Jaunumi

.........................................................................

Februāris

     14.februāris visā pasaulē tiek svinēts kā visu mīlētāju jeb Svētā Valentīna diena.  Arī mūsu skolēni cenšas nepalaist garām iespēju atvērt savas sirdis, pateikt vismaigākos un vissirsnīgākos vārdus, dāvāt savas mīlestības daļiņu. Skolā šajā dienā darbojās arī Valentīndienas pasts, kurā katrs varēja aizsūtīt Valentīndienas apsveikumu kādam skolēnam vai skolotājai.

  Šajā romantiskajā dienā sākumsskolas izglītojamie organizēja dažādas aktivitātes: stafetes, mīklu minēšanu, jautro dejas konkursu, humoristiskus uzvedumus pēc bērnu TV seriāla motīviem, dzejoļu skaitīšanu. Paldies visiem par piedalīšanos!

 

 

 

   Daugavpils 11. pamatskolas  8.-9. klašu izglītojamajiem 12. un 13. februārī darba tirgus izpētes nodarbībā „Vides veidošanas un pārvaldības profesiju pasaule” bija iespēja iepazīties ar arhitektūras un būvniecības  nozares specifiku. Īpaši interesanta šī aktivitāte bija jauniešiem, kuri plāno savu nākotni saistīt ar būvniecību un  inženierzinātnēm.

   Jaunieši uzzināja par to, kas ir ainavu arhitektūra un plānošana, kādas ir atšķirības starp arhitektu un ainavu arhitektu, kādas ir izglītības un prakses iespējas. Nodarbību vadīja biedrības „Gallerhof” pārstāvis Viktors Galers.

 

 

 

   5.februārī 4.klasē notika pasākums  „Sākumskolas vecuma bērnu apmācība dinamisko paužu veikšanai mācību stundas laikā Daugavpils izglītības iestādēs”.

   Šis pasākums kļuva iespējams pateicoties ciešai sadarbībai ar Daugavpils Universitātes studiju programmas ‘’Fizioterapija’’ direktori, lektori, sertificēto fizioterapeiti  Jeļenu Buiko.  Tikšanās laikā skolēni ieguva informāciju par fizioterapeita profesiju, veselīgo dzīvesveidu,  sporta nodarbībām, lai saglabātu veselību ilgiem gadiem. Pasākuma laikā sertificētais fizioterapeits Andris Trifanovs pastāstīja, cik liela  nozīme ir pastaigām svaigā gaisā un cik negatīva ietekme ir ilgai sēdēšanai pie datora. Stundas laikā bija arī praktiskas nodarbības. Skolēni  iepazinās ar vingrinājumiem, kurus var izmantot katru dienu, arī mācību stundas laikā. Paldies Daugavpils Universitātes fizioterapeitiem par šo tikšanos.

 

 

Jau februārī jauniešiem būs iespēja pieteikties uz darbu 2020.gada vasaras periodā, reģistrējoties uz jauniešu nodarbinātības programmu, kuru piedāvā Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa.

Reģistrācija uz nodarbinātības programmu notiks elektroniski Jaunatnes nodaļas mājaslapā >>> https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/darbs

Šogad īpaša uzmanība tiek pievērsta daudzbērnu ģimeņu jauniešiem, sniedzot prioritāti reģistrācijā uz vasaras darbu.

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, reģistrācija sāksies 1.februārī plkst. 11.00 un turpināsies līdz 7.februārim (ieskaitot). Rezultāti tiks publicēti Jaunatnes nodaļas mājaslapā 13.februārī.

Pārējiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem reģistrācija sāksies 15. februārī plkst. 11.00 un turpināsies līdz 21. februārim (ieskaitot). Rezultāti tiks publicēti Jaunatnes nodaļas mājaslapā 27.februārī.

Reģistrācija jauniešiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem sāksies 29. februārī plkst. 11.00 un turpināsies līdz 6. martam (ieskaitot). Rezultāti tiks publicēti Jaunatnes nodaļas mājaslapā 13.martā.

 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sāk vecāku informēšanu par pilnveidoto mācību saturu un pieeju.

