvedumā. Ar lielu interesi bērni klausījās stāstu par brīnumiem Ziemassvētku naktī. Kopā ar vokālistu pirmklasnieki dziedāja un izdomāja savas deju kustības.

   Pēc nodarbības skolēni atrisināja krustvārdu mīklu un veidoja Salavecīšus no papīra.

Alberts Einšteins reiz teicis: “Ja vēlaties, lai jūsu bērni būtu inteliģenti – lasiet viņiem pasakas. Ja vēlaties, lai viņi būtu vēl vairāk inteliģenti – lasiet viņiem vēl vairāk pasaku.”

Paldies par iespēju iedziļināties pasakas pasaulē un izzināt to!

 

 

   20. decembrī iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros 1. klases skolēniem  bija lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku.

Pirms aktivitātes pirmklasnieki dabaszinību stundās iepazinās ar tēmu “Kosmoss”. Skolēniem radās daudz jautājumu, atbildes meklēja kopā ar klases audzinātāju arī koncertlekcijā. Saprotamā valodā un vizuālajā noformējumā skolēni  iuzzināja, kas ir Visums, kas ir Saules sistēma, cik ir planētu, kas ir meteorīti un kādi vēl ir debess ķermeņi.

Skolēni ar lielu interesi skatījās un klausījās koncertlekciju. Dizaina un tehnoloģiju stundā pirmklasnieki veidoja no plastilīna savu iedomu planētu.

   Iegūtās zināšanas bērni varēs izmantot mācību stundās.

 

 

 

 

 Apsveicam pilsētas  Ziemassvētku floristikas konkursa "Ziemassvētku vainags" laureātes: 7. klases skolnieci E. Silovu un 9. klases skolnieci V. Savko. 
 

 

Skolas foajē notika skolēnu radošo darbu izstāde "Ziemassvētku svečturis". Šī izstāde rosināja visus sajust Ziemassvētku noskaņojumu un brīvdienu tuvumu.
 

  

   2021.gada 8.decembrī skolā norisinājās olimpiāde latviešu un krievu valodā 8.-9.klašu skolēniem. Olimpiādes mērķis – rosināt un aktivizēt interesi par valodām. Pateicības par piedalīšanos saņēma Iļja Aleksejenko (8.klase 1.gupa), Daniels Bogatirjovs (8.klase 1.grupa), Veronika Staškeviča (8.klase 2.gupa), Marija Meļnikova (9.klase 1.grupa), Viktorija Dmitrijeva (9.klase 2.grupa), Ilāna Skreba (9.klase 2.grupa). Diploms par 3.vietu pasniegts Viktorijai Stepanovai (8.klase 1.grupa) un Anastasijai Labudzei (8.klase 2.grupa). Diplomu par 2.vietu saņēma Jūlija Kuzņecova (8.klase 2.grupa). Labākos rezultātus parādīja Dmitrijs Vošteris (9.klase 2.grupa), izglītojamam pasniegts diploms par 1.vietu.

 

    4.decembrī Brakos tika paziņoti R.Blaumaņa 17.konkursa rezultāti. Kaut pasākums notika attālināti, konkurss nav zaudējis savu aktualitāti. Šogad konkursā piedalījās 143 skolēni. Mūsu skolu veiksmīgi pārstāvēja 9.klases skolniece – Alina Novikova. Viņa kļuva par konkursa laureāti un saņēma atzinību. Apsveicam!

 

Alinas Novikovas radošais darbs >>>  šeit

 

 

   Satversmes tiesa savā 25 gadu jubilejas gadā izsludina piekto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme) un aicina ikvienu skolēnu un pedagogu kopā svinēt Satversmi.

   Zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa jau piecu gadu garumā rosina skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveido skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām un iepazīstina skolēnus ar Satversmes tiesu, kā arī skaidro tās lomu tiesiskā valstī. Izzīmējot un aprakstot Satversmē ietvertās idejas, ikviens skolēns var stiprināt tiesiskas valsts vērtības un Latvijas valstiskumu. Tā ir arī simboliska iespēja svinēt to, ka Latvija ir brīva, neatkarīga, demokrātiska un tiesiska valsts, kurā katram ir iespēja sasniegt labklājību un laimi.

Plašāka informācija >>> https://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/ 

 

    7.klases skolēni (Elvīra Silova, Darja Zaiceva, Jūlija Torbenko, Ksenija Krapane) piedalījās šajā konkursā un saņēma pateicības vēstuli no Satversmes tiesas. Paldies vizuālās mākslas skolotājai Gintai Vasiļjevai par atbalstu!

