Daugavpils 11.pamatskola

Jaunumi

.........................................................................

 

Novembris

 

   >>> VIDEO APSVEIKUMS  "DAUDZ LAIMES, LATVIJA!" https://drive.google.com/file/d/1D8qPwT_CU3sXW56P1IJ32E7wy3jDv6sQ/view?usp=sharing

Maza mana tēvu zeme

Divu roku platumā

Mīļa mana tēvu zeme

Divu roku siltumā

Dziļa mana tēvu zeme

Visa mūža garumā

         (K. Skujenieks.) 

         Lai Latvija ir brīva, neatkarīga un demokrātiska valsts! Lai mēs cienām savu zemi un valodu! Lai mūsu vērtības ir veselība, izglītība un ģimene! Lai mēs esam inteliģenta un stipra tauta! Lai mēs cienām viens otru un citus! Lai mēs esam sirsnīga, cilvēkus un dzīvi mīloša tauta! Latvija esam mēs, šīs vēlēšanās es novēlu katram no mums.

        Es novēlu Jums mīlestību un sirds siltumu. Mīliet savu ģimeni. Lai ikvienam blakus ir tuvi cilvēki un draugi! Sargājiet sevi un savus tuviniekus - kopā var pārvarēt pat pašas smagākās gūtības.

Lai mēs visi savā valstī jūtamies mierīgi, mīlēti, vajadzīgi un gandarīti!

 Cieņā direktore Ina Meldere.

 

 >>> Sporta konkursa "Spēka vīrs 2021" kārtība un rezultāti /DOC formātā/

 

 

Oktobris

                                                                                     

   Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā noris jau kopš 2015. gada, simboliski iezīmējot 25. septembri - dienu, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus 2030. gadā. Pasaules lielākā mācību stunda iepazīstina gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaista ikvienu to sasniegšanā.

   2021. gadā skolēni aicināti domāt par klimata izglītību, īpaši uzsverot divus ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķus: 4. mērķi – Kvalitatīva izglītība un 13. mērķi – Rīcība klimata jomā.

2021. gada 14. oktobrī Pasaules lielākajā mācību stundā jau septīto reizi piedalījās arī Daugavpils 11. pamatskolas skolēni. Devītajā klasē notika stunda “Nāc talkā klimatam!” ar mērķi veicināt klimata izglītību skolēnu vidū.   

   Skolēni izveidoja siltumnīcas efekta modeli un eksperimentāli noskaidroja, ka ogļskābā gāze CO2 galvenokārt nokļūst atmosfērā dzīvo organismu elpošanas rezultātā, kurināmā dedzināšanas laikā, sausā ledus kā dzesējošā materiāla izmantošanā. Izglītojamie atzīmēja, ka ogļskābās gāzes negatīvās ietekmes mazināšanā liela loma ir zaļo augu fotosintēzei.

Skolēni secināja, ka visus ikdienā skar globālā sasilšana un klimata izmaiņas. Mums kopējiem spēkiem jāmeklē iespējas, kā mazināt siltumnīcas efekta rašanās cēloņus, un jāapzinās, kāds varētu būt ikviena cilvēka ieguldījums pasaules globālo problēmu risināšanā. Arī skolēni var piedalīties klimata izmaiņu radīto seku novēršanā. Mūsu spēkos ir saudzēt dabu, stādīt kokus, atjaunot mežus.

Dzīvojam zaļi!

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2021. gadā Karjeras nedēļa norisināsies no 11. - 15. oktobrim.

Karjeras nedēļas tēma: “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) tavai karjerai.”

>>> Plašāka informācija par karjeras nedēļu skolā.

 

 

 

   VISĀ LATVIJĀ NO 4.-10.OKTOBRIM NORISINĀS AKCIJA LABO DARBU NEDĒĻA 2021!

   ,,Labo darbu nedēļa’’ ir laiks, kad visa Latvija tiek aicināta veikt lielus vai mazus darbus, kas nedod finansiālu ieguldījumu. Neskatoties uz to, ka mums katram ir sava ikdiena, savas rūpes, mēs, Daugavpils 11.pamatskolas 9.klases skolēni piedalījāmies akcijā ,,Labo darbu nedēļa’’ un sakopām luterāņu kapsētu, kur apglabāts dzejnieka Jāņa Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns. Darīsim visu, lai Latvija būtu vēl sakoptāka! 