 

      Šī gada septembrī visās Latvijas skolās pakāpeniski tiks ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja, savukārt pirmsskolas izglītības iestādes pēc jaunajiem principiem strādā jau pusgadu. Līdztekus tradicionālajām zināšanām un prasmēm mācību jomās, bērni un pusaudži skolā mērķtiecīgāk un sistemātiskāk, nekā iepriekš apgūs arī domāšanas, sadarbības, jaunrades un citas vispārīgās prasmes, kā arī vērtībās balstītus ieradumus. Nozīmīga loma pilnveidotā satura un pieejas īstenošanā ir arī vecākiem – būt nevis pasīviem vērotājiem, bet gan aktīviem sava bērna izaugsmes veicinātājiem. Tieši tādēļ Valsts izglītības satura centrs (VISC) sāk informatīvo kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”. Kampaņas mērķis ir informēt vecākus par būtiskākajām pārmaiņām izglītības saturā – no pirmsskolas līdz vidusskolai -, kā arī par sagaidāmo vecāku atbalstu bērnam mācībās un sadarbībā ar skolu.

   Skola2030 mājaslapa / >>> www.skola2030.lv / – uzziņai un iedvesmai par sadarbību ar skolu bērna atbalstam. Plašāka informācija par kampaņu, pilnveidoto mācību saturu un pieeju un vecāku lomu bērna izglītības ceļā meklējama Skola2030 mājaslapā . Tajā pieejama informācija, kādas ir būtiskākās izmaiņas mācību saturā un pieejā katrā no izglītības pakāpēm – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā, – kā arī brīvi pieejami un lejuplādējami informatīvi bukleti vecākiem par katru no izglītības pakāpēm, ieteikumi, kā katrā vecumposmā vecāki var atbalstīt savu bērnu un veicināt viņa personīgo izaugsmi sadarbībā ar skolu, skolotājiem. Savukārt atbildes uz vecāku biežāk uzdotajiem jautājumiem no 29. janvāra līdz 7. februārim iespējams klausīties Latvijas Radio 1 ēterā.

Plašāka informācija

 >>> https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinas/visc-uzsak-vecaku-informesanu-par-pilnveidoto-macibu-saturu-un-pieeju

 

 >>> https://www.facebook.com/Skola2030/

 

 

Janvāris

 

No 2020.gada no 27.janvāra līdz 31.janvārim Rumānijas pamatskolā “Educatie Incluzivă” Kluż-Napoka pilsētā tika novadīta trešā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektā „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas”.

   Mobilitātē piedalījās projekta koordinatori no Turcijas pamatskolas “Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan”, projekta partneri no Polijas pamatskolas “im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach”,    Daugavpils 11.pamatskolas izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina, angļu valodas skolotāja Jeļena Lucijanova, bioloģijas skolotāja Natālija Šope, 6.klases izglītojamie Jeļizaveta Pipčenko, Sofija Bondina, Jūlija Kuzņecova, Karolina Tihoņa, Dmitrijs Kozlovskis, Artūrs Novikovs, Artjoms Putāns, 6.klases vecāku pārstāve Kristina Prigoda.
   Mobilitātes laikā tika apspriesti projekta pirmie rezultāti. Partnerskolu grupas prezentēja izstrādātus vai pilnveidotus projekta materiālus, dalījās pieredzē problēmsituāciju risināšanā. Tika ieplānotas turpmākās projekta aktivitātes. Projekta koordinatori novērtēja projekta progresu, norādīja uz risināmajiem jautājumiem.
   Bērni, skolotāji un vecāki tika iesaistīti komandas darbā, muzikālajā un teatralizētajā programmā savu talantu atklāšanā. Visiem bija iespēja attīstīt radošumu mākslas darbnīcās.
   Piedāvātā daudzpusīgā kultūras pasākumu programma palīdzēja novērtēt Rumānijas kultūru un tradīcijas.