 

 

 

Novembris

   >>> VIDEO APSVEIKUMS  "DAUDZ LAIMES, LATVIJA!"

 https://drive.google.com/file/d/1D8qPwT_CU3sXW56P1IJ32E7wy3jDv6sQ/view?usp=sharing

 

Maza mana tēvu zeme

Divu roku platumā

Mīļa mana tēvu zeme

Divu roku siltumā

Dziļa mana tēvu zeme

Visa mūža garumā

         (K. Skujenieks.) 

         Lai Latvija ir brīva, neatkarīga un demokrātiska valsts! Lai mēs cienām savu zemi un valodu! Lai mūsu vērtības ir veselība, izglītība un ģimene! Lai mēs esam inteliģenta un stipra tauta! Lai mēs cienām viens otru un citus! Lai mēs esam sirsnīga, cilvēkus un dzīvi mīloša tauta! Latvija esam mēs, šīs vēlēšanās es novēlu katram no mums.

        Es novēlu Jums mīlestību un sirds siltumu. Mīliet savu ģimeni. Lai ikvienam blakus ir tuvi cilvēki un draugi! Sargājiet sevi un savus tuviniekus - kopā var pārvarēt pat pašas smagākās gūtības.

Lai mēs visi savā valstī jūtamies mierīgi, mīlēti, vajadzīgi un gandarīti!

 Cieņā direktore Ina Meldere.

 

 >>> Sporta konkursa "Spēka vīrs 2021" kārtība un rezultāti /DOC formātā/

 

 

 

 

Oktobris

                                                                                     

   Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā noris jau kopš 2015. gada, simboliski iezīmējot 25. septembri - dienu, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus 2030. gadā. Pasaules lielākā mācību stunda iepazīstina gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaista ikvienu to sasniegšanā.

   2021. gadā skolēni aicināti domāt par klimata izglītību, īpaši uzsverot divus ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķus: 4. mērķi – Kvalitatīva izglītība un 13. mērķi – Rīcība klimata jomā.

2021. gada 14. oktobrī Pasaules lielākajā mācību stundā jau septīto reizi piedalījās arī Daugavpils 11. pamatskolas skolēni. Devītajā klasē notika stunda “Nāc talkā klimatam!” ar mērķi veicināt klimata izglītību skolēnu vidū.   

   Skolēni izveidoja siltumnīcas efekta modeli un eksperimentāli noskaidroja, ka ogļskābā gāze CO2 galvenokārt nokļūst atmosfērā dzīvo organismu elpošanas rezultātā, kurināmā dedzināšanas laikā, sausā ledus kā dzesējošā materiāla izmantošanā. Izglītojamie atzīmēja, ka ogļskābās gāzes negatīvās ietekmes mazināšanā liela loma ir zaļo augu fotosintēzei.

Skolēni secināja, ka visus ikdienā skar globālā sasilšana un klimata izmaiņas. Mums kopējiem spēkiem jāmeklē iespējas, kā mazināt siltumnīcas efekta rašanās cēloņus, un jāapzinās, kāds varētu būt ikviena cilvēka ieguldījums pasaules globālo problēmu risināšanā. Arī skolēni var piedalīties klimata izmaiņu radīto seku novēršanā. Mūsu spēkos ir saudzēt dabu, stādīt kokus, atjaunot mežus.

Dzīvojam zaļi!

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2021. gadā Karjeras nedēļa norisināsies no 11. - 15. oktobrim.

Karjeras nedēļas tēma: “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) tavai karjerai.”

>>> Plašāka informācija par karjeras nedēļu skolā.

 

 

 

   VISĀ LATVIJĀ NO 4.-10.OKTOBRIM NORISINĀS AKCIJA LABO DARBU NEDĒĻA 2021!

   ,,Labo darbu nedēļa’’ ir laiks, kad visa Latvija tiek aicināta veikt lielus vai mazus darbus, kas nedod finansiālu ieguldījumu. Neskatoties uz to, ka mums katram ir sava ikdiena, savas rūpes, mēs, Daugavpils 11.pamatskolas 9.klases skolēni piedalījāmies akcijā ,,Labo darbu nedēļa’’ un sakopām luterāņu kapsētu, kur apglabāts dzejnieka Jāņa Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns. Darīsim visu, lai Latvija būtu vēl sakoptāka! 