>>> Plašāka informācija

 

   >>> Plašāka informācija par iniciatīvu "Latvijas skolas soma"

 

   Daugavpils 11. pamatskolas 2. klases  izglītojamie projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 2021. gada 7. oktobrī apmeklēja Vaboles Skrindu dzimtas muzeju, kur  iesaistījās pasākumā „Vakariešana muna ustobā’’.
   Muzeja darbinieki  aicināja mūs uz sarunu par maizi, maizes tapšanas procesu. Ieklausījāmies stāstā par maizes vēsturi, rudzu maizes gatavošanu pēc sentēvu metodēm. Muzejā ir savākts simtiem lietu, kas saistītas ar graudu pārstrādi un maizes cepšanu. Aizrautīgi klausījāmies maizes gatavošanas noslēpumos, uzzinājām - lai sanāktu laba maize, tai vajadzīgs ne tikai akas ūdens, kvalitatīvi milti, bet arī mīlestība un labas domas, iejaucot maizīti un to cepot.
   Starp mums bija bērni, kuri pirmo reizi redzēja rudzu graudus! Ļoti uzmanīgi skolēni klausījās informāciju, sakāmvārdus un parunas, kas saistītas ar labības audzēšanu, maizes cepšanu un ēšanu. Bērni spēlēja arī spēles, kas saistītas ar labību un maizi. Mēs ceram, ka mūsu mazie bērni būs saudzīgi un ar cieņu izturēsies pret maizi un lauku saimniekiem.
   Katrs bērns  izveidoja savu maizīti ar kanēli, kuru, izceptu, paņēma līdzi. Kamēr maizīte cepās, sirsnīgās saimnieces  mūs aicināja pie galda nodegustēt dažādu maizīti un nobaudīt  garšīgo zāļu tēju.
Daži izglītojamo komentāri:
“Man ļoti patika. Tik forši bija pirmo reizi  braukt kopā ar klasesbiedriem, draugiem.”
“Pirmo reizi veidoju mazo maizīti ar kanēli. Tas bija tik ļoti saviļņojoši.”
“Uzzināju daudz jauna par rudzu maizi, tās gatavošanu un vēsturi.”
“Ļoti garšoja zāļu tēja un maizīte.”
“Tikko izceptās maizītes  smarža bija fantastiska!”

   Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās, skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes, tādēļ pirms un pēc pasākumu apmeklēšanas skolotāji mācību priekšmetu un klases stundās runāja par plānoto aktivitāti, veidoja atgriezenisko saiti par piedzīvoto pasākumā.
Sākums ir labs un daudzsološs. Redzēts un piedzīvots tik īsā laika posmā ir daudz. Paldies skolu koordinatoriem un skolotājiem par veikto darbu, par atsaucību un aktīvu darbošanos.
I
nformāciju sagatavoja 2.a klases skolotāja Jeļena Ribakova.

 

 

   Siltā un saulainā 8. oktobra pēcpusdienā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros mēs, 3.a klases izglītojamie, devāmies mācību ekskursijā uz brāļu Skrindu muzeju Vabolē, kur apzinājāmies maizes nozīmi senā latvieša/latgalieša un mūsdienu cilvēka dzīvē,  stiprinājām izpratni  par tautas nemateriālo kultūru (tautas ticējumiem, mīklām, sakāmvārdiem) un to nozīmi senču dzīvē.
   Vispirms mēs iepazināmies ar muzeju, uzzinājām, kāpēc tam ir šāds nosaukums. Izrādās, ka laika periodā, kad Vaboles pagastā saimniekoja grāfi Plāteri–Zībergi, šeit dzīvoja arī lielā Skrindu ģimene. Muzejā apskatījām ekspozīcijas ar dažādu laiku liecībām, pielaikojām attiecīgo apģērbu un cepures.
Īpaši godināta šajā dienā tika maize. Noskatījāmies filmu par maizes tapšanas vēsturi, iepazināmies ar galvenajiem maizes cepšanas rīkiem (abru, maizes lāpstu – lizi).
   Tad mēs devāmies uz  virtuvi, kur katram no mums tika dota iespēja izcept kanēļa smalkmaizītes.
Kamēr cepās maizītes, minējām latviešu tautas mīklas, atcerējamies latviešu un latgaliešu tautas ticējumus un sakāmvārdus, sacerējām dzejoļus par maizi.
   Kad darbs tika padarīts, sēdāmies pie garā saimes galda baudīt pašceptās smalkmaizītes un maizi, uzdzērām zāļu tēju. Secinājām, ka gardāku maizi neesam ēduši.
   Vizītes noslēgumā Vaboles muižas parkā šūpojāmies, vērojām rudens pārvērtības dabā.
Paldies par jauko dienu sakām “Latvijas skolas soma” projektam un brāļu Skrindu muzeja darbiniekiem.
Informāciju sagatavoja 3.a klases audzinātāja Svetlana Skripnika.