>>> Informācija par projektu

 

  29. janvārī Daugavpils Vienības pamatskolā notika viktorīna “Es izvēlos cieņu, atbildību, drošību!”, kurā piedalījās mūsu skolas 7. klašu skolēni Viktorija Dmitrijeva, Ilāna Skreba, Marija Meļnikova, Alina Novikova.

   Skolēni strādāja komandās un pildīja dažādus uzdevumus. Viņiem bija iespēja atcerēties pozitīvās uzvedības noteikumus skolā, padomāt par savstarpējām attiecībām ar skolas biedriem un pārbaudīt savas zināšanas noteikumu apguvē.

   Plašāka informācija >>> http://www.vienibaspsk.lv/arhivs2019_2020.html#ViktorinaEsizveloscienuatbildibudrosibu

   >>> Informācija par projektu

 

   No 06.01.2020. līdz 21.01.2020. skolā tika organizēts instalāciju konkurss „Barikāžu dienas” 1. – 9. klašu skolēniem. Pasākuma mērķis: izglītojamo patriotiskā audzināšana. Konkursa uzdevumi: attīstīt skolēnos radošās spējas, izmantojot vēsturiskos faktus, veidot barikāžu dienai veltītu instalāciju (plakāts un cita veida vēsturiska notikuma atveidošanas formāts).

 

 

 

 

    Kā katru gadu, arī šogad skolēni tika aicināti piedalīties 48. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē – konkursā „LIDICE 2020”. Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par STARPTAUTISKO AUGU AIZSARDZĪBAS GADU ar mērķi veicināt veselīgas ekosistēmas kā ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu. Atsaucoties ANO aicinājumam, 48.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei - konkursam tiek piedāvāta tēma “AINAVA”. Konkursam tika iesūtīts 1321 darbs no visas Latvijas. Pēc žūrijas vērtējuma 211 darbi tika izvirzīti izstādei Latvijā, un pēc tās darbi ceļos uz Čehijas pilsētu Lidice, kur tos tālāk vērtēs jau starptautiska žūrija.   

   Piedalījās arī mūsu skola, un divu meiteņu - Valērijas Savko no 7.a klases un Sofijas Stankevičas no 8.a klases - darbi tika laureātos.

 

 

       15.janvārī Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinājās programmas "Bērnu vieglatlētika" ietvaros rīkotā festivāla Latgales reģiona posms, kurā piedalījās vairāk nekā 200 Latgales vispārizglītojošo skolu 2. klases skolēni.

   Pasākuma mērķi:

   Arī mūsu skolas 2.a klases komanda piedalījās šajos sporta svētkos un saņēma sertifikātu.

 

 

 

 

Decembris

 

    20. decembrī skolas aktu zālē notika Ziemassvētku pasākums 1. - 4. klašu izglītojamajiem. Skolēniem un skolu viesiem tika piedāvāta Ziemassvētku pasaka ar dažādām aktivitātēm.

   20.decembrī  notika pasākums 5. - 9. klašu skolēniem kompetenču izglītības ietvaros "Ziemassvētku brīnums". Izglītojamajiem tika piedāvātās 12 meistardarbnīcas. Aktivitātēs skolēni taisīja dāvanas un rotājumus, gatavoja Ziemassvētku gardumus, pētīja svētku tradīcijas, dziedāja dziesmas, piedalījās japāņu teātra kamišibai inscinējumā.

 

 

 

 

·            Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība (19.12.2019.)

   2019. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) uzsāka  Skaļās lasīšanas sacensību. 11 – 12 gadus veci  skolēni visā valstī  sāka gatavoties aizraujošam konkursam savās skolās un pilsētas bibliotēkās. 
  
Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība ir konkurss 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

 Sacensībai piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan tās var būt sen aizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi. Holandē šāda veida sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljonu bērnu.  

   LASĪŠANAS SACENSĪBA

1. kārta: No SEPTEMBRA LĪDZ  1. JANVĀRIM sacensība skolā.

2. kārta: NO JANVĀRA LĪDZ MARTA VIDUM pusfināls pilsētā.

3.kārta:  NO MARTA VIDUS LĪDZ APRĪĻA VIDUM reģionālais fināls.

