Absolventi

.........................................................................

Informācija par absolventu turpmākām gaitām 2009./2010.m.g. – 2016./2017.m.g.

 

  

 

 

 

 

Izglītības iestādes nosaukums

 

 

Absolventu skaits

Turpina mācīties 10. klasē

 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā skola

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils būvniecības tehnikums

 

Daugavpils tehnikums

 

1. AVS

 

Daugavpils Dizaina un Mākslas vidusskola  „Saules skola”

 

Daugavpils Mūzikas vidusskola

 

Daugavpils 11. pamatskola

 

Citas profesionālās

izglītības  iestādes

 

Atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

Strādā

 

Nemācās, nestrādā

 

2009./2010.m.g.

32

6

2

9

1

7

0

0

0

0

0

5

2

2010./2011.m.g.

40

5

5

8

9

6

1

0

0

0

0

2

4

2011./2012.m.g.

32

6

4

4

9

0

0

0

0

1

0

5

3

2012./2013.m.g.

38

4

7

1

12

0

0

1

0

1

4

2

6

2013./2014.m.g.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014./2015.m.g.

35

4

4

14

11

0

2

0

0

0

0

0

0

2015./2016.m.g.

32

4

3

5

4

0

0

0

6

0

0

8

2

2016./2017.m.g.

37

7

5

11

10

0

0

0

1

0

0

2

2

 

Absolventu turpmākās gaitas 2009./2010.m.g. – 2016./2017.m.g.  

 Diagrammas.

 

.........................................................................