>>> Plašāka informācija

 

   >>> Plašāka informācija par iniciatīvu "Latvijas skolas soma"

 

   Daugavpils 11. pamatskolas 2. klases  izglītojamie projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 2021. gada 7. oktobrī apmeklēja Vaboles Skrindu dzimtas muzeju, kur  iesaistījās pasākumā „Vakariešana muna ustobā’’.
   Muzeja darbinieki  aicināja mūs uz sarunu par maizi, maizes tapšanas procesu. Ieklausījāmies stāstā par maizes vēsturi, rudzu maizes gatavošanu pēc sentēvu metodēm. Muzejā ir savākts simtiem lietu, kas saistītas ar graudu pārstrādi un maizes cepšanu. Aizrautīgi klausījāmies maizes gatavošanas noslēpumos, uzzinājām - lai sanāktu laba maize, tai vajadzīgs ne tikai akas ūdens, kvalitatīvi milti, bet arī mīlestība un labas domas, iejaucot maizīti un to cepot.
   Starp mums bija bērni, kuri pirmo reizi redzēja rudzu graudus! Ļoti uzmanīgi skolēni klausījās informāciju, sakāmvārdus un parunas, kas saistītas ar labības audzēšanu, maizes cepšanu un ēšanu. Bērni spēlēja arī spēles, kas saistītas ar labību un maizi. Mēs ceram, ka mūsu mazie bērni būs saudzīgi un ar cieņu izturēsies pret maizi un lauku saimniekiem.
   Katrs bērns  izveidoja savu maizīti ar kanēli, kuru, izceptu, paņēma līdzi. Kamēr maizīte cepās, sirsnīgās saimnieces  mūs aicināja pie galda nodegustēt dažādu maizīti un nobaudīt  garšīgo zāļu tēju.
Daži izglītojamo komentāri:
“Man ļoti patika. Tik forši bija pirmo reizi  braukt kopā ar klasesbiedriem, draugiem.”
“Pirmo reizi veidoju mazo maizīti ar kanēli. Tas bija tik ļoti saviļņojoši.”
“Uzzināju daudz jauna par rudzu maizi, tās gatavošanu un vēsturi.”
“Ļoti garšoja zāļu tēja un maizīte.”
“Tikko izceptās maizītes  smarža bija fantastiska!”

   Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās, skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes, tādēļ pirms un pēc pasākumu apmeklēšanas skolotāji mācību priekšmetu un klases stundās runāja par plānoto aktivitāti, veidoja atgriezenisko saiti par piedzīvoto pasākumā.
Sākums ir labs un daudzsološs. Redzēts un piedzīvots tik īsā laika posmā ir daudz. Paldies skolu koordinatoriem un skolotājiem par veikto darbu, par atsaucību un aktīvu darbošanos.
I
nformāciju sagatavoja 2.a klases skolotāja Jeļena Ribakova.

 

 

   Siltā un saulainā 8. oktobra pēcpusdienā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros mēs, 3.a klases izglītojamie, devāmies mācību ekskursijā uz brāļu Skrindu muzeju Vabolē, kur apzinājāmies maizes nozīmi senā latvieša/latgalieša un mūsdienu cilvēka dzīvē,  stiprinājām izpratni  par tautas nemateriālo kultūru (tautas ticējumiem, mīklām, sakāmvārdiem) un to nozīmi senču dzīvē.
   Vispirms mēs iepazināmies ar muzeju, uzzinājām, kāpēc tam ir šāds nosaukums. Izrādās, ka laika periodā, kad Vaboles pagastā saimniekoja grāfi Plāteri–Zībergi, šeit dzīvoja arī lielā Skrindu ģimene. Muzejā apskatījām ekspozīcijas ar dažādu laiku liecībām, pielaikojām attiecīgo apģērbu un cepures.
Īpaši godināta šajā dienā tika maize. Noskatījāmies filmu par maizes tapšanas vēsturi, iepazināmies ar galvenajiem maizes cepšanas rīkiem (abru, maizes lāpstu – lizi).
   Tad mēs devāmies uz  virtuvi, kur katram no mums tika dota iespēja izcept kanēļa smalkmaizītes.
Kamēr cepās maizītes, minējām latviešu tautas mīklas, atcerējamies latviešu un latgaliešu tautas ticējumus un sakāmvārdus, sacerējām dzejoļus par maizi.
   Kad darbs tika padarīts, sēdāmies pie garā saimes galda baudīt pašceptās smalkmaizītes un maizi, uzdzērām zāļu tēju. Secinājām, ka gardāku maizi neesam ēduši.
   Vizītes noslēgumā Vaboles muižas parkā šūpojāmies, vērojām rudens pārvērtības dabā.
Paldies par jauko dienu sakām “Latvijas skolas soma” projektam un brāļu Skrindu muzeja darbiniekiem.
Informāciju sagatavoja 3.a klases audzinātāja Svetlana Skripnika.