4.solis:  MAIJĀ notiks Nacionālais fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

   Valsts finālā maijā sacensības turpinās viens kandidāts no katra reģiona. Valsts fināls būs krāšņi svētki, uz kuriem tiks ielūgta visa lasīšanas čempiona klase.  Valsts Lasīšanas čempions saņems oficiālu trofeju (kausu) skolai, kas nākošajā gadā ceļos tālāk, arī individuālu balvu un dāvanu kartes, ko varēs izmantot, lai iegādātos grāmatas. Uzvarētājs uz gadu tiks iecelts par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru – iedvesmotāju.

   18.decembrī skolā tika organizēta Nacionāla Lasīšanas sacensības 1.kārta. Pasākumā piedalījās 5 uzvarētāji no 5.a  un 6.a klasēm.

1.vietu ieguva Jūlija Torbenko (5.a) , 2.vietu – Viktorija Stepanova (6.a), 3.vietu – Artūrs Dombrovskis (6.a),  Darja Kirilova (5.a) un Anastasija Labudze (6.a).

   Pasākumu organizēja direktores vietniece Ilona Kokina,  latviešu valodas skolotājas Ināra Jaskeviča, Vija Stūrīte un bibliotekāre Inga Jablonska.

 

 

  

 

 

 

       Apsveicam konkursa laureātus 3.klases skolēnus Ivetu Boroņeno un Jegoru Ivanovu.  Skolniekus konkursam sagatavoja skolotāja Marina Popova.

 

 

 

  Piedalīšanās Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkursā Daugavpils 11.pamatskolā jau kļuvusi par tradīciju.

   Mūsu skolas 7.a klases skolniece Alina Novikova piedalījās 2019. gada R. Blaumaņa literārās prēmijas 15. domrakstu konkursā, kurā piedalījās 164 skolēni no visas Latvijas. Izglītojamo konkursam sagatavoja skolotāja Ināra Jaskeviča.   

   Konkursa organizatori ir R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība un biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

   Konkursa mērķis: veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”, attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

 

 

 

 

   9.decembrī 1.a klasē viesojās Valsts policijas inspektori ar diviem palīgiem - Runci Rūdi un Bebru Bruno. Bērni uzzināja, kā pareizi rīkoties, lai pats justos droši, neapdraudētu citus, un citām svarīgām lietām, kas ir jāievēro ikdienā.  Inspektori pastāstīja par Ceļu satiksmes noteikumiem un to, kas jādara, lai pasargātu sevi dažādās dzīves situācijās.

   Pēc bērnu zināšanu pārbaudes katrs no Runča Rūda un Bebra Bruno saņēma balvas - atstarotāju, grāmatu “Veiklā Zaķēna dzimšanas diena” un uzlīmes. Pasākuma beigās notika diskusija par drošības jautājumiem.

   Paldies policijas darbiniekiem par sadarbību un atsaucību!

 

 

 

      4. - 11. decembrī  iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros sākumskolas izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar Latgales kultūras mantojumu – keramikas un podniecības tradīcijām Daugavpils Māla mākslas centrā.

   Māls – mūsu dzimtenes lielākā bagātība. Bet kādus noslēpumus glabā māls? Ko var izgatavot no māla? Kādas īpašības un priekšrocības ir māla izstrādājumiem? Uz šiem jautājumiem skolēni saņēma atbildes Latgales keramikas darbnīcā.

  Ekskursijas laikā skolēni veidoja dialogu ar gidu, apskatīja izstādi, darbojās  radošajās darbnīcās. Iegūtās zināšanas bērni varēs izmantot gan dabaszinības, gan literatūras, gan vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju stundās.

   Plašāka informācija >>> PROJEKTI

 

 

 

Novembris

 

 

   28. novembrī  4.klasē viesojās biedrības "Otrā māja dzīvniekiem" Demenes pagasta dzīvnieku patversmes pārstāve. Viņa iepazīstināja ar organizācijas darbu, projektiem, aktivitātēm un uzaicināja skolēnus un viņu vecākus piedalīties brīvprātīgo darbā. Izglītojamie pastāstīja par skolā organizēto labdarības akciju - barības vākšanu dzīvnieku patversmei, kā arī par labiem darbiem savā dzīvē.