 

„KOPĀ VALODU DAUDZVEIDĪBĀ”

 

 „Valoda ir pilsēta, kuras izcelšanā ikviens ir iemūrējis savu akmeni”. (Emersons)

Katru gadu 26. septembrī Eiropas Padomes dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu. Šīs dienas uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt savas dzimtās valodas nozīmi un apzināties valodu mācīšanās nepieciešamību.

Mūsu skolā jau ir kļuvusi par labu tradīciju piedalīties pasākumos Eiropas valodu dienas ietvaros „Kopā valodu daudzveidībā”. Valodu dienu pasākumu tēma: „Multilingvāls cilvēks = bagāts cilvēks”. No 2. līdz 27. septembrim izglītojamie veidoja plakātu par noteiktu tēmu.

Šajā pasākumā skolēni veidoja izpratni par Latvijas lingvistisko daudzveidību, kas jāsaglabā un jāattīsta, apzinājāss svešvalodu apguves nozīmi, izmantoja iegūtās zināšanas praksē, attīstīja patstāvīgas izziņas un pētnieciskās prasmes.

 

 

1.klases plakāts „Valodas manā ģimenē” 

 

 2.klases plakāts „Pieklājības vārdi dažādās valodās”

 

 3.klases plakāts „Vietvārdu alfabēts”

 

5.klases plakāts „Mācies valodas!”

 

5.klases plakāts „Mācies valodas!”

 

9.klases plakāts “Pusaudžu sarakstes valodas vārdnīca”

 

 

 

Septembris

  Jau vairākus gadus mēs, 11.pamatskolas leļļu pulciņš ,,Sprīdīši’’, piedalāmies Integratīvajā mākslas festivālā ,,Nāc līdzās!’’.

 Šogad festivālam apritēja skaista jubileja. No visas Latvijas uz Rīgu bija sapulcējušies gan dejotāji, gan dziedātāji. Mūsu pulciņš veiksmīgi uzstājās ar priekšnesumu ,,Namiņš’’. Pēc uzstāšanās visus gaidīja kliņģeris ar svecītēm.

 Mājās mēs atvedām diplomus par teicamu māksliniecisko sniegumu.

Paldies IP par iespēju piedalīties šajā skaistajā pasākumā.

  Sprīdīši: Jūlija Torbenko, Elvīra Silova, Darja Kirilova, Anastasija Makarova, Ksenija Krapane.

 

 

   2021. gada 21. septembrī mūsu skolā pie pirmklasniekiem ciemojās Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni inspektors A. Davidovs. Viņš atgādināja bērniem drošības jautājumus skolā un stāstīja par ceļa satiksmes noteikumu ievērošanu. Dāvanā bērni saņēma atstarotājus un lineālus ar policijas simboliku.

 

 

 

   Latgales reģiona 2.-12. klašu skolēnus skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš” kārtējo reizi pulcēja dalībniekus.

Tradicionāli mūsu skolas audzēkņi bija tie,  kuri prasmīgi demonstrēja skatuves runas mākslu. 

 Elvīra Silova (7.a klase) un Kristīna Rosa(4.a klase)  piedāvāja skatītājiem savus priekšnesumus.

Konkurss notika 2021. gada 16. septembrī plkst. 11:00 Raiņa mājā Berķenelē.

Pateicamies par atbalstu izglītojamajiem latviešu valodas un pulciņa Šprīdīši” skolotājai Inārai Jaskevičai .

 

 

   Eiropas Skolu sporta diena  norisināsies jau sesto gadu. Pasākuma galvenais mērķis ir popularizēt sportu un fiziskās nodarbības skolā, ar fizisku aktivitāšu palīdzību vecināt veselību un labklājību, kas būtu ieguldījums arī turpmākajā dzīvē un veicinātu jauniešos prasmju attīstīšanu un sociālo iekļaušanos, vienlaikus radot jautru un aizrautības pilnu atmosfēru.

     3.septembrī  Daugavpils 11. pamatskolas izglītojamie un skolotāji iesaistījās sporta aktivitātēs.

   Sākumskolas izglītojamajiem tika piedāvāts "Dabas kvests" un flešmobs "Sportosim kopā" skolas stadionā.

Pamatskolēni aktīvi  sportoja spēlēs: "'Tautas bumba", futbols, basketbols un piedalījās integrētā pasākumā ar iespēju veidot Ķīmiķu ciemata karti.

 

 

 

 

Lai veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads!

 

Ir atkal septembris.
Tāds rudenīgi saulains
Ar lapu krāsainību, 
Miglainajiem rītiem.
Mēs atkal veram savas 
Skolas durvis
Un ejam pretī daudz kam nezināmam...

 

 

   

 

 

 

Sveiciens Zinību dienā!

 

Tiksimies skolas pagalmā

 

1.septembrī plkst. 10:00