 

„KOPĀ VALODU DAUDZVEIDĪBĀ”

 

 „Valoda ir pilsēta, kuras izcelšanā ikviens ir iemūrējis savu akmeni”. (Emersons)

Katru gadu 26. septembrī Eiropas Padomes dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu. Šīs dienas uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt savas dzimtās valodas nozīmi un apzināties valodu mācīšanās nepieciešamību.

Mūsu skolā jau ir kļuvusi par labu tradīciju piedalīties pasākumos Eiropas valodu dienas ietvaros „Kopā valodu daudzveidībā”. Valodu dienu pasākumu tēma: „Multilingvāls cilvēks = bagāts cilvēks”. No 2. līdz 27. septembrim izglītojamie veidoja plakātu par noteiktu tēmu.

Šajā pasākumā skolēni veidoja izpratni par Latvijas lingvistisko daudzveidību, kas jāsaglabā un jāattīsta, apzinājāss svešvalodu apguves nozīmi, izmantoja iegūtās zināšanas praksē, attīstīja patstāvīgas izziņas un pētnieciskās prasmes.

 

 

1.klases plakāts „Valodas manā ģimenē” 

 

 2.klases plakāts „Pieklājības vārdi dažādās valodās”

 

 3.klases plakāts „Vietvārdu alfabēts”

 

5.klases plakāts „Mācies valodas!”

 

5.klases plakāts „Mācies valodas!”

 

9.klases plakāts “Pusaudžu sarakstes valodas vārdnīca”

 

 

 

Septembris

  Jau vairākus gadus mēs, 11.pamatskolas leļļu pulciņš ,,Sprīdīši’’, piedalāmies Integratīvajā mākslas festivālā ,,Nāc līdzās!’’.

 Šogad festivālam apritēja skaista jubileja. No visas Latvijas uz Rīgu bija sapulcējušies gan dejotāji, gan dziedātāji. Mūsu pulciņš veiksmīgi uzstājās ar priekšnesumu ,,Namiņš’’. Pēc uzstāšanās visus gaidīja kliņģeris ar svecītēm.

 Mājās mēs atvedām diplomus par teicamu māksliniecisko sniegumu.

Paldies IP par iespēju piedalīties šajā skaistajā pasākumā.

  Sprīdīši: Jūlija Torbenko, Elvīra Silova, Darja Kirilova, Anastasija Makarova, Ksenija Krapane.

 

 

   2021. gada 21. septembrī mūsu skolā pie pirmklasniekiem ciemojās Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni inspektors A. Davidovs. Viņš atgādināja bērniem drošības jautājumus skolā un stāstīja par ceļa satiksmes noteikumu ievērošanu. Dāvanā bērni saņēma atstarotājus un lineālus ar policijas simboliku.

 

 

 

   Latgales reģiona 2.-12. klašu skolēnus skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš” kārtējo reizi pulcēja dalībniekus.

Tradicionāli mūsu skolas audzēkņi bija tie,  kuri prasmīgi demonstrēja skatuves runas mākslu. 

 Elvīra Silova (7.a klase) un Kristīna Rosa(4.a klase)  piedāvāja skatītājiem savus priekšnesumus.

Konkurss notika 2021. gada 16. septembrī plkst. 11:00 Raiņa mājā Berķenelē.

Pateicamies par atbalstu izglītojamajiem latviešu valodas un pulciņa Šprīdīši” skolotājai Inārai Jaskevičai .

 

 

   Eiropas Skolu sporta diena  norisināsies jau sesto gadu. Pasākuma galvenais mērķis ir popularizēt sportu un fiziskās nodarbības skolā, ar fizisku aktivitāšu palīdzību vecināt veselību un labklājību, kas būtu ieguldījums arī turpmākajā dzīvē un veicinātu jauniešos prasmju attīstīšanu un sociālo iekļaušanos, vienlaikus radot jautru un aizrautības pilnu atmosfēru.

     3.septembrī  Daugavpils 11. pamatskolas izglītojamie un skolotāji iesaistījās sporta aktivitātēs.

   Sākumskolas izglītojamajiem tika piedāvāts "Dabas kvests" un flešmobs "Sportosim kopā" skolas stadionā.

Pamatskolēni aktīvi  sportoja spēlēs: "'Tautas bumba", futbols, basketbols un piedalījās integrētā pasākumā ar iespēju veidot Ķīmiķu ciemata karti.

 

 

 

 

Lai veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads!

 

Ir atkal septembris.
Tāds rudenīgi saulains
Ar lapu krāsainību, 
Miglainajiem rītiem.
Mēs atkal veram savas 
Skolas durvis
Un ejam pretī daudz kam nezināmam...

 

 

   

 

 

 

Sveiciens Zinību dienā!

 

Tiksimies skolas pagalmā

 

1.septembrī plkst. 10:00