 

 

2019. gada 15. novembrī  skolā notika Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai veltīts svinīgais koncerts.

 

 

  2019. gada 11. novembrī Daugavpils 11. pamatskolas izglītojamie, pedagogi un vecāki,  pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku, jau 7. reizi piedalījās lāpu gājienā.

   Lāpu gājiens sākās no Daugavpils Universitātes korpusa Parādes ielā 1, virzījās pa Daugavas, Saules, Muzeja, Lāčplēša, Mihoelsa, Rīgas ielu līdz Vienības laukumam. Gājienā piedalījās Zemessardzes, Robežsardzes, pilsētas domes pārstāvji, skolu jaunatne, studenti, jaunsargi.

 

 

   11.novembrī visa Latvija atzīmēja Lāčplēša dienu, Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī. Pieminot šo notikumu, tika godināti Latvijas brīvības cīnītāji. Šajā datumā tika dibināts arī Lāčplēša Kara ordenis, kuru piešķīra Latvijas armijas karavīriem.

    8. novembrī  skolas sporta zālē notika sporta pasākums 5.-9.klašu skolēniem "Spēka vīrs".

   Klašu komandas sacentās stafetēs, spēka un veiklības pārbaudē, virves vilkšanā.

  Šajā pasākumā katrs dalībnieks bija uzvarētājs, jo parādīja savu meistarību sportā un galvenais - aizstāvēja savas klases godu.

 

 

 

   No 2019. gada 4. novembra līdz 8. novembrim Turcijā, Germencik pilsētā, Himmeta Condur Cumhuriyet vidusskolā tika novadīta ceturtā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektam „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni”.

   Daugavpils 11. pamatskolu pārstāvēja skolas direktore Ina Meldere, direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina un svešvalodu skolotāja, projekta koordinatore Marianna Tretjakova.

   Mobilitāte tika veltīta projekta aktivitāšu rezultātu apspriešanai, izvērtēšanai un pozitīvās pieredzes izmantošanai partnerskolās.

Tika apspriesti sekojoši jautājumi:

Mobilitātes dalībniekiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās. Kultūras programmas ietvaros pedagogi apmeklēja vēsturiskas vietas.

Plašāka informācija >>> PROJEKTI

Oktobris

 

   No 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim Polijā, pilsētā Radoma, Józef Piłsudski pamatskolā tika novadīta trešā mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitāte projektam „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā”, kur Daugavpils 11. pamatskolu pārstāvēja izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina, svešvalodu skolotāja Jeļena Lucijanova, un izglītojamie Daniels Bogatirjovs, Sofija Bondina, Ilāna Skreba, Artjoms Leonovs, Anastasija Vasiļjeva.

   Mobilitātes pirmajā dienā tika apspriesti projekta mērķi un izvirzīti uzdevumi nākamajām mobilitātēm. Pirms mobilitātes izglītojamie izpildīja mājasdarbu – izveidoja video prezentāciju „Es un mana pilsēta”, ko demonstrēja partnervalstu delegācijām. Projekta dalībnieki stāstīja par savu skolu, izglītības sistēmu valstī. Mobilitātes gaitā skolēni strādāja radošajās darbnīcās profesionāla fotogrāfa vadībā, kurš stāstīja par fotografēšanas mākslas tehnisko pusi, fotogrāfijas kompozīciju un foto apstrādi. Skolēni pilnveidoja savas zināšanas fotogrāfijas uzņemšanas paņēmienos. Projekta dalībnieki veidoja posterus „Radoma caur kameras objektīvu”. Skolēni augsti novērtēja šo darbu.

   Polijas partneri mobilitātes dalībniekiem piedāvāja daudzveidīgu kultūras programmu Varšavā un Krakovā. Skolēni dzīvoja viesģimenēs kopā ar saviem vienaudžiem no Polijas, kur  viņi varēja padziļināt zināšanas angļu valodā, vērot sadzīvi, baudīt nacionālos ēdienus.

   Kopumā visas mobilitātes aktivitātes paaugstināja skolēnu pašvērtējumu, līdz ar to arī motivēja mācību darbā sasniegt labākus rezultātus. Jauni iespaidi, pozitīvas emocijas veido pārliecību, ka gūtā pieredze noderēs arī turpmākajā dzīvē.

 Plašāka informācija >>> PROJEKTI

  

   Karjeras nedēļas ietvāros AS „Rīgas Dzirnavnieks” un  "Herkuless" sarīkoja konkursu skolēniem "Putras žurnālisti". Par godu Starptautiskajai Putras dienai 10. oktobrī AS „Rīgas Dzirnavnieks” un “Herkuless” sarīkoja Putras programmu ar izglītojošām un interaktīvām aktivitātēm skolās, lai izglītototu skolēnus un sabiedrību kopumā par graudaugu veselīgumu un putras ēšanas tradīcijām.

   Konkursā piedalījās 4.a, 5.a un 6.a klašu izglītojamie. Skolēniem tika piedāvāta apmācoša prezentācija, kā arī iespēja iejusties žurnālista lomā, veicot aptaujas, rakstot stāstus, intervējot skolotājus, vecākus un draugus.

   Visi dalībnieki tiek apbalvoti ar veselīgiem našķiem.

Plašāka informācija >>> https://rigas-dzirnavnieks.lv/jaunumi/putras-programma-2019/

 

   No 2019. gada 14. oktobra līdz 18. oktobrim Daugavpils 11. pamatskolā tika novadīta otrā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektam „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas”. Mobilitātē piedalījās projekta koordinātori no Turcijas pamatskolas “Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan”, projekta partneri no Rumānijas pamatskolas “Educatie Incluzivă”, projekta partneri no Polijas pamatskolas “im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach” un Daugavpils 11. pamatskolas projekta dalībnieku grupa.

   Mobilitātes pirmā diena sākās Daugavpils 11. pamatskolā, kur viesus sveica skolas ansamblis un tautas dejas kolektīvi. Partnervalstu delegācijas iepazinās ar skolu. Katras projekta dalībvalsts prezentācija par savu dzimto pilsētu un skolu palīdzēja labāk izprast citu tautu kultūru un tradīcijas. Projekta dalībniekiem tika piedāvātas radošās darbnīcas – auduma un koka apgleznošana, prievīšu aušana. Pirmās dienas aktivitātes turpinājās Daugavpils Kultūras pilī, kur Daugavpils 11. pamatskolas izglītojamie rādīja skolas mājasdarbu – teātra izrādi, par aktuālu tēmu – bērnu sociālo iekļaušanu sabiedrībā. Diena turpinājās Daugavpils pilsētas centrā, kur viesiem tika piedāvāta ekskursija pa pilsētu.

   Mobilitātes otrā diena notika Rēzeknē, kur projekta dalībniekiem tika piedāvātas ekskursijas un radošās darbnīcas Latgales vēstniecībā GORS, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, Latgales Kultūrvēstures muzejā.

   Mobilitātes nākamās divas dienas tika veltītas Latvijas dabai, arhitektūrai un vēsturiskajām celtnēm, tautas tradīcijām un kultūrai. Projekta partneri apmeklēja Aglonas baziliku, Kristus Karaļa kalnu, Leļļu galeriju Preiļos, noslēpumaino un unikālo Čertoka ezeru, Jūrmalu un Rīgu.

   Mobilitātes pēdējā dienā projekta dalībnieki apmeklēja Daugavpils teātri, izmēģināja tradicionālā amata prasmes un iemaņas pilsētas Māla mākslas centrā, izbaudīja pasaulslavenā mākslinieka ekspozīciju un mūsdienu autoru darbu izstādes Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā.

   Mobilitātes laikā izdevās iesaistīt visus projekta dalībniekus kopīgā, pozitīvām emocijām piepildītā darbā. Sadarbojoties, skolēni un pedagogi labāk iepazina viens otru, uzlaboja komunikācijas prasmes, kas nepieciešamas, gan turpmākā darba organizēšanā, gan ikdienā.

Plašāka informācija >>> PROJEKTI

 

   No 2019. gada 30. septembra līdz 4. oktobrim Francijā, Ploërmel pilsētā, Sacré-Coeur koledžā tika novadīta trešā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektam „Empātija pret iebiedēšanu”. Mobilitātē piedalījās Daugavpils 11. pamatskolas direktore Ina Meldere, svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore Marianna Tretjakova, 6.klases skolnieks Iļja Aleksejenko, 7.klases skolnieki Ritvars Prikulis Pastars un Dmitrijs Vošteris.

   Pirms mobilitātes izglītojamie strādāja aktivitātēs, kuras palīdzēja atpazīst iebiedēšanas vai aizskaršanas gadījumus skolēnu vidū. Tika izveidotas multfilmas un filmas, kuras izglīto un rosina vērīgāk ieskatīties notiekošajā apkārt mums un māca pareizi rīkoties. Pildot mobilitātes uzdevumus, centrā bija skolēni, kuri mācījās domāt, sadarboties, meklēt atbildes uz jautājumiem, kurus izvirza dzīves situācijas, un iegūt prasmes darboties – pareizi reaģēt uz notiekošo, palīdzēt.   

   Sacré-Coeur koledžā visas partnerskolas prezentēja savu mājasdarbu. Tika novadīts konkurss, kur Daugavpils 11.pamatskolas izglītojamie ieguva godpilno pirmo vietu par radošumu un kreativitāti.

   Mobilitātes laikā visiem skolēniem tika piedāvātas daudzveidīgas nodarbības, kuru mērķis bija aicināt skolēnus iemācīties aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, motivēt labu darbu veikšanai, audzināt savstarpējo toleranci un izpalīdzību.

   Mobilitāte bija ļoti piepildīta un interesanta. Aktivitātes saliedēja gan skolēnus, gan skolotājus. Piedāvātā kultūras programma deva iespēju iepazīt Francijas kultūru, tradīcijas un vēsturi un rosināja turpināt pētīt šo valsti.

Plašāka informācija >>> PROJEKTI

  

     Pasaules lielākā mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir kopīgi apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā.

   Pasaules lielāko mācību stundu Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp LAPAS – Latvijas platforma attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

   Šogad Pasaules lielākā mācību stunda aicina domāt par planētas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību un vīziju nākotnei, uzsvaru liekot uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, taisnīgas sabiedrības veidošanu un bioloģisko daudzveidību kā dabas ilgtspējas pamatu. Atzīmējot Bērnu tiesību konvencijas 30. gadadienu, viena no nodarbībām aicina domāt par bērnu tiesībām uz pilnvērtīgu bērnības laiku.

  Akcija visā pasaulē vienlaikus notiks no 23. līdz 29. septembrim, bet Latvijā aicinām stundas organizēt līdz pat 31. oktobrim. 

   Mūsu skola katru gadu piedalās šajā akcijā. Šogad stundas tēma bija “Gubiščes ezera noslēpumi” . Stundas laikā tika organizētas nodarbības stacijās “Gubiščes ezeradzīvnieki”, “Gubiščes ezera augi”, “Gubiščes ezera krasta augstums”, Gubiščes ezera apsaimniekošanas vēsture”, “Gubiščes ezera apkārtnes novadpētniecība”. Pasākumā piedalījās 5.-9.klašu skolēni.

 

Plašāka informācija >>>  http://www.skolas.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-stunda/


 

 

Septembris

Septembris klāt

Duksi zem kļavām
 Tīk patrenkāt,
 Tikai vairs laika nav:
 Septembris klāt.
    Labi pa pļavām
    Vēl pastaigāt,
    Tikai vairs laika nav:
    Septembris klāt.
 Pie grāmatām savām
 Man jāķeras, māt:
 Skolas laiks sākas jau,
 Septembris klāt.

  /Andris Vējāns/

 

  

   

 

 

.........................